Nyheter

Bekymret for smitte i hjemmetjenesten

På en vanlig dag kan brukere av hjemmetjenesten ha besøk av fem-seks forskjellige personer fra hjemmetjenesten. Det er med på å gjøre smittefaren stor for ansatte og pasienter. Nå ber pasientombudet og politikere om tiltak.

– Vi trenger unntakstilstand i eldreomsorgen, sier Aina Stenersen, leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre til Dagsavisen.

Byråd eldre, helse og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap) innrømmer at det nå er utfordrende å utføre tjenester til hjemmeboende eldre og andre sårbare grupper.

Alt du trenger å vite om korona

– I Oslo er det spesielt mange mennesker som bor alene - 47 prosent. Mange syke og eldre hjemmeboende er avhengig av hjemmetjenestene, etter vår gjennomgang er det cirka 20.000 personer, for å få nødvendig helsehjelp. I hjemmetjenestene arbeider det cirka 25 prosent ufaglærte og det er mindre strenge norskkrav for ansatte i hjemmetjenestene enn i resten av helsesektoren, sier nestleder i Helsepartiet, og leder i Helsepartiet Oslo,  Lene Haug til Dagsavisen.

Aina Stenersen. Politiker. 
FrPs 1. kandidat i Oslo ved kommune- og fylkestingsvalget 2019. Griller i Spikersuppa.

Aina Stenersen (Frp) leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre. Foto: Mimsy Møller

Bekymret

Nestleder i Helsepartiet, og leder i Helsepartiet Oslo Lene Haug, løftet dette opp politisk og fikk med leder av helse og omsorgskomiteen i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp).

Sammen uttrykker de bekymring for denne gruppen.

De får bred støtte fra pasient og eldreombudet i Oslo og Akershus.

Les også: Dette er symptomene på korona

–  Vi ønsker flere tiltak mot denne gruppen for å redusere smittefaren. Vi er glad for at det er blitt besøksforbud på sykehjemmene, men vi har ikke de samme tiltakene mot de som bor hjemme og bruker hjemmetjenesten. Derfor ønsker vi å opprioritere førstelinjen i hjemmetjenesten, sier Aina Stenersen.

Hun mener at antall personer som er innom daglig må reduseres, tilpasse turnusen til smittesituasjonen, redusere pårørendes mulighet til besøk, og sørge for at det er nok elementært smittevernutsyr.

Les også: Titalls tusen smittede har blitt friske

– Personell i helsetjenesten er helter oppi dette her, og det er viktig at de får kontinuerlig informasjon og godt utstyr. Vi er inne i en tøff situasjon, hvor det er viktig at alle står sammen i dugnaden. Men jeg føler litt at de eldre er blitt glemt foreløpig, sier hun.

Aina Stenersen sier hun har forsøkt å ta dette opp på møte med byrådsavdelingen og kommunaldirektøren i Rådhuset. Spørsmålene har møtt liten interesse og svarene er vage, ifølge Stenersen.

Redde og engstelige

Leder av Helsepartiet i Oslo, Lene Haug forteller om en rekke henvendelser fra ansatte og pasienter som er redde.

Les også: Nå bør alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon holde seg hjemme

Nestleder i Helsepartiet, Lene Haug. Foto: Tom Vestreng

Leder av Helsepartiet i Oslo, Lene Haug. Foto: Tom Vestreng

– Mange av brukerne av hjemmetjenester er veldig syke, og får besøk av hjemmetjenesten flere ganger om dagen. Det er også mange ansatte som er i karantene, og presset på helsearbeidere er stort, sier hun.

Les også: – Folkelig angst og frykt skaper hamstring

Hjemmetjenestene i Oslo styres av de 15 bydelene. Tjenestene ytes av en rekke leverandører, både kommunale og private.

– Jeg har snakket med alvorlig syke hjemmeboende som mottar hjemmetjenester i Oslo kommune. En forteller at hun har kontaktet både bydelsadministrasjonen, bydelsoverlegen og byrådsavdelingen for helse- og omsorg om smittevern i hjemmetjenestene, uten å få svar noe sted. Dette er en pasient som er så syk at hun frykter hun ikke vil overleve om hun får covid 19, sier Lene Haug.

Helsepartiet skriver i en pressemelding at de har mottatt en rekke henvendelser fra ansatte i hjemmetjenestene og pasienter fra hele landet.

– Helsepartiet krever kommunal og nasjonal handling med retningslinjer og stort fokus på smittevern i hjemmetjenesten nå. Dette må koordineres og det må skje umiddelbart. Vi snakket om en skjult krise som har gått helt under radaren.  Vi må også få på plass er system for overvåke syke aleneboendes helsesituasjon, avslutter Lene Haug.

Ombud

Anne-Lise Kristensen er Pasient og brukerombud i Oslo og Akershus, og sosial og eldreombud i Oslo. Hun deler Stenersen og Haugs bekymring.

Helse og sosialombud Anne-Lise Kristensen.

foto: Ina Inglingstad

Anne-Lise Kristensen er Pasient og brukerombud i Oslo og Akershus. Foto: Ina Inglingstad

– Dagsentrene er med få unntak blitt stengt, noe som er bra i den situasjonen vi når er i. Men det betyr at mange eldre med demenssykdom og dårlig fysisk helse nå må være hjemme i stedet for å benytte seg av de tilbudene de vanligvis har.  Dette skaper en ekstra utfordring for hjemmetjenesten, sier hun til Dagsavisen.

– At det er alt for mange ansatte innom hver dag er noe vi også snakker om i gode tider. Utfordringen er ikke mindre i dag, noe som selvfølgelig er ekstra krevende med flere brukere enn vanlig og et strengere smittevernregime, sier hun.

Som ombud vil hun være forsiktig med å komme med konkrete tiltak.

–   Det har vært mye fokus på sykehusene, mens de kommunale tjenestene blir litt glemt. Nå er det viktig å avklare hvilke ressurser som er nødvendig for å sikre at bydeler og kommuner kan gi et forsvarlig tilbud. Kan det samarbeides tettere med pårørende der det er en mulighet og kan kanskje sykepleierstudenter være et godt supplement til de som allerede er på jobb i hjemmetjenesten, sier Anne-Lise Kristensen.

Rørt og stolt

Byråd Robert Steen er glad for at alle i Oslo kommune nå står sammen i en krevende tid.

–  Jeg skjønner godt at mange er urolig for smittestiuasjonen og risiko. Det er en krevende tid vi alle står i, men jeg blir både rørt og stolt av å se både eldre og ansatte i Oslo kommune som mobiliserer og jobber sammen for å gjøre det beste ut av den situasjonen vi alle befinner oss i. Det er utfordrende å yte tjenester til hjemmeboende eldre og andre sårbare grupper i den smitte-situasjonen vi nå står i. Derfor iverksetter vi nå flere tiltak og bydelene følger sine smittevernplaner for å beskytte våre eldre som er i en risikogruppe, og samtidig holder i gang tjenestene som sikrer medisin, ernæring og tilsyn til alle som trenger hjelp fra kommunen, skriver byråd for eldre, helse og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap) i en e-post til Dagsavisen.

– For eksempel jobber vi med tiltak for å begrense antall medarbeidere som er hjemme hos den enkelte, vi har stengt sosiale møteplasser som seniorsentere og dagaktivitetssenter og følger strenge smittevernrutiner fra kommunen og statlige myndigheter.  Vi nå har etablert strenge forebyggende tiltak for å hindre smitte. I tillegg så reageres det umiddelbart dersom bruker eller ansatte viser tegn til smitte eller symptomer.  Smitteverntiltak iverksettes umiddelbart for å hindre ytterligere smittespredning og karantene eller isolasjon brukes i tråd med forskriftene fra nasjonale helsemyndigheter. Smittevernbestemmelsene skal følges av alle, sier han.

Byråden nevner også flere andre konkrete tiltak.

– For å møte en situasjon hvor vi vil kunne oppleve at flere blir tatt ut i karantene eller blir syke, og hvor vi vil ha behov for mer personell, så er vi nå i dialog med flere utdanningsinstitusjoner slik at studenter med helsefagligkompetanse også kan bidra når vi trenger det. Vi har også de siste dagene mottatt flere henvendelser fra innbyggere med helsefaglig kompetanse som ønsker å bidra. Det er virkelig rørende og godt å se på alle som vil være med å bidra i solidaritetsaksjonen for å ta vare på våre mest utsatte.  Vi har frigjort personalressurser i skolehelsetjenesten som bydelene kan benytte for å bidra. Vi har også bedt myndighetene om bistand for å få tak i mer smittervernutstyr til blant annet hjemmetjenesten, sier byråd Robert Steen.