Nyheter

Oslo stiller seg bak asylopprop – vil presse regjeringen til å evakuere barn fra skrekkleir

Stadig flere kommuner samler seg i asylprotest. Sist ut er Oslo, hvor de rødgrønne partiene har flertall for et forslag om å hente ut barn fra den fryktede Moria-leiren i Hellas. Men hvor barna bør ta veien, er de ikke nødvendigvis enige om.

«Enslige mindreårige barn fra Moria-leiren må evakueres nå – Oslo er villig til å bidra om regjeringen vil» er overskriften på interpellasjonen som tirsdag ble sendt til bystyret fra de rødgrønne partiene SV, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt.

– Vi er vitne til en stor humanitær katastofe. Den greske regjeringen ber om hjelp og FNs høykommissær for flyktninger vil ha flere med på dugnad. Norge ved regjeringen bør svare på dette fortvilende ropet, sier ordfører Marianne Borgen (SV), som er initiativtaker og en av fire som har signert.

Les også: Tusenvis av migranter på vei mot den greske grensa

Brer seg til flere byer 

I interpellasjonen viser partiene til asyloppropet som den siste tiden har spredt seg til store deler av landet. Her ber en rekke humanitære organisasjoner om at enslige, mindreårige asylsøkere og barnefamilier straks evakueres fra den overfylte Moria-leiren på den greske øyen Lesvos. FN beskriver situasjonen i Moria-leiren som kritisk.

Selve forslaget lyder: «Bystyret ber byrådet informere regjeringen om at Oslo kommune støtter oppropet 'Evakuer barna fra Moria'» og er foruten Borgen signert gruppeleder Frode Jacobsen i Oslo Ap, Sirin Stav i Oslo MDG og Siavash Mobasheri i Oslo Rødt.

Forslaget, som allerede har flertall, blir behandlet i neste bystyremøte 25. mars.

Flere Ap-styrte kommuner, blant dem Stavanger og Trondheim, har allerede fattet vedtak på at de støtter asyloppropet og ønsker å ta imot flere flyktninger for å avhjelpe den dramatiske situasjonen i Hellas. Også Ap-kommunene Harstad og Risør, og Sp-kommunen Vågan, stiller seg bak oppropet får Dagsavisen opplyst fra Leger Uten Grenser.

– Jeg håper presset fra flere byer og kommuner, og Europa som sådan, gjør at Norge blir med på dugnaden, sier Borgen.

Saken fortsetter under bildet. 

Marianne Borgen. Ordfører i Oslo og mangeårig politiker for SV. Rådhuset.

Ordfører Marianne Borgen (SV) har tatt initiativ til at de rødgrønne partiene skal samle seg bak asyloppropet. Foto: Mimsy Møller 

Les også: Storbyer vil ta imot flere flyktnigner: – Frusterende at regjeringen ikke gir oss lov

Vil ikke si hvor mange Oslo bør ta imot

I motsetning til bystyret i Trondheim, ønsker ikke de rødgrønne partiene i Oslo å tallfeste hvor mange flyktninger hovedstaden eventuelt bør ta imot. Både Borgen og Jacobsen i Ap viser til at bystyret i Oslo tidligere har vedtatt å ta imot det antall flyktninger staten ber om, men at Norge må «ta sin del av ansvaret».

Hva dette ansvaret innebærer, er mer uklart.

Borgen er opptatt av å legge press på regjeringen for å «åpne opp» og mener flyktningene som eventuelt evakueres fra Moria-leiren, må komme på toppen av de 3.000 kvoteflyktningene Norge allerede har sagt ja til å ta imot. Jacobsen vil på sin side ikke gå lenger enn å si at det er opp til Stortinget og regjeringen å avgjøre hvor mange flyktninger Norge skal ta imot, innenfor hvilket system og hvor de bør plasseres.

Selv om hun ikke vil ut med tall, sier Borgen at hun mener Norge bør ønske flere flyktninger velkommen enn vi gjør i dag.

– Oslo kan ikke ta imot flyktninger på egenhånd, men når vi ber regjeringen om å ta imot flere, særlig enslige mindreårige, må vi vite at barna og barnefamiliene får et sted å bo. Og det finnes ikke noe annet sted å bo enn i kommunene, sier ordføreren.

Les også: Barnepsykolog frykter flyktningleiren Moria vil skade barna som bor her for alltid

Ap: Vil sende et signal 

Jacobsen i Ap sier at asyloppropet for Oslo Ap sin del handler om at Norge må ta en aktiv rolle internasjonalt for å finne en løsning på flyktningekrisen i Hellas, basert på anbefalingene fra FN.

Saken fortsetter under bildet. 

Frode Jacobsen. Politiker (Ap) og leder i Oslo Arbeiderparti. Rådhuset.

Frode Jacobsen sier at Oslo Ap vil sende et signal til regjeringen om at situasjonen i Hellas er prekær. Foto: Mimsy Møller

– Vi sier ja til det staten sier vi skal ta imot, sier Jacobsen.

– Men staten har ikke bedt Oslo ta imot flere flyktninger? 

– Nei. Poenget er å gi et tydelig signal om at situasjonen i Hellas er alvorlig og at Norge må bidra aktivt til å finne løsninger som gjør at enslige mindreårige flyktninger evakueres.

– Hva konkret ber dere regjeringen gjøre?

– Få fortgang i dette arbeidet. Vi sier ikke at flyktningene skal evakueres til Oslo, det er nasjonal politikk. Men vi vil sende et signal om at situasjonen er prekær og at Norge raskt må finne en løsning slik at de som er verst stilt blir evakuert.

Les også: Hellas vil returnere 10.000 migranter til Tyrkia

Venter på Europa 

Regjeringen har hittil vist til at Norge bistår greske myndigheter gjennom EØS-midlene og at de avventer en felles europeisk løsning. Tirsdag fremmet imidlertid både SV og Rødt forslag i Stortinget om å hente flere enslige mindreårige flyktninger og barnefamilier fra Hellas til Norge.

For å få flertall, er de to opposisjonspartiene avhengige av støtten til Arbeiderpartiet. Men Ap har foreløpig ikke gått i bresjen for å ta inn flere flyktninger til Norge.

På spørsmål om Ap vil hente enslige mindreårige asylsøkere fra Hellas til Norge i lys av oppropet i flere Ap-styrte kommuner, viser partiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, til et av tiltakene listet opp i Aps partiprogram: en såkalt solidaritetspott på 5 milliarder som hvert år skal gå til flyktninger og mottakerland. Videre skriver han i en SMS at Ap vil prioritere barnefamilier gjennom FNs kvoteordning.

Saken fortsetter under bildet. 

OSLO  20180123.
Innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani (AP).

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Masud Gharahkhani er Aps innvandringspolitiske talsperson. Foto: NTB Scanpix 

– Dersom EU blir enige om langsiktig og forpliktende byrdefordelingsmekanisme som innebærer at asylinnvandring reguleres og irregulær migrasjon kontrolleres bedre enn i dag, er vårt utgangspunkt at Norge bør være en del av dette, da det er i vår interesse å støtte oppunder en felles europeisk politikk.

Jacobsen er likevel trygg på at Ap sentralt vil øke trykket mot regjeringen i denne saken.

– Jeg regner med Ap nasjonalt også ser det som skjer i Hellas og kjenner trangen til å bidra til å hjelpe på situasjonen.

Også Borgen tror Ap sentralt legger merke til asylopprøret i kommunene.

– Dette er en måte lokale Ap-organisasjoner kan si fra til sine folk på Stortinget. Så må Ap ta denne diskusjonen internt, men det må gjøre inntrykk at Oslo og Trondheim som har såpass store Ap-lag faktisk støtter dette oppropet.