Nyheter

FAU-leder på Mortensrud: Etterlyser flere engasjerte foreldre

Gratis skolefrokost er bare ett av de gode tiltakene FAU har fått til på Mortensrud skole. Leder Sanaz Hadian-Gundersen ønsker nå midler til gratis skolelunsj, flere sosiallærere og utvidelse av biblioteket.

Nylig skrev lærerne ved Mortensrud barneskole i Oslo et debattinnlegg i Dagsavisen der de etterlyste en ny finansieringsmodell for å dekke elevenes behov på skolen. Innlegget fikk full støtte av rektor Trond Herbert Johansen.

FAU-leder Sanaz Hadian-Gundersen roser både rektor, lærere og ikke minst foreldre for å ha fått til mange gode tiltak på skolen, men slutter seg til det lærerne skriver at de trenger en ny finansieringsmodell og flere midler til forebyggende tiltak.

Les også: 42 lærere og ansatte ved Mortensrud skole slår alarm

– Vi har flotte barn på skolen her som vi er veldig stolte av, og i samarbeid med skolen har vi fått i gang mange gode tilbud som gjør at elevene tilbringer også fritiden her i påsyn av voksne. Skolen har iverksatt en egen jentegruppe hvor aktiviteten etter jentenes ønske er matlaging. Guttene har ytret ønske om å starte opp et innebandylag, så det har skolen lagt til rette for i gymsalen på skolen. Men det er ikke å stikke under en stol at bydelen har noen utfordringer som krever både straks-tiltak, men også forebyggende tiltak, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

Forebygging

Selv har hun to barn på Mortensrud barneskole, sitter som klassekontakt for to klasser og er i tillegg leder for FAU. Hun ser at mange foreldre engasjerer seg sterkt, men FAU ønsker veldig gjerne flere foreldre på banen.

– Som på de fleste andre skoler ser vi at det gjerne er de samme foreldrene som stiller opp gang på gang. Jeg tenker at alle foreldre vil det beste for sine barn, men at enkelte foreldre er i behov av ulike tiltak for å kunne følge opp eget barn på en best mulig måte.

Bydelen har en del storbarnsfamilier hvor enkelte familier har anstrengt økonomi, noe som fører til at barna ikke alltid har det de trenger eller har mulighet til å få det de ønsker seg, forteller FAU-lederen.

– Enkelte foreldre strever med egen psykisk og fysisk helse og har ikke kapasitet til å kunne følge opp egne barn på den måten man barna har behov for. Slike utfordringer er med på å gjøre skillet mellom hvordan barna følges opp i det daglige. Her ser vi at skolen blir en viktig arena, da de blir en base som følger opp barna mye tettere i det daglige enn andre skoler, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bry seg

Derfor ønsker hun flere engasjerte foreldre som også tør å bry seg om andres barn.

– Ja, som også tør å bry seg om andres barn. Som sier: «Hva gjør du ute på senteret så sent? Kom, så kjører jeg deg hjem», sier Sanaz Hadian-Gundersen.

En av utfordringene er boligpolitikken med kommunale leiligheter der folk flyttes rundt,

– Dette er en utfordring bydelen har, ikke bare på denne skolen, men hele området. Og for barna blir det en belastning, fordi om det er noe alle barn trenger så er det stabilitet.

– Vi skal ikke legge skjul på at man har barn, unge og familier i bydelen som har det vanskelig. Dersom disse hadde blitt fanget opp på et tidlig stadie, allerede i barnehagen eller det hadde blitt satt inn ekstra ressurser i 1.klasse så hadde man kunne ha forebygget og unngått en rekke uheldige hendelser som preger livene deres, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

Sanaz Hadian-Gundersen, Mortensrud skole. FAU.

Talentfulle mortensrud-unger: Stolt FAU-leder viser frem Munch-veggen med barnas tegninger Foto: Mimsy Møller

Lunsj, bibliotek og sosiallærere/miljøarbeidere

Det er tre konkrete ting FAU ønsker midler til: gratis skolelunsj, flere sosiallærere/miljøarbeidere og midler til å utvide biblioteket.

Ett av de mest populære tiltakene de har fått til er nemlig den gratis skolefrokosten.

– Hver dag står rektor og vaktmesteren vår og hilser elevene god morgen. Det har vært en kjempesuksess. Ungene er presise og starter dagen med mat i magen. Og dette er også med på å bidra til å danne gode relasjoner mellom voksne og barn, fordi elevene ser at det er lærerne som står der, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

– Vi tenker derfor at en gratis skolelunsj hadde vært et nyttig tiltak for elevene, slik at alle har samme forutsetninger for å gjøre det bra på skolen. At alle får frukt og grønt og et godt måltid midt på dagen er viktig for å kunne konsentrere seg være aktiv og henge med. Dette er forebyggende tiltak.

Språklige misforståelser

Skolens største utfordring er språket. Mortensrud skole har 95 prosent fremmedspråklige elever, og i en klasse kan det være opptil 21 forskjellige språk.

– De fleste konfliktene her skyldes misforståelser på grunn av språket, noe som kan skape uheldige hendelser både blant voksne og barn. Noen elever har kanskje ikke gått i barnehage og snakker ikke ett eneste ord norsk når de begynner på skolen, sier Sanaz Hadian-Gundersen. For å gjøre konfliktnivået lavest mulig har de lagt vekt på noen felles regler for hvordan man snakker sammen.

– Skolen en connect-skole med egne connect-mål, som innebærer at vi legger vekt på en god omgangstone, å finne gode måter å håndtere og regulere eget sinne på, diskutere og løse eventuelle konflikter på en konstruktiv måte – det er mye bra som skjer her på Mortensrud skole, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

Sanaz Hadian-Gundersen, Mortensrud skole. FAU.

Connect-målene på Mortensrud barneskole er slått opp på veggen så man ikke glemmer seg bort  Foto: Mimsy Møller

Vårfest

Hvert vår arrangerer FAU vårfest og deltakelse er ifølge FAU-lederen stor. Skolen har også ettermiddagsåpent, ferieåpent med en rekke fritidstilbud og i tillegg har de et AKS-tilbud som følger læreplanen og blir brukt av elever helt opp i fjerdeklasse. Skolen og AKS stiller i tillegg lokalene til disposisjon til private formål, som for eksempel bursdagsselskaper.

– Noen barn bor i egne hus som har opptil tre etasjer, mens andre bor i en to-roms med mange søsken og aldri kan ta med venner hjem, og kanskje heller ikke orker å være inne før minstemann har lagt seg om kvelden. For disse barna er dette med ettermiddagsåpen skole særlig nyttig, så de har et trygt sted å være, der det også er voksne til stede, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

For å forebygge har også skolen et tett samarbeid med barnevern, politi og andre instanser i bydelen som har fast tilstedeværelse på skolen. Her kan foreldre og barn søke hjelp uten at det trenger å være tabu. Dette kalles Laget til eleven. For tiden er politiet på skolen to dager i uken i forebyggende øyemed og leker med barna i klassen og snakker om jobben sin.

Les også: Vi trenger tiltak som virker på Mortensrud

På lag

I rundt ett- og et halvt år har skolen hatt fokus på det såkalte «barnehjernevernet» og jobber med å skape et lag rundt hvert barn med fokus på tidlig innsats. Dette handler om å jobbe forebyggende og tilby rett hjelp til rett tid.

– Det handler om at man tenker tidlig intervenering og at man har fokus på hjernens utvikling og hvordan man skal tilnærme seg barn som har forskjellige belastninger, der uttrykket kommer i atferden. Vi har egen sosiallærer, egen helsesykepleier, men om vi kunne fått økt med flere sosiallærere, miljøarbeidere som er mer synlige i skolegården og kan jobbe med de sosiale ferdighetene til barna og gripe tidlig inn, skaper man mer robuste barn, sier Sanaz Hadian-Gundersen, og roser samtidig rektor Trond Herbert Johansen – som insisterer på å kalles Hebbe – for hans og lærernes engasjement.

– Å ha kompetente voksne lærere med lang fartstid som gjør hva de kan for å tilby barna det de trenger er helt avgjørende for ungene. Derfor er jeg glad for at det er lite gjennomtrekk blant lærerne her på skolen. Så folk trives åpenbart godt på skolen, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

Ønsker sponsor

En annen viktig ting de har fått til er gratis leirskole for sjetteklassingene. Sportstøyprodusenter med sosial samvittighet bes herved melde seg.

– For alle skal være med! Det hadde vært kjempekult om en sportstøyprodusent kanskje kunne tenkt seg å sponse de tre 6.klassene med ull- og vintertøy. Det hadde vært litt av en gulrot, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: