Nyheter

«Sotakiosken» er et landemerke på Vålerenga. Nå lar Obos den forfalle.

For over en måned siden brant den 100 år gamle kiosken ved Sotahjørnet. Ennå er ikke hullet i taket dekket til.

Bilde 1 av 8

Seint om kvelden mandag 2. desember brant det i den gamle kiosken ved Sotahjørnet. Tre svære brannbiler og masse politi lyste opp vinternatta på Oslo øst. For å stoppe brannen fjernet brannvesenet noen takplater.

Siden har kiosken ved Sotahjørnet hatt «himmeln sjøl til tak». Obos, som eier den gamle rønna, har ikke en gang dratt en presenning over, mot regnet.

LES OGSÅ: Brann på Sotahjørnet

– Den er i utgangspunktet i dårlig stand, så det er klart at dette er bekymringsfullt, sier byantikvar Janne Wilberg.

###

Sotakiosken har fått

«

himmeln sjøl til tak

»

. Foto: Hilde Unosen 

Har fått laget tilstandsrapport

Obos har ønsket å bli kvitt kiosken. De vil ha plass til en større boligutbygging i Etterstadgata. Og nå, over en måned etter brannen, er det et gapende hull i taket, og bølgeblikkplatene ligger slengt på bakken. Men boligbyggelaget går ikke med på at de lar kiosken forfalle etter brannen.

– Obos har etter brannen midlertidig sikret eiendommen, skriver kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i en epost til Dagsavisen.

Mandag kveld den 2. desember brant det i Etterstadgata på Vålerenga.

Sotakiosken brant 2. desember. Foto: Aslak Borgersrud 

Han presiserer at kiosken ikke er en del av Obos sine planer for tomta, men hevder at de har foreslått flytting og alternativ bruk av bua. Han skriver at de har holdt bygningen i forsvarlig stand i påvente av reguleringen, med «tett tak og ukentlig ettersyn». Nå etter brannen, forteller Petterson, har de fått laget en tilstandsrapport som viser at kiosken må restaureres for å settes i stand.

– Obos har bestilt midlertidig utbedring av bygningen slik at taket blir tett og restene av bygningen bevares inntil endelig avklaring, skriver Obos-sjefen.

Visste ikke at det var hull i taket

– Vi var ikke kjent med at det var hull i taket før vi fikk henvendelsen fra Dagsavisen og har derfor ikke rukket å vurdere dette.

Det skriver enhetsleder for byggetilsyn i Plan- og bygningsetaten, Karin Remark Engebretsenm, i en epost.

Hun forteller at det generelt forventes at eiere tar ansvar for å holde bygg i stand, og at et hull i taket som står over lengre tid selvfølgelig vil skade bygget.

– Når eiendommen også står på gul liste og vi vet at mange har et sterkt forhold til Sotahjørnet, så regner vi med at Obos som en stor og profesjonell aktør vil ta tak i saken og sikre taket, skriver hun.

###

Den snart hundre år gamle kiosken i sine glansdager. Her fra da Vålerengatrikken gikk i Etterstadgata. Linje 6 til Majorstua ble lagt ned 22.juni 1968. Foto: Ukjent/Vålerenga Historielag

Kamp om bevaring

Mens Obos vil bygge ut tomta uten kiosken, har Plan- og bygningsetaten fremmet et alternativt planforslag, der kiosken bevares. Det forslaget stiller Byantikvaren seg bak:

«Kiosken i Etterstadgata 2 har etter Byantikvarens vurdering lokal- og kulturhistorisk verdi som del av den stedegne og karakteristiske næringsvirksomheten i dette mangfoldige forstadsmiljøet. Kiosken vurderes også til å ha verdi som symbol- og identitetsskapende element for lokalmiljøet på Vålerenga», skriver Byantikvaren i uttalelsen til planforslaget.

De ønsker at kiosken settes i stand, men er åpen for en ny plassering. Nå begynner det å haste.

– Vi ønsker fremdrift i plansaken som jo vil gi det formelle vernet av kiosken dersom Plan- og bygningsetatens alternativ blir vedtatt, sier byantikvar Janne Wilberg til Dagsavisen.

– Det viktigste er å få satt kiosken i stand. Den blir ikke i bedre forfatning av å stå sånn.

###

Is, sjokolade og varme pølser på Sotahjørnet. Årstall ukjent. Foto: Vålerenga Historielag 

Rens, is og tobakk

Allerede i 1922 ble det byggemeldt oppføring av kiosk på eiendommen, som ligger på hjørnet av Strømsveien og Etterstadgata, øverst på Vålerenga. Kiosken er en enkel trebygning, og opprinnelig et utsalg for frukt og tobakk. Opp igjennom årenes løp har den også vært brukt som renseri, før den solgte is, pølser og sjokolade utover 70-tallet. De siste årene har bua stått tom.

###

  «Ta deg tid til en god hamburger på minuttet». Sotahjørnet i 1993. Foto: Bjørn Granlund 

– Kiosken er et av de siste historiebevarende elementene akkurat på dette stedet på Vålerenga, og  er derfor viktig å bevare, sier byantikvar Wilberg.

På andre siden av gata ligger Sotahjørnet. Der lå Sota kafe, og det som skulle bli hovedsamlingspunktet for Vålerenga som en stor idrettsklubb.

– Det sier mye om Vålerenga som arbeiderbydel, som ikke hadde råd til eget klubbhus, forteller byantikvaren. 
Det rødmalte trehuset var lite, det var kun plass til 20-25 personer, og mye av aktiviteten måtte derfor skje på utsiden. Hjørnet fungerte som en nyhetsbørs, og siden VIF ikke hadde eget klubbhus, var det både møtested på spillerne og klubbens tilhengere.

Kafeen ble nedlagt i 1956, og bygningen revet et par år etterpå. Nå står det ett gult toetasjers bolighus på tomta.

– Sotakiosken har overtatt den historiefortellende rollen som kafeen hadde, sier byantikvaren.

«Uegnet som boligformål»

Men også Statens Vegvesen har fremmet innsigelser mot Obos boligbyggeplaner på grunn av støy- og luftkvaliteten i området fra Vålerengatunnelen. «Området er ikke egnet for boligformål», skriver vegvesenet. Nå utredes luftkvaliteten på nytt. Det er lagt ned midlertidig forbud mot tiltak på tomta. Og der står saken. Og den lille kiosken. Enn så lenge.

– Denne unnselige, lille bygningen hadde en stor verdi for folk flest. Både høy og lav brukte disse kioskene. Men de er små, og det er lett å rive dem, så de trenger at noen holder en hånd over dem og erkjenner deres verdi, sier byantikvar Janne Wilberg.

###

Sotahjørnet, fotografert i 1998. Foto: Bjørn Granlund

--

TIL INFO: Alle som nå vurderer å skrive illsinte kommentarer om at denne kiosken ikke egentlig er/står på selve Sotahjørnet: Dette er korrekt. Sotahjørnet var opprinnelig kafeen på nedsida av Etterstadgata. Men kiosken på oversida av krysset het altså også «Sotahjørnet».

Mer fra Dagsavisen