Nyheter

Rivingstillatelse gitt for Y-blokka

Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt tillatelse til rivingen av Y-blokka, men ønsker likevel å bevare bygningen og ber Statsbygg om å vente med riving.

Av Hege Tannæs-Fjeld

Etaten ga sin igangsettingstillatelse fredag, men legger ikke skjul på at etaten ikke ønsker at bygningen i regjeringskvartalet skal rives.

– Det er ikke en hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokka, men regelverket er klart: Vi måtte gi rivetillatelse siden riving er fastlagt i statens reguleringsplan, og nå er også igangsettingstillatelsen til riving gitt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

Les også: Y-blokka: Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving på nytt

Omgjøringsbegjæring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler fortsatt en omgjøringsbegjæring i saken fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Vi anmoder sterkt om at Statsbygg venter med å rive til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ferdig med sin saksbehandling, sier Kielland.

I november behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Fylkesmannen kom fram til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen.

Kommunalminister Monica Mæland (H) uttalte samme dag at hun mente det ikke var kommet noen nye momenter som tilsa noen ny vurdering i saken. I slutten av november ble det klart at departementet likevel vurderer «nye momenter» som er spilt inn i forbindelse med rivingssaken.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Oppbevaring av Picasso-kunst

Plan- og bygningsetaten har tidligere denne måneden gitt rammetillatelse for midlertidig oppbevaring av Picasso-kunstverkene «Fiskerne» og «Måken». Ved riving av Y-blokka skal kunstverkene skjæres ut og flyttes til oppbevaringsbokser, før de etter lagringsperioden på mellom fem og ti år skal monteres i det nye regjeringskvartalet.

– Vi har understreket at kunstverkenes sikkerhet i byggeperioden er sentralt, og vi forutsetter at kunstverkene blir ivaretatt på beste måte, understreker Kielland.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rives er på 21.750 kvadratmeter.

Nyeste fra Dagsavisen.no: