Nyheter

PISA-tallene: På denne Oslo-skolen leser gutta bedre enn jentene

PISA-tallene, som ble lagt fram tirsdag, viser en økning i andel gutter og jenter som leser dårlig. På Huseby skole har de snudd en dårlig utvikling, og nå leser gutta aller best.

Huseby skole. November 2019.

– Det er dessverre ikke overraskende at andel med dårlige leseferdigheter øker. Vi begynner å se resultatene av at barn og unge bruker mer tid på skjerm, sier professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Kjell Lars Berge til Dagsavisen.

Norske elever gjør det fortsatt bra, viser tall fra den ferske PISA-undersøkelsen. Men sammenliknet med 2015 har leserferdighetene gått ned.

Les også: PISA: Norske 15-åringer presterer svakere i lesing og naturfag

Forskjeller

26 prosent av guttene er på de laveste nivåene i lesing, mens dette gjelder 12 prosent av jentene. Til sammenligning var 21 prosent av guttene og 9 prosent av jentene på disse nivåene i 2015.

– Det er altfor store forskjeller mellom skolene. Det er rett og slett avhengig av hvorrdan hver enkelt skole arbeider med leserferdighetene til elevene, sier Berge. I PISA-undersøkelsen har elevene også svart på spørsmål om lesevaner. Over halvparten av elevene sier at de ikke leser på fritiden.

Saken fortsetter under bildet.

Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, er bekymret over at Norsk Ordbok ikke videreføres ved UiO. FOTO: ARNE OVE BERGO

Foto: Arne Ove Bergo

Dette gir skolene en større jobb, mener Kjell Lars Berge.

– Skolene må kompensere for elevenes mangel på dybdelesing ellers. Noen skoler får til dette, men altfor mange prioriterer det ikke.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Et godt eksempel

Huseby skole på Oslos vestkant er blitt trukket fram som et eksempel til etterfølgelse. Akersposten skrev nylig om skolens resultater. Og tall fra de Nasjonale prøvene viser at skolen har snudd en dårlig utvikling:

Så mange jenter hadde lavest mestringsnivå på lesing:

  • 2017/2018: 14 prosent
  • 2018/2019: 3,8 prosent
  • 2019/2020: 8,1 prosent

Så mange gutter hadde lavest mestringsnivå på lesing:

  • 2017/2018: 20,5 prosent
  • 2018/2019: 16,4 prosent
  • 2019/2020: 6,6 prosent

Tallene er hentet fra Skoleporten.udir.no,   og viser variasjon fra år til år. Like fullt er det for dette året slik at gutta leser bedre enn jentene. Andel gutter som er på høyest mestringsnivå er 57,4 prosent, mens blant jentene er andelen 43,5 prosent.

Et felles prosjekt

Kathrine Wegge, rektor ved Huseby skole, sier til Dagsavisen at det har skjedd noe ved Huseby skole.

– Det skal sies at vi ikke har oppsiktsvekkende resultater, sammenliknet med andre skoler i området. Men vi har hatt en påfallende framgang med tanke på hvor vi lå. Dette er nok fordi vi bevisst har satset på leseferdigheter, sier hun.

Hun er opptatt av å rose både lese- og skrivelærerne, men også alle de andre lærerne ved skolen.

– Dette er et felles prosjekt som har handlet om å skjerpe blikket på hvordan vi driver leseopplæring, sier hun. Hvorfor guttene i år gjør det bedre enn jentene, har ikke Wegge et godt svar på, men hun gleder seg over framgangen.

– Det er jo litt morsomt. Det kan jo tenkes at det har hjulpet at vi har rustet opp biblioteket vårt. Men jeg tror uansett at de gode resultatene kommer av at vi har hatt et tydelig mål om å bedre leseferdighetene, sier hun.

Kjell Lars Berge mener skolen har tatt nødvendige grep, og at de har prioritert et skikkelig skolebibliotek.

– Det er viktig at barna får ro rundt lesingen og at de får kose seg litt, sier han.

En vekker

Selv om han advarer mot å bruke PISA-undersøkelsen som en slags internasjonal konkurranse, mener Berge at tallene på leserferdigheter bør være en vekker.

– Vi ser også at skriveferdighetene blir dårligere, særlig hos en del gutter. Og dette kan bli et alvorlig samfunnsproblem hvis det får utvikle seg, sier han.

PISA i 2015: Norske elever leser bedre enn noen gang

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, skriver i en epost til Dagsavisen at han ikke vil slå alarm om PISA-tallene.

– Men selvsagt skal vi ha ekstra oppmerksomhet og følge med på alle elevers leseferdigheter. Alle lærere er opptatt av at elevene knekker lesekoden og blir gode lesere. Lesing er viktig, og vi må stimulerer til leselyst blant barn og unge, og ikke redusere norskfaget til bare et redskapsfag. Når vi nå står foran arbeidet med å igangsette fagfornyelsen, er det spesielt viktig at dette arbeidet videreføres og at vi ikke kaster om på alt det gode arbeidet som er på gang med den, skriver han.

Steffen Handal er leder i Utdanningsforbundet.

Mer undersøkelser

Handal mener det trengs grundigere undersøkelser om sammenhengen mellom leseferdigheter og lesing på skjerm. Også for yngre elever og voksne. Handal mener dessuten at PISA må ses i sammenheng med andre undersøkelser.

– Så må jeg igjen minne om at Pisa ikke måler alle kvaliteter og resultater i skolen, og at elever er hele mennesker og ikke produsenter av testresultater. Denne typen normerte tester kan ikke fortelle oss hva som er gjort riktig i et skolesystem eller hvilke endringer som er nødvendige for å bli bedre, avslutter han.

Bente Rognan Gravklev

Bente Rognan Gravklev

Oslo-redaktør i Dagsavisen