Nyheter

Fontenehuset i Oslo Sør blir en realitet

Da byrådet hadde ferdigforhandlet budsjettet med Rødt, var det lagt inn 600.000 kroner til nytt fontenehus sør i Oslo. – Nå blir det en realitet, sier nestleder i Fontenehuset Oslo Øst, Solveig Persson.

Endelig kan det jubles for nytt fontenehus i Oslo sør. Fra venstre Fontehusets medarbeider i «Ung på Huset Hanne-Christine Bygland Larsen, Bjørn Petterson, Marius Pettersen, Frps Aina Stenersen og nesteleder Fontehuset Oslo øst, Solveig Persson.

– Nå er det bare å «gønne» på. Vi er sikre på at nå kommer fontenehuset til Oslo sør, sier Solveig Persson til Dagsavisen.

De ba om 2,5 millioner kroner, men 600.000 kroner er nok til å sikre oppstart neste år.

– Dette er fantastisk. Fontenehusenes unike tilbud har støtte blant alle partiene i Oslo bystyre. Vi ønsker å takke alle sammen, sier hun.

Reverserte kuttet

– Ikke bare fikk Fontenehuset Oslo sør 600.000 fra kommunen, med de reverserte også kuttet til «Ung på huset»  på Fontenehuset Oslo øst, som er et tilbud til de mellom 18 og 40, på en million kroner. Så dette er en stor dag hos alle på Fontenehuset Oslo øst på Tøyen, sier Persson.

– Nå har både staten og kommunen gått inn med penger, og gir oss et solid grunnlag for å søke om det resterende fra Helsedirektoratet, sier Persson.

Våningshuset

Dagsavisen har i flere artikler skrevet om behovet for et tredje fontenehus i Oslo, og at de hadde sett seg ut det tomme våningshuset på Lofsrud, rett ved Mortensrud T-bane og Oslos største DPS. (Distriktspsykiatrisk senter).

Jeg tviler på at jeg hadde vært i live uten Fontenehuset, sa Bjørn Pettersen til Dagsavisen i oktober, og understreket betydningen til fontenehuset

Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer. På fontenehus er medlemmer og ansatte kolleger som sammen driver et erfarings- og kunnskapsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud.

Oslo sør

– Det er helt fantastisk at Oslo kommunes politikere har valgt å satse på et nytt Fontenehus på Søndre Nordstrand, sier Solveig Persson.

Det nye Fontenehuset på Søndre Nordstrand skal gi inkludering og  fellesskap, bedre helse og jobb til mennesker som har hatt lite samfunnskontakt grunnet psykisk sykdom.

Les også: Gir 10 millioner ekstra til fontenehusene

– Oslo kommune har valgt å satse, nå må staten følge opp. Bevilgningen fra Oslo kommune er ikke stor nok alene til å drive et Fontenehus, men det er heldigvis vanlig praksis at Helsedirektoratet følger opp med bevilgning av statlige midler hvis en kommune velger å satse,  sier kommende daglig leder av Fontenehuset Oslo Sør Solveig Persson.

På Fontenehuset Oslo Øst blir det full jubel i dag.

– Vi skal feire at Fontenehuset Oslo Øst har fått en påplussning som gjør det mulig å videreføre den vellykkede Ung-på-huset-satsningen som har hjulpet mange unge tilbake til skole eller jobb. Og så skal vi juble for at det nå kommer et nytt fontenehus på Søndre Nordstrand! Medlemmer og medarbeidere på Fontenehuset Oslo Øst har nedlagt mye krefter og engasjement i denne saken sier daglig leder ved Fontenehuset Oslo Øst, Sverre Furuholmen-Jenssen til Dagsavisen.

– Vi gleder oss til å få nye kolleger på Søndre Nordstrand. Vi skal støtte hverandre og få til enda mer effektiv drift ved at vi står sammen sier Sverre Furuholmen-Jenssen.

Først bevilget staten 10 mililoner kroner til Fontenehusene i Norge. Penger som skal gå til drift, og som fordeles etter søknad fra de 14 fontenehuset som er i drift. Flere er også under etablering og planlegging.

Så satte byrådet seg ned og forhandlet med Rødt om Oslobudsjettet for 2020, og vips, så var det 600.000 kroner til oppstart av et tredje fontenehus i Oslo.

Frps bystyrerepresentant, og utvalgsleder i helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre, Aina Stenersen, har lenge jobbet for et tredje fontenehus i Oslo sør.

Og foreslo i Frps alternative budsjett å bevilge 2.5 millioner kroner til nytt fontenehus.

–  Det er helt fantastisk at Fontenehuset Oslo Sør nå blir en realitet. Vi er veldig takknemlige for at Oslo Rødt i forhandlingene med byrådet om budsjett-samarbeid løftet Fontenehuset i Oslo Sør, samt at regjeringspartiene på stortinget løftet dette opp, og bevilget mer midler,. Jeg ønsker også å takke et enstemmig bydelsutvalg som satser på personer som trenger ekstra hjelp og støtte, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Dette viser at Oslo er den rause, sosiale, og inkluderende byen vi ønsker at den skal være, og nå får svært mange gode mennesker med mental uhelse god hjelp til både studier, arbeid, et sosial nettverk, og bedre livskvalitet, jeg jubler, sier Aina Stenersen.