Nyheter

Frykter jordmorflukt fra Ahus

Gjentatte ganger har jordmødre ved Akershus universitetssykehus sagt fra om den pressede bemanningssituasjonen. Nå vurderer flere å slutte.

– Vi er for lite antall folk i forhold til antall fødsler selv om vi hele tiden får beskjed om at vi har færre fødsler enn tidligere, sier Anette Johannessen, foretakstillitsvalgt for den norske jordmorforening ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Hun har jobbet som jordmor siden 2013.

Jordmødre har over lengre tid varslet om presset bemanning ved Ahus. De siste to månedene har seks jordmødre sagt opp.

– Av 140 jordmødre på Ahus har mellom 25 og 30 sluttet de siste to årene. Det er mye, og det skyldes arbeidspresset, sier Johannessen.

– Hvem er det som slutter?

– Det er stort sett de med lengst erfaring som har stått lengst i jobb.

Les også: Altfor få jordmødre i Oslo

Høyest ved Ahus

Det er Tidsskrift for jordmødre som tidligere i år har gjennomført en undersøkelse blant Den norske jordmorforening sine medlemmer ved de største sykehusene i landet.

Av 444 spurte, svarte 52 prosent at de har vurdert å slutte i jobben sin i nyere tid. 14 av jordmødrene hadde allerede levert oppsigelsen. Dette ble omtalt av VG i sommer.

Undersøkelsen, som snart publiseres i tidsskriftet, viser at Ahus er et av sykehusene hvor flest jordmødre vurderer å si opp.

 • 65,45 prosent av de spurte jordmødrene ved Ahus svarer ja på at de har vurdert å si opp jobben sin i nyere tid.
 • Ved Oslo universitetssykehus er prosenten 47,17.
 • Ahus er med sine 5.000 fødsler årlig et av de sykehusene med flest fødsler i Norge. Ettersom de har ansvar for pasienter fra Groruddalen, er de et viktig fødetilbud også for Oslo.
 • Av dem som svarte på Jordmorforeningens undersøkelse, og som vurderer å slutte, er det 8 av 10 som oppgir at det er på grunn av manglende samsvar mellom arbeidsoppgaver og ressurser.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Velger å si opp

Dagsavisen har for en knapp måned siden satt søkelyset på bemanningssituasjonen ved fødeavdelingen på Ahus. Da fortalte jordmødre til Dagsavisen om en hverdag der de knapt rekker å spise eller gå på do i løpet av en vakt.
Jordmorforbundet uttrykte da sin bekymring for bemanningssituasjonen i hele landet, og koblet det til systemet med innsatsstyrt finansiering, der helseforetakene får betalt mer penger for keisersnitt framfor vaginal fødsel.

De mente det er et paradoks at de fødeavdelingene som er gode på å forebygge komplikasjoner, blir «straffet» med mindre inntekter og dermed færre ansatte.

Foretakstillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen, Anette Johannessen, forteller om en hverdag på Ahus med mer kompliserte fødsler enn tidligere.

– Det forskes mer og vi vet mer om komplikasjoner og risikoutfordringer rundt fødsler nå enn tidligere, og det ligger i våre retningslinjer at vi skal ha en-til-en omsorg i aktiv fase av en fødsel. Det har vi ikke alltid tid til. Med mindre bemanning hender det ofte at vi blir gående mellom kvinnene slik at de ikke har noen hos seg hele tiden mens de er i aktiv fødsel, sier Anette Johannessen og legger til:

– En fødekvinne i dag er ikke det samme som en fødekvinne var på 80-90-tallet. Vi har økte livsstilssykdommer og er eldre når vi føder barn i dag. Dessuten er nesten 50 prosent av de fødekvinner hos oss minoritetskvinner med de traumer og kommunikasjonsproblemer det i mange tilfeller kan føre med seg, sier hun.

Det er hovedsakelig kvinner fra bydelene Stovner, Alna og Grorud som føder ved Ahus, som har ansvar for pasienter fra Groruddalen fram til eventuelt Aker sykehus står ferdig i 2031.

Les også: Jordmor om bemanningen på fødeavdelingene på Østlandet: – Tidvis uforsvarlig

Går til helsestasjonene

Bemanningssituasjonen som begge jordmor-organisasjonene har varslet om i lang tid, får nå altså konsekvenser.
Mange av jordmødrene som velger å si opp jobben, er erfarne jordmødre. Ved Ahus lyses det jevnlig ut nye stillinger.  Det gjør noe med sammensetningen av bemanningen. Tillitsvalgte Anette Johannessen mener dessuten opptrappingen av ansettelser i kommunene, gjør at flere jordmødre søker seg vekk fra sykehusjobbingen.

–  Mange velger å gå til helsestasjonene i kommunen, der de får både bedre arbeidsforhold og en mer regulert arbeidstid. Det er alvorlig, ikke minst for dem som er nye i jobben, det er trygt å kunne ha noen å spørre og snakke med. Vi står tross alt med liv og død i hendene daglig, sier Johannessen.

Dagsavisen har tilbudt ledelsen ved Ahus å kommentere denne saken, men de har ikke ønsket dette.

Så mange jordmødre svarte ja på spørsmålet om de har vurdert å si opp jobben i nyere tid

 • Ahus: 65,45 prosent
 • St.Olavs hospital: 65,22 prosent
 • Haukeland: 57,58 prosent
 • Drammen: 47,62 prosent
 • Oslo universitetssykehus: 47,17 prosent
 • Lillehammer: 40 prosent
 • Stavanger: 28,57 prosent

Nyeste fra Dagsavisen.no: