Nyheter

LO-topp om Arbeiderpartiets nye politikk: – Vi skal ikke løpe etter Senterpartiet

Som LOs mann i Aps programkomité skal Are Tomasgard være med på å snu motgangen i partiet.

Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Arbeiderpartiet gjorde et elendig kommunevalg, selv om partiet har makten i 150 kommuner. Og nedgangen har fortsatt på målingene etter kommune- og fylkestingsvalget. Senterpartiet er i ferd med å passere i oppslutning, og mange velgere har satt seg på gjerdet. Hvordan skal Ap-skuta komme på rett kjøl igjen?

LO-toppen Are Tomasgard skal være med å utforme politikken som kan bli regjeringspolitikk etter stortingsvalget i 2021.

– Vi skal ikke løpe etter Senterpartiet, men utvikle en sosialdemokratisk politikk. Da er det lite effektivt å skape en ytterligere polarisering mellom by og land. Vi skal heller forene by og land, sier Tomasgard til FriFagbevegelse.

Dagsavisen mener: Hakk i Sp-plata

Truffet en nerve

Han innrømmer at Sp har truffet en nerve ute i distriktet, og at motstanden mot sentralisering har skapt stor oppslutning om partiet.

– Folk har sendt ut et signal om at de ikke ønsker en sentralisering som regjeringen har gjennomført. Men det gjelder ikke bare i Norge. Det ser vi hele Europa, mener Are Tomasgard.

Selv ser han sentraliseringen som et utslag av feilslått markedsliberalisme.

– Vi må skape en helhet mellom by og land. En synergi. Byen skal styrke bygda og bygda skal styrke byen, sier Tomasgard.

– Vi kan ikke snakke om distriktene uten å være opptatt av å skape arbeidsplasser i distriktene. Arbeidsplasser fører med seg boligmarkeder, og på den måten kan vi også skape mindre trykk på byene, legger han til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Store fagmiljøer

Tomasgard mener vi må ha verdens ledende fagmiljøer og et samspill mellom forskningsinstitusjoner og industriområder.

– Vi må ha fagmiljøer på sykehus også, men det betyr ikke at vi ikke kan ha akuttkirurgi på mindre sykehus. Det ene utelukker ikke det andre. Vi må ha tjenester nær folk samtidig som vi må skape store fagmiljøer.

– Store fagmiljøer får vi ikke på mindre sykehus og steder. Man kan heller ikke flytte akuttkirurgien utelukkende til store byer. Det er grenser for hvor stor avstand det kan være både til akuttsykehus og fødestuer, mener han.

Kommentar: Støre eller Vedum?

Skape arbeidsplasser

Jobb nummer én blir å skape arbeidsplasser i hele landet. Det vil også få ringvirkninger. Boligmarkedet og lokalt næringsliv drar også nytte av det, mener Tomasgard. Samtidig må programkomiteen forberede en framtid som vil kreve store tilpasninger til klimaforandringene.

– Det handler om å rigge arbeidslivet og skape en rettferdig omstilling. Vi kan ikke fordele verdiene og belastningene skjevt, sier Tomasgard.

Samtidig mener han det er umulig å nå Paris-målene uten CCS, det vil si lagring og fangst av CO2.

– En satsing på karbonfangst – og lagring vil trekke industri til Norge. Det vil gi en kjempemulighet, spesielt for distriktene, mener han.

Les også: Ny måling: Valgforsker mener Sp snart kan være landets største parti

Klima blir utfordringen

Tomasgard synes det er for tidlig å si noe om konfliktlinjene. Han synes vi må se på hvor mulighetene ligger og hva som er sosialdemokratiets svar i den tiden vi går inn i.

– Vi skal ikke gjenskape noe, men ta med oss historien for å finne løsningen for vår tid. Utfordringen blir helt klart klimaendringene som eskalerer raskere enn vi egentlig aner, sier Tomasgard, som mener vi må omstille oss til fornybar energi.

– Dette kan gjøres ved å skape enda flere industriarbeidsplasser enn i dag. Og det vil styrke distriktene. Uten at vi tar hele landet i bruk og utvikler verdensledende industri, vil vi få en marginal rolle i det globale grønne skiftet, mener Tomasgard.

– Min rolle er å ivareta fagforeningen. Jeg skal sørge for at fagbevegelsen og tillitsvalgte ute og hele vårt apparat får spilt inn sine tanker og ideer. (FriFagbevegelse)

Les også: Solvik-Olsen ber Vedum bruke makt: – Nå har han sjansen til å vise at han er mer enn en pratmaker