Nyheter

Gir 10 millioner ekstra til fontenehusene

Regjeringen plusser på bevilgningene til fontenehusene med 10 millioner kroner. Det betyr et skritt nærmere realisering av et tredje fontenehus i Oslo, på Mortensrud.

Fontenehuset

Onsdag ble stortingsrepresentantene Carl-Erik Grimstad (V), Geir Bekkevold (Krf) og Sveinung Stensland (H) ønsket velkommen på rød løper til fontenehuset på Tøyen.

Fontenehuset tilbyr et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer. Modellens hovedfokus er arbeid, og det foregår ikke terapi eller annen behandling.

Øker støtten

Ingen visste budskapet til politikerne, annet enn at de hadde noe å melde.

– Vi vet vel egentlig ikke hva de har å si. Så det er ikke sikkert vi har noe å takke for en gang. Men vi har skjenket opp glass med musserende, så vi regner med at det har noe med penger å gjøre, sa daglig leder i Fontenehuset Oslo Øst, Sverre Furuholmen-Jenssen.

Og de meldte til stor jubel fra forsamlingen at de legger på støtten til fontenehusene i Norge med 10 millioner kroner.

– Regjeringspartiene på Stortinget har besluttet å øke bevilgningene til norske fontenehus med 10 millioner kroner for 2020. Dette muliggjør målet om 20 fontenehus i 2020, og trygger fortsatt drift for landets øvrige hus, åpnet stortingsrepresentant Geir Bekkevold (KrF) med.

–  Vi har sett hvilket fantastisk arbeid fontenehusene gjør. Vi har veldig gode erfaringer med de fontenehusene vi har. Nå har vi muligheten til å etablere et nytt fontenehuset i Oslo Øst, og andre steder i landet, når vi nå får en ekstra bevilgning på 10 millioner, fortsatte Bekkevold.

– Det er bra at regjeringspartiene har kommet med dette nå, og at vi har blitt enige om dette. Vi ønsker flere fontenehus, for den måten de jobber på er god, sier Sveinung Stensland til Dagsavisen.

– Fontenehus har vært en av Venstres kjernesaker i mange år.  I utgangspunktet var det ikke lagt opp til noen ekstra midler i årets budsjett, noe vi i Venstre synes var håpløst. Men nå har vi etter innspill fra de andre fagkomiteene fått flyttet på penger, sier Venstres Carl-Erik Grimstad til Dagsavisen.

Fantastisk

– Dette er fantastisk, sa daglig leder i fontenehuset Norge, Torhild Stimo da hun fikk nyheten.

– Disse pengene gjør at enda flere mennesker som sliter psykisk, vil komme ut av isolasjon og ensomhet og gjennom arbeidsfellesskapet på fontenehusene, og kan ta aktivt del i samfunnet og få mulighet til å utvikle seg selv og støtte andre i deres utvikling, sier Torhild Stimo.

Det finnes i dag fontenehus i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kongsberg, Drammen, Asker, Bærum, Hønefoss, Gjøvik, Rygge og to i Oslo. I Nordre Follo og på Jessheim er to nye hus under etablering. Fredrikstad kommune har fattet vedtak om oppstart og det er kommet initiativer fra Ålesund, Senja og Oslo Sør om mulige nye hus.

Fontenehusene finansieres hovedsakelig av kommunale og statlige midler. Takket være en økning av støtte over statsbudsjettet, har stadig flere fontenehus kunnet se dagens lys, og målet om 20 fontenehus innen 2020 er nå mulig.

– Det er flere steder i Norge som ønsker å etablere fontenehus. Oslo Sør er en sterk kandidat, sier hun til Dagsavisen.

Lofsrud gård

Dagsavisen fortalte for noen uker siden historien om Marius og Bjørn, og hvilken nytte de har hatt gjennom Fontenehuset for å få hjelp til å komme seg ut i arbeid.

– Jeg tviler på at jeg hadde vært i live uten fontenehuset, sa Bjørn Petterson til Dagsavisen da vi møtte ham sist.

Onsdag hadde han tårer i øynene av glede, da han var med på pengenyheten fra regjeringspartiene.

– Nå er jeg bare glad. Så glad at tårene triller, sier han med et smil.

Frps bystyrerepresentant og leder av helse og sosialkomiteen i bystyret, Aina Stenersen har fontehus som et av sine hjertebarn, og fronter saken ovenfor bystyret.

– I dag er det to fontenehus i Oslo, begge nær sentrum. Vi ser behovet for ett til, og vi ønsker det i Oslo Sør. Derfor vil vi i vårt forslag til Oslobudsjettet sette av 2.5 millioner kroner til etablering og drift av et fontenehus her på Mortensrud, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Oslos største DPS (Distriktspsykiatrisk senter) ligger på Mortensrud, så stedsvalget er ikke tilfeldig, sier Stenersen.

Hun håper nå at regjeringens satsing er et sterkt signal til byrådet, og at de også vil bevilge penger til et nytt fontenehus på Mortensrud. Der har de sett seg ut det tomme våningshuset på Lofsrud gård.

– Nå er vi et skritt nærmere et nytt fontenehus på Oslo Sør.  Så trenger vi veldig hjelp fra de andre partiene i bystyret, og at de vil støtte opp om ekstra bevilgninger i Oslo.  Så dette er et sterkt signal om at de må prioritere fontenehusene mer. Nå er det opp til bystyret å bevilge mer, og det håper jeg at alle gjør, sier Aina Stenersen .

Først så må jeg si at 10 millioner ekstra er mye penger. Nå får vi totalt en støtte på 48.5 millioner kroner Dette er et sterkt signal fra regjeringen om at de vil satse på fontenehus. Nå trenger ikke byrådet bekymre seg lenger om det finnes statlige midler, sier nestleder ved Fontenehuset Oslo Øst, Solveig Persson til Dagsavisen.

– Dere har søkt om en kommunal støtte på 2.5 millioner kroner, som dere ennå ikke har fått. Kan dere bygge et nytt fontenehus på Mortensrud uavhengig av kommunal støtte?

– Kommunen må et ønske om fontenehus, sier Torhild Stimo.

– Formelt sett må det være et vedtak. Det er minste form for støtte. Men det er en mye sterkere støtte å legge penger på bordet. Så vi håper nå at byrådet følger opp med 2.5 millioner kroner, sier Solveig Persson.