Nyheter

Eirik Jensen har startet sin siste kamp

Eirik Jensen nektet igjen straffskyld da den tredje og siste runden i rettsmaratonen mot ekspolitimannen startet i Borgarting lagmannsrett.

I rosa skjorte ankom den pensjonerte politimannen Oslo tinghus onsdag, vel vitende om at for ham står resten av livet på spill. Han risikerer 21 års fengsel for medvirkning til smugling av store mengder hasj under særdeles skjerpende omstendigheter og grov korrupsjon.

– Det er noe som ligger i bakhodet. At konsekvensene er ganske fatale hvis vi ikke når fram, sa Jensen til NRK før rettssaken startet.

Det er snart seks år siden han ble pågrepet i februar 2014.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fri forklaring

Saken er beregnet å vare helt fram til slutten av mars neste år. Da retten var satt, erklærte Jensen som de foregående rettsrundene at han er uskyldig.

Jensen skal etter planen starte sin frie forklaring torsdag. Deretter vil påtalemyndigheten gå i gang med sin utspørring av den tidligere toppolitimannen.

I den første runden av ankesaken nektet Jensen å la seg utspørre før hans medtiltalte Gjermund Cappelen hadde holdt sin forklaring. Det vil ikke skje denne gangen, opplyser en av hans forsvarere, Sidsel Katralen, til NTB.

– Vi vet jo stort sett hva Cappelen vil si. Det er ikke noe drama rundt dette, sier Katralen.

Forsvarer: Nye momenter

Jensens forsvarerteam består i tillegg av John Christian Elden og Arild Holden. Sammen med Jensen har de jobbet seg gjennom bevisene på nytt. Det vil bli lagt fram nye ting i løpet av rettssaken, opplyser Holden til NTB.

– Men jeg vil ikke gå inn på hva det er nå, sier han.

I Oslo tingrett i 2017 ble Eirik Jensen funnet skyldig i både korrupsjon og medvirkning til smugling av nesten 14 tonn hasj. I lagmannsretten i januar i år ble han frikjent av juryen for hasjsmuglingen, men funnet skyldig i korrupsjon.

Fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, og saken behandles derfor på nytt i en meddomsrett med to fagdommere og fem lekfolk som meddommere. Rettens leder er lagdommer Halvard Leirvik.

Omfattende bevisbilde

Onsdag gikk aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker gjennom de omfattende bevisene i saken, deriblant 6.000 dokumenter og 1.525 kommunikasjonshendelser. Kleppe oppfordret meddommerne til å ta gode notater.

– Bevisene skal vurderes samlet, understreket hun.

Jensen og Cappelen, som har erkjent smugling av nesten 17 tonn hasj, har kjent hverandre siden 1993. Mens Cappelen hevder at Jensen holdt en beskyttende hånd over hans kriminelle virksomhet, hevder Jensen at Cappelen var en viktig informant og senere kilde.

I begge de to tidligere rettssakene sa Jensen at han ikke ante noe om Cappelens storimport av hasj – noe han ikke ble trodd på av retten.

Mer strafferabatt

Mens Jensen har anket skyldspørsmålet, har Cappelen anket straffutmålingen. Han mener han fortjener mer enn seks år strafferabatt for å ha forklart seg om Jensens rolle. I tingretten ble han dømt til 15 års fengsel.

– Vi ser for oss en strafferabatt på 45 til 50 prosent, sier hans forsvarer Benedict de Vibe til NTB.

I likhet med de foregående rettsrundene vil også deler av denne rettssaken gå for lukkede dører. (NTB)