Nyheter

Millionlønninger for etatsdirektørene

Etatssjefene i Oslo kommune kan smile hver gang gang de får lønningsposen. Se full oversikt her.

Direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby er den av etatsdirektørene som tjener best.