Nyheter

Lar seg ikke imponere over byrådets boligplaner

Høyres boligpolitiske talsperson Mari Holm Lønseth har liten tro på byrådets planer om å bygge rimeligere boliger for å få flere inn i boligmarkedet.

Mandag skrev Dagsavisen om byrådets boligsatsing, hvor opprettelsen av en tredje boligsektor, bygging av 1.000 nye rimelige leiligheter, fjerning av gjengs leie og mer bruk av leie til eie var hovedpunkter.

– Dette blir som et lottospill, hvor de som trenger det mest ikke får være med å spille. Dette blir noe en liten del av middelklassen får være med på,  sier hun til Dagsavisen.

I byrådserklæringen har byrådspartiene vedtatt at det skal opprettes en tredje boligsektor.
Det skal i 2020 jobbes videre med gjennomføring av pilotprosjekter for å teste ut nye boligpolitiske virkemidler som kan bidra til at flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Det er i budsjettet for 2020 satt av fire millioner  for å starte opp arbeidet med pilotene. Byrådet legger også til rette for at flere kan kjøpe egen bolig, gjennom å øke rammen for videreutlån med 400 mill. i økonomiplanperioden, fra 1,2 til 1,6 milliarder kroner.
– Boligpolitikken er et av de viktigste verktøyene for å redusere forskjeller, bevare byens mangfold og skape gode nabolag. Byrådet vil føre en aktiv boligpolitikk for å bygge flere og mer varierte boliger, og sørge for mer effektive planprosesser og saksbehandling, sier SVs Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Det som er mest utfordrende er at byrådet ikke har svart på hva som er en rimelig bolig, og hvor mye den skal koste, sier hun.

Mari Holm Lønseth er enig med Sunniva Holmås Eidsvoll at Oslo trenger flere boliger.

– Det må byrådet sørge for med å regulere nok boliger, og ved å gjennomgå alle unødvendige krav som gjør det dyrere og vanskeligere å bygge boliger, blant annet regelen om at det ikke kan bygges leiligheter på mindre enn 35 kvadratmeter i indre by, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Byrådets boligpolitikk er en politikk som subisidierer middelklassen, og ikke de som trenger det. Og det er feil politikk, sier hun.

Bystyremøte
Rådhuset
Budsjettforhandlinger
Øystein Sundelin

Øystein Sundelin (H). FOTO: Siri Øverland Eriksen

Hun får støtte av Høyrekollega Øystein Sundelin, som er leder av byutvklingsutvalget i bystyret.

–  Jeg har ingen tro på et tredje boligmarked. Her prøver man å lage et marked ved siden av de andre. Det er en invitasjon til negative insentiver og korrupsjon, sier Sundelin til Dagsavisen.

– Jeg har heller ingen tro på fjerning av gjengs leie.  Det er mye bedre å sørge for at vi har ulike støtteordninger som gir deg hjelp når du trenger det, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: