Nyheter

Kutter i tilbudet til rusavhengige: Her legger Oslo ned 22 institusjonsplasser

– Institusjon er ikke svaret, mener Oslo kommune. – Alle er ikke i stand til å bo aleine, sier tillitsvalgt.

Les også: 55 år gamle Lise: – Uten Syningom hadde jeg ikke levd i dag

Syningom synger på siste verset. Den rusfrie omsorgsinstitusjonen i Nord-Odalen, som drives av Oslo kommune og bebos av rusavhengige fra Oslo, har fått beskjed om at det snart er slutt. Saken ble først omtalt av Glåmdalen.

Bakgrunnen er at de som bestemmer over Oslos ruspolitikk vil ha færre institusjoner og flere over i egen bolig. Det gir seg flere utslag i Oslo-budsjettet for 2020. Ett av dem er at Syningom skal legges ned.

De ansatte er fortvila, lei seg og sinna.

– Vi ansatte i rusfeltet veit jo at mange verken er i stand til å bo aleine eller jobbe, sjøl om strategisk plan sier at de kan det, sier Elin K. Hansen.

Protesterer

Hun er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Velferdsetaten, som altså er den delen av kommunen som styrer rusinstitusjonene. Nå prøver hun å protestere mot nedleggelsen inn mot politikerne på rådhuset.

– De som sitter der er jo våre politiske venner. Når de handler sånn som dette, da blir det vanskelig, sier Hansen.

Elin K. Hansen er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Velferdsetaten, og har jobbet på Syningom.

Hun forteller at Syningom tar inn beboere med forskjellige livsituasjoner. Også for de som bor i en egen bolig, men som gjerne har tilbakefall knytta til rus eller psykiatri eller liknende. Da kan de komme til Syningom, bo der noen måneder og få skikk på livet, før de flytter tilbake til leiligheten sin.

– Vi har mange som har kommet tilbake både to, tre og fire ganger. De klarer seg for seg sjøl i en periode, og så går det nedenom, forteller hun.

En av fordelene med Syningom er at det ligger langt ute av Oslo. Dermed er det vanskeligere for brukerne å sprekke.

– Det går veldig få busser, så du må planlegge mye for å dra til byen. Det er lettere om du bor på Torshov, sier hun.

Hansen forstår de langsiktige planene om å flytte brukere over til egen bolig, men protesterer likevel på måten det gjøres på.

– Det går for fort. Hvis det hadde skjedd over lengre tid, så kunne bydelene bygget opp det som trengs for å håndtere situasjonen på en tilfredsstillende faglig måte.

– Når folk blir flytta i egen bolig, så trenger de mer enn en ruskonsulent som kommer innom hver fjortende dag. Det er så mye som skal til for at dem skal klare å bo, sier hun.

Les også: Den tidligere rusmisbrukeren bor på 12 kvadrat: – Jeg vil si det er som å bo i et fengsel

– Bedre i egen bolig

Guri Bergo er direktør i Velferdsetaten i Oslo kommune. Hun avviser at å spare penger er årsaken til nedleggelsen, men mener at brukerne kan tas godt vare på i egen bolig, av bydelene.

– Når du er på institusjon har det et midlertidig preg. Det er en kortvarig og litt kunstig tilværelse, sier hun.

Bergo forteller at det er 16 personer som har plass på Syningom nå. Av dem har halvparten kortvarige plasser, mens de andre åtte får plass på andre institusjoner.

Totalt er det rundt 660 forskjellige typer institusjonsplasser i Oslos rusomsorg. Men antallet skal ned, forteller Bergo. Og selv om ideelle organisasjoner driver flere institusjoner på vegne av kommunen, så kan ikke de kuttes. De har nemlig kontrakter til 2022.

– Jeg er ikke sikker på at institusjon er svaret. Da lurer jeg på hva som var spørsmålet, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Faglig enighet

Direktør Guri Bergo forteller at det er faglig enighet om retningen, i å redusere antallet institusjonsplasser.

Guri Bergo er direktør i Velferdsetaten.

– Men når en skal gjøre endringer så innebærer jo det at tilbud tas bort. At noen får jobb en annen plass. Da gjør det litt vondt. Og dette blir litt vondt, fordi vi skal gjøre ting på en litt annen måte.

– Men ansatte og brukere protesterer på nedleggelsen?

– Jeg skjønner hva de sier, og jeg forstår argumentene. De holder fast ved det som er, og så klarer de ikke å se at det blir bedre. Men jeg tror det blir bedre.