Nyheter

Raymond med håndsrekning til ytre by

Byrådsleder Raymond Johansen mener den nye byrådsplattformen er en hilsen til ytre by, der Ap har mistet tusenvis av velgere. Men byrådet åpner for å øke bompengene ytterligere de neste årene.

– Det er nok ganske mange i de ytre bydelene som føler at «det grønne skiftet» ikke passer for dem. At det er en trussel mot deres måte å leve livet på, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

På valgnatta da det var klart at Raymond Johansen ville få fire nye år som byrådsleder så han samtidig at Arbeiderpartiet i Oslo hadde gjort et katastrofevalg. Særlig i de ytre bydelene utenfor ring 3 hadde Johansen og Arbeiderpartiet mistet svært mange velgere.

«Vi må bygge bro mellom indre og ytre by» var hans beskjed til Arbeiderpartiet valgnatta. 

Tirsdag la byrådet fram den nye byrådsplattformen der de lister opp hvilke politiske saker de skal gjennomføre de neste fire årene. Johansen selv mener plattformen er en håndsrekning til nettopp de ytre bydelene.

Bompenger og kollektiv

– Å bygge ut kollektivtrafikken, ikke minst i Groruddalen, er særdeles viktig for oss. Vi styrker gratis aktivitetsskole og kjernetid i barnehagene blant annet i Søndre Nordstrand og Groruddalen. Men det viktigste er kanskje fokuset vi har på arbeid. Vi vet det er i de bydelene flest står utenfor arbeidslivet. Der får vi nå flere virkemidler for å få enda flere i arbeid, sier Johansen.

Byrådet lover nå blant annet å innføre flere jobbprogrammer rettet inn mot unge voksne og barnefamilier. Blant annet skal byrådet innføre en ungdomsgaranti som sikrer alle unge under 24 tilbud om jobb, utdanning eller opplæring.

Deler av misnøyen mot Arbeiderpartiet i de ytre bydelene har handlet om bompenger og parkering. Men velgerne som er opptatt av det får ingen gavepakke fra Johansen. Snarere tvert imot.

– Jeg kan ikke love å fjerne bomringen. Vi kan ikke love å øke antallet parkeringsplasser. Jeg kan ikke være så falsk å si at jeg ikke har hørt de som ber om det. Jeg er bare uenig, sier Johansen.

I plattformen åpner byrådet sågar opp for å øke bompengene i årene som kommer. 

– I denne byrådsplattformen er vi tydelige på at vi skal bruke alle virkemidlene kommunen har for å nå klimamålene våre. De viktigste virkemidlene som bompenger, innstramming i kjøremuligheter og innstramming i parkering skal opp nå et nivå som er tilstrekkelig for at vi skal nå de målene, sier klimabyråd Lan Marie Berg.

Oslo har som mål å bli utslippsfrie innen 2030 og samtidig redusere biltrafikken med en tredjedel. Det kan bety flere runder med økte bompenger.

Ullevål i det blå

Flere ventet på at byrådet ville komme med en avklaring i spørsmålet om Oslos nye hovedsykehus skal ligge på Gaustad eller Ullevål. Stortinget og Helse Sør-Øst har allerede vedtatt at de ønsker nye sykehusbygg på Aker og Gaustad, og samtidig legge ned Ullevål. Det er SV og MDG imot, og de signerte i valgkampen på en avtale der de forplikter seg til å forsøke å sabotere planene ved å stemme nei til reguleringsplanen på Gaustad.

Men det kom ingen avklaring. De er enige om å være uenige. Og partiene blir nå fristilt til å stemme hva de vil i bystyret.

Byrådspartiene er også enige om å innføre kjøttfri skolemat på alle Oslos skoler, fase ut kommersielle selskaper fra eldreomsorgen og barnevernet.