Nyheter

Styrker helsehusene med 60 plasser

Byrådet prioterer helsehus i 2020-budsjettet og styrker budsjettet med seks millioner kroner, og med 12 millioner årlig fra 2021.

75 år gamle Berit Irene Bredtun trives på Lilleborg helsehus, hvor hun får nødvendig rehabilitering etter et sykehusopphold.  Nå lover helsebyråd Tone Tellevik Dahl, mer penger for å styrke helsehustilbudet.

I dag er det en stadig hardere utskrivningspraksis fra sykehusene. Pasienter må raskere ut i kommunene, og eldre pasienter som skrives ut fra sykehus til helsehus er ofte sykere nå enn tidligere.

– Sykere enn for fem år siden

– Vi ser en helt annen utskrivningstakt nå enn tidligere. De som skrives ut er mye sykere nå enn for bare fire-fem år siden. De salderer sine budsjetter med å skrive ut pasienter som jeg mener ikke er friske nok til å forlate sykehuset, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.

– Pasientene må ikke lide for at sykehusene skal spare penger. Jeg må gi helseminister Bent Høie (H) litt kjeft her, samtidig som vi i byrådet tar grep for å styrke helsehusene, sier Tellevik Dahl.

(Les helseminister Bent Høies svar på Tellevik Dahls påstand lenger ned i saken)

Leste du denne? Morten lå i egen avføring på helsehus

Økende krav

Konsekvensen er at eldre og syke får kort tid på å komme seg, og liten tid til tilfriskning. Mange av pasientene har ofte omfattende behov for medisinsk diagnostikk, behandling og avansert pleie under oppholdet på helsehus. Kravene til døgnkontinuerlig medisinsk faglig kompetanse og tilstedeværelse er også økende.

###

Trening er en viktig del av rehabiliteringen på Lilleborg helsehus. Her er det om å gjøre  å ha flest mulig «touch» på ballongen før den faller i gulvet. Rekorden er 69, og inntil den slås, spilles Bryan Adams «Summer of 69» på loop .  Foto: Tom Vestreng

Som på cruise

75 år gamle Berit Irene Bredtun har vært tre uker på Lilleborg helsehus, og kunne ikke fått en bedre rehabilitering, sier hun.

– Å være her er som å være på cruise. Jeg kommer til dekket bord hver dag. Her holder jeg livet ved like, og trener bra, smiler hun.

Men aller helst vil hun hjem.

– Jeg var ikke frisk nok til å reise hjem da jeg ble skrevet ut. Jeg har to leiligheter, og skulle jeg reist rett hjem fra sykehuset, måtte hjemmetjenesten flyttet inn i den andre, sier hun med et smil.

– Her får jeg den nødvendige opptreningen slik at jeg snart kan reise hjem, sier hun til Dagsavisen.

75-åringen får ikke fullrost personalet på Lilleborg nok, men har likevel en bønn til byråd Tellevik Dahl.

– Det må bli flere som jobber her. De som er her er fantastiske, men de har ikke tid nok, sier hun.

Og byråden lover umiddelbart flere ansatte.

– Det er derfor vi styrker budsjettene med flere millioner kroner i året. Vi skal øke bemanningen, og sørge for høyere kompetanse hos de ansatte slik at de som er på helsehusene får best mulig behandling, sier Tellevik Dahl.

Institusjonssjef ved Lilleborg helsehus, Gerd Jensen, er glad for byrådets satsing på rene helsehus.

– Tidligere var rehabilitering integrert i sykehjemmene. Da var vi hverken fugl eller fisk. Så det er mye bedre slik det er i dag, hvor vi er et rent helsehus. Så det var et lurt grep Oslo kommune gjorde å etablere rene helsehus, sier hun til Dagsavisen.

I snitt er hver pasient på helsehusene i 16 dager før de er friske nok til å greie seg hjemme.

– Dette varierer selvfølgelig veldig. Vi får mange pasienter som er veldig syke, og mange har flere forskjellige sykdommer. Det er utfordrende å få bemanningen til å strekke til, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Totalt 122 plasser

Lilleborg helsehus er et av fire rene helsehus i Oslo, og har totalt 122 plasser.

De fleste eldre ønsker å bo lenger i eget hjem, og i Oslo blir det hele 50.000 flere eldre over 80 år frem mot 2040, ifølge tall Dagsavisen har fått av byrådet.

– Da må det tas grep slik at vi kan sørge for at eldre kan bli boende trygt hjemme så lenge de vil. Oslos svar på dette har blant annet vært helsehus, men til nå har kapasiteten på rehabilitering etter utskriving vært for svak.  Derfor øker byrådet nå kapasiteten og oppretter 60 nye plasser, slik at de som trenger det faktisk får den hjelpen de har behov for. Byrådet mer enn dobler antallet rehabiliteringsplasser på helsehusene fra 2020. Av 434 helsehusplasser, blir 213 av dem rehabiliteringsplasser, sier Tone Tellevik Dahl.

Les også: Endelig får Sissel hjelp

Behov for satsing

Høyres bystyrerepresentant og leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret, James Stove Lorentzen (H), er positiv til byrådets satsing på helsehus og rehabiliteringsplasser.

– Dette tror jeg er bra, uten å ha sett forslaget i detalj, sier han.

Stove Lorentzen stiller seg imidlertid tvilende til Tellevik Dahls påstand om at sykehusene skriver ut pasientene for tidlig for å spare penger.

– Jeg vet ikke om hun har faglig grunnlag for å stille spørsmål ved det. En del av samhandlingsreformen var at pasientene skulle bruke mindre tid på sykehus. Og jeg vil ikke uten videre beskylde noen for å utnytte systemet. Jeg har tiltro til at legene vurderer hvert tilfelle riktig når de skriver ut pasienter, sier han.

At det er behov for satsing på helsehus, er Stove Lorentzen enig i.

– En rapport fra kommunerevisjonen var negativ, og viste at helsehusene ikke stod i stil med forventningene. Det tilsier at det er behov for å ta grep, sier han til Dagsavisen.

Sikre bemanningen

Rapporten Stove Lorentzen henviser til «Rehabilitering i helsehus», og ble publisert i fjor høst.

Kommunerevisjonen har undersøkt om rehabiliteringstilbudet i helsehus fungerer etter hensikten. For å besvare problemstillingen har Kommunerevisjonen undersøkt følgende forhold:

  • Kapasitet på rehabiliteringsplasser.
  • Kompetanse.
  • Kvalitet på rehabiliteringsopphold.
  • Samhandling med bydelene.

Undersøkelsen har dels vært rettet mot Sykehjemsetaten sentralt, dels mot Ryen helsehus.

På bakgrunn av undersøkelsen anbefaler Kommunerevisjonen at Sykehjemsetaten vurderer tiltak for å sikre at helsehusene har tilstrekkelig og kompetent bemanning for å gi nødvendig rehabilitering, at Sykehjemsetaten vurderer om det er behov for ytterligere tiltak med tanke på samhandlingen med bydelene, og at Ryen helsehus som iverksetter tiltak for å sikre at pasientene får en rehabilitering med tilstrekkelig intensitet, herunder tilstrekkelig bemanning og tilgjengelige hjelpemidler.

(Undersak)

Helseministeren uenig i byrådens påstand

Helseminister Bent Høie (H) deler ikke helsebyråd Tone Tellevik Dahls (A) påstand om at sykehusene skriver ut paisentene for tidlig.

–  Det er bra at Oslo kommune tar sin del av ansvaret for pasientene og styrker helsehusene, men jeg kan ikke gå god for hennes påstand om at sykehusene skriver ut pasientene for tidlig. Utskriving av pasienter som skal overføres til kommunene skal skje i et samarbeid mellom sykehuset og kommunen, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

–  Det er viktig at pasienter som skrives ut fra sykehus tas imot av den kommunale helse- og omsorgstjenesten på en trygg, effektiv og forutsigbar måte. Vi vet at samarbeidet mellom sykehus og kommuner varierer, og at noen lykkes bedre enn andre. Derfor vil samhandling mellom kommuner og sykehus være et av hovedtemaene i Stortingsmeldingen «Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023» som skal legges frem for Stortinget høsten 2019. I planen vil det komme forslag som kan bidra til at kommuner og helseforetak i større grad ser hverandre, ikke som parter, men som likeverdige partnere med felles ansvar for pasientene, skriver han videre.