Nyheter

Lan Marie Bergs etater: Tusenvis av lovbrudd bare i år

Byråd Lan Marie Berg (MDG) innrømmer i en pressemelding at hennes etater har brutt arbeidsmiljøloven tusenvis av ganger også i 2019.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Klokka tolv i dag kunne NRK Østlandssendingen fortelle at det i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, en avdeling under byrådsavdelingen til Lan Marie Berg (MDG), har foregått over 5000 brudd på arbeidsmiljøloven.

En liten time etter kom byrådsavdelingen ut med en pressemelding. Det viser seg at det står enda verre til. Faktisk er det hundrevis av lovbrudd i tre forskjellige etater under samme byrådsavdeling. Og det kommer i tillegg til det som tidligere er kjent fra Energigjenvinningsetaten og Renovasjonsetaten. Se bare her:

I Brann- og redningsetaten har det vært 1472 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2019. Der er det rundt 500 ansatte.

I Vann- og avløpsetaten: 785 brudd, med 600 ansatte.

I Bymiljøetaten har det vært 623 brudd på arbeidstidsbestemmelsene. På 900 ansatte, og fortsatt bare i år.

Energigjenvinningsetaten melder om 129 brudd fra januar og ut august.

Minietaten "Fornebubanen", med bare 16 ansatte, har meldt om 16 brudd i perioden 1. mars til 1. oktober.

Klimaetaten med 35 ansatte melder om 137 brudd i 2019.

Mens i Renovasjonsetaten, hvor den store arbeidsmiljøskandalen skjedde i 2017, nå i år bare har hatt 72 brudd fordelt på omtrent 520 ansatte.

Går gjennom

– Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp, uttaler byråd Berg i pressemeldingen.

– Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor.

Tidligere i høst ble det kjent at det har vært store antall brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE) de siste årene. Byrådet har bedt PWC granske hva som har skjedd i etaten.

Det var etter dette at byrådsavdelingen har bedt alle etatene gjøre rede for tall på brudd på reglene for arbeidstid.

– Trenden viser at antall brudd går nedover. Samtidig ser vi at etatene i min sektor må jobbe enda mer systematisk med å få ned brudd på arbeidstidsbestemmelsene, skriver hun.

– Mange brudd kunne være unngått med bedre rutiner og planlegging.

99 prosent er innafor

Brannsjef Jon Myroldhaug forteller at de nå setter inn en rekke tiltak for å få ned bruddene.

– Arbeidstidsbruddene skyldes både beredskap og frivillige vaktbytter, sier han.

Etatsdirektøren i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, forklarer at de jobber systematisk med oppfølgingen for å få ned tallene.

– Mer enn 99 prosent av vaktene i Bymiljøetaten er innenfor arbeidstidsbestemmelsene, men vi har utfordringer knyttet til blant annet viltforvaltning og veikontroller ved ekstremvær, forteller hun.