Nyheter

Rehabiliterer kong Fredriks VIs portnerboliger på Caltexløkka

Siden kong Fredrik VIs tid på 1800-tallet kan de to rødmalte portnerboligene stått langs alleen til Tøyen Hovedgård. Nå skal de to omkring 200 år gamle boligene rehabiliteres.

Bilde 1 av 4

Tøyen hovedgård er en av de tidligere storgårdene i Oslo. Dagens våningshus ble bygget i 1679 og er trolig Oslos eldste stående tømmerbygning.

I 1812  solgte magistratpresident Johan Lausen Bull Tøyen Hovedgård  til kong Frederik VI, hvorpå kongen ga gården til Universitetet i Christiania.

Akkurat når de to portnerboligene ble bygget er ukjent, annet enn at de er omkring 200 år gamle.

Nå skal de to røde småhusene ved Caltexløkka skal pusses opp og bli til varmestue med serveringsmuligheter og garderober for idrettslagene som trener og spiller på løkka.

Lille Tøyen fotballklubb, som ble stiftet i 1982 og drives av frivillige fra områdene Lille Tøyen, Hasle, Lilleberg,  Hovin, Keyserløkka og Tøyen, nær Oslo Sentrum, har Caltexløkka som sin hjemmebane.

Klubbene Tøyen Sportsklubb, og Forward og Sterling trener også på løkka.

–  Jeg er glad for at disse tomme, verneverdige husene får nytt liv og kommer til nytte igjen. Tomme hus kan lett skape utrygghet. Nå blir de i stedet til lokale klubbhus, sier byråd Marthe Scharning Lund  (Ap) til Dagsavisen.

Boligbygg har nå fått en ekstrabevilgning fra byrådet på åtte millioner til å pusse opp bygningene, slik at de kan bli brukt av idrettsklubbene ved Caltexløkka.

Oppussingen av portnerboligene er et viktig tiltak for nærmiljøet, og kanskje særlig for de mange barna og ungdommene som bor i området. Nå blir det mulig å skifte, varme seg og bruke toaletter, og gjerne også kjøpe seg en vaffel når det er kamp.

Les også: Nå får østkanten mer undervarme

Verneverdige

Fram til slutten av 1900-tallet var begge bygningene utleid som bolig, men de 200 år gamle og verneverdige boligene har stått tomme lenge, blant annet fordi de ikke er egnet som boliger til Boligbyggs leietakere.

Bygningen  er verneverdige, og Byantikvaren har vært inne sammen med Boligbygg.

– Byantikvaren har hatt sine krav, men har vært villige til å finne en god løsning, sier eiendomssjef i Boligbygg, Atle von der Fehr.

Når portnerboligene pusses opp, vil Boligbygg også løfte fram noe av husenes historie ved å male tak og vegger innvendig i de eldste fargene man kan finne tilbake til, og bevare en flott tapet fra tiden omkring første verdenskrig bak en glassvegg.

– Byantikvaren har hatt sine krav, men har vært villige til å finne en god løsning. Disse husene har stått tomme i mange år, og jeg er glad for at de nå endelig kommer til nytte igjen, sier eiendomssjef i Boligbygg, Atle von der Fehr.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Bensinstasjon

Caltexløkka er en mye brukt fotballbane, og er hjemmebane også for flere lag i indre by  I sommer fikk kunstgressbanen undervarme, slik at den nå kan brukes hele året. Samtidig ble banen utvidet til 11er-bane.

– Dette er et område med store klasseskiller og det å ha en møteplass på tvers av klasseskillene er veldig viktig for oppvekstvillkårene. Vi skaper mer trygghet med å ha folk til stede her og fortrenge uønsket adferd, sier leder av Lille Tøyen fotballklubb, Andreas Fætten til Dagsavisen.

– Vi har aldri hatt et klubbhus, før og har satt i gang en gjeng med seniorer lage en driftsmodell for husene. Vi blir 40 år i 2022, og ønsker at klubbens historie vil være med å sette preg på husene. Alle som har pisset i buskene her har tenkt at her burde det vært et toalett, en kiosk eller et sted å varme seg, sier han.

– Å ha tomme hus gir et helt feil signal i byutviklingen og for folk i området. Åtte millioner er mye penger, men dette vil bety mye for alle som bruker området og husene bli ikke stående å forfalle, sier byråd Marthe Scharning Lund (Ap).

Caltexløkka har navnet sitt etter en bensinstasjon som var nabo med løkka fram til 60-tallet. Og da Caltex skiftet navn til Texaco, ble Caltexløkka-navnet værende.

Bygningene står på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygg, og tilhørte tidligere Tøyen hovedgård, som gårdens østre portstuer. Senere var det Universitetet i Oslo som eide portnerstuene og hovedgården før Oslo kommune overtok eierskapet i 1955.

Saken fortsetter under bildet.

Portnerboligene på Caltexløkka har ikke vært i bruk på mange år. Nå får de et nytt liv.

Portnerboligene på Caltexløkka har ikke vært i bruk på mange år. Nå får de et nytt liv. Foto: Tom Vestreng

Garderober

Nå er pengene bevilget, og i løpet av kort tid lyses det ut en anbudskonkurranse. Målet er å starte arbeidet  rett over nyttår, og at det vil stå ferdig til neste sommer.

I sydbygget blir det garderober med skifterom og toalett. I nordbygget blir det flere sitteplasser, kjøkkenkrok og serveringsdisk. I tillegg bygges det et nytt tilbygg med toaletter og rullestolinngang.

Planforslaget er ferdig tegnet, og er godkjent av Plan- og bygningsetaten.

Når bygningene er ferdig oppusset, skal de overføres til Bymiljøetaten.