Nyheter

Fylkesmannen skal avgjøre riving av den omstridte Y-blokka

Oslo kommune sendte fredag inn klager på riving av Y-blokka til Fylkesmannen. Rivingen kan ikke starte før Fylkesmannen har avgjort saken.

Av Dag Kjørholt

– Vi har vurdert at klagene ikke gir grunnlag for å oppheve rivetillatelsen. For oss er dette en avgjørelse som skjærer i hjertet. Nå er det opp til Fylkesmannen å vurdere klagene, sier etatsdirektør Siri Kielland i Plan- og bygningsetaten.

Det kom inn i alt fem klager på rivetillatelsen, fra Fortidsminneforeningen, International Council on Monuments and Sites, Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og to privatpersoner. Klagene fra privatpersonene ble avvist, fordi de ikke har formell klagerett i byggesaken.

Debatt: Rivingen av Y-blokka: «Vandalisme mot verdens kulturarv og et overgrep mot Oslo»

Tap av internasjonal kulturarv

Klagerne påpeker blant annet at riving gir tap av internasjonal kulturarv, at planvedtaket er feil på grunn av mangelfull konsekvensutredning av riving og at det å rive er i strid med statens eget ansvar for å ivareta kulturminnearven.

Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden.

I klagebehandlingen kommenterer Plan- og bygningsetaten at store deler av klagene er knyttet til den statlige planen for regjeringskvartalet, mens det i utgangspunktet bare er byggesaksvedtaket det er mulig å klage på.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Klimagassvurderinger

– Vi påpekte i rivetillatelsen fra 5. juli at mangelen på reell kulturminnefaglig vurdering har svekket plangrunnlaget. Det er også slik at det ikke er klagemulighet på statlige reguleringsplaner, og byggesaken er dermed første mulighet til å klage, sier Kielland.

Derfor ber etaten Fylkesmannen om å ta stilling til om de bør vurdere klagene i sin helhet, til tross for at de handler om temaer som er endelig vedtatt i planen.

Fortidsminneforeningen skriver i sin klage at klimagassvurderingene som Statsbygg har sendt inn, ikke er gode nok.

– Ifølge den statlige reguleringsplanen skal ikke kommunen godkjenne klimagassberegningene. Vår rolle var å sørge for at Statsbygg knytter til seg kompetente rådgivere på dette fagområdet, slik som ansvarsrettssystemet forutsetter, sier Kielland.

Debatt: «At Arbeiderpartiet vralter etter den blå regjeringen er uforståelig»