Nyheter

Gerhardsen freder ingen i Søgnens gamle toppledelse

Omorganisering og slanking av ledergruppa – ingenting utelukkes når direktør Marte Gerhardsen starter arbeidet med å fornye Norges største kommunale etat.

– Det er 18 år siden det ble gjort en gjennomgang av denne organisasjonen. Så jeg tenker at det er på tide at vi gjør en skikkelig kartlegging for å se om det er ting vi kan gjøre enda smartere.

– Parallellet med dette arbeidet har vi en prosess som skal munne ut i en ny strategi for administrasjonen i Utdanningsetaten (UDA. Hensikten er blant annet å peke ut det viktigste vi skal jobbe med for å nå de politiske målene som er satt for osloskolen. Dette arbeidet skal være klart før jul, forteller Marte Gerhardsen, som overtok jobben som sjef for Osloskolen 1. juni i år.

– Over nyttår vil jeg se om det er behov for å gjøre noen endringer, sier Gerhardsen til Dagsavisen.

Les også: Varsler full gjennomgang etter avsløring

Topptung

Administrasjonen i Utdanningsetaten (UDA) består i dag av 300 ansatte. Ledergruppa, som er direktørens nærmeste medarbeidere, består alene av 21 personer; åtte områdedirektører som er et bindeledd mellom etatsledelsen og skolene og 13 direktører i administrasjonen.

Selv om Gerhardsen ikke vil si hva hun tenker om den fremtidige toppledelsen i etaten, avviser hun ikke at det kan bli aktuelt å gjøre endringer:

– Det er ikke gitt at det er riktig for etaten å ha en toppledelse på 21 personer, fastslår hun.

Torsdag og fredag denne uka får imidlertid administrasjonens 300 ansatte og 180 Oslo-rektorer, anledning til å påvirke veien videre gjennom en workshop. Innspillene tas med i det videre arbeidet:

– Jeg vil gjerne høre hva de tenker, trenger og ønsker seg. Osloskolen er en veldig stor organisasjon med et budsjett på 15 milliarder kroner i året. Det er utrolig viktig at administrasjonen er best mulig rigga for å være en god skoleeier og ikke minst levere best mulig støtte til skolene, sier Marte Gerhardsen.

Les også: Dette er kjernen i ny rapport om Utdanningsetaten

Konsulenter inn

Nylig vant de tre konsulentselskapene Agenda Kaupang, Deloitte og EY, tidligere kjent som Ernst & Young, anbudskonkurransen om en rammeavtale verdt ti millioner kroner for å kunne levere tjenester til Utdanningsetaten de neste fire årene.

Varde Hartmark, KPMG, PricewaterhouseCoopers, BDO og Sopra Steria deltok også i konkurransen, men nådde ikke opp.

Neste uke utlyser etaten en minikonkurranse for de tre konsulentselskapene med rammeavtale.

Den første jobben Utdanningsetatens nye direktør vil at de skal ta fatt på, er en fullstendig organisasjonsgjennomgang av UDA.

– Det er viktig at dem som skal rette et kritisk søkelys på oss og det vi gjør kommer utenfra, sier Gerhardsen.

Hun legger ikke skjul på at prosessen med en full gjennomgang og mulig omorganisering av hele organisasjonen, blant annet er en konsekvens av innholdet i PWC-rapporten «Undersøkelse og vurdering av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten sentralt» fra januar i år.

– Her kom det blant annet fram at vi kan bli bedre til å jobbe på tvers av ulike fagområder. Ansatte har opplevd for mye «silotenkning», forklarer Gerhardsen, som også sier hun vil ta hensyn til annen tilgjengelig dokumentasjon før viktige avgjørelser skal tas.

Les også: Her er PWCs rapport om arbeidsmiljøet i administrasjonen i Utdanningsetaten

Varslet allerede i 2014

Den store kartleggingen av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten ble beordret av skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) etter at Dagsavisen før sommeren 2018 omtalte et varsel mot Astrid Søgnen fra 2014. Kilder fremmet overfor Dagsavisen påstander om at kritikkverdige forhold i Utdanningsetaten fra varselet i 2014 fortsatt var gjeldende.

Dette førte til at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen uttalte i Dagsavisen at det skulle gjøres en full gjennomgang av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten i regi av et eksternt miljø, nærmere bestemt PWC.

Saken fortsetter under bildet

Oslo  20190110.
Tidligere skoledirektør Astrid Søgnen etter torsdagens høring i Oslo bystyre.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tidligere direktør Astrid Søgnen. Foto: NTB scanpix

Les også: Bakgrunn: Direktører varslet mot Søgnens lederstil i 2014

I rapporten kom det blant annet fram at ansatte opplevde lite tillit, stor grad av kontroll, detaljstyring og redsel for å gjøre feil – men også høyt engasjement og gode kolleger.

I dag sier Marte Gerhardsen dette om hva hun vil med etaten:

– Jeg mener vi må bli flinkere til å dele og jobbe sammen. Dra lasset sammen i enda større grad. Veldig mye fungerer utrolig bra. Jeg er kjempeimponert over kompetansen og engasjementet til folk, men vi kan få til enda mer hvis vi samarbeider enda bedre. Dette gjelder ikke minst med tanke på fagfornyelsen i skolen og det å bygge sterkere profesjons – og fagfellesskap.

Les også: Varsler: Det verste var å se andre bli skjelt ut foran sine egne kolleger

Les også: Søgnen går av

Les også: Gerhardsen ny sjef for osloskolen

---

BAKGRUNN

  • Den 14. november 2018 skrev Dagsavisen at Utdanningsetatens direktør gjennom 18 år, Astrid Søgnen (67), måtte gå av og over i en annen stilling i kommunen. Søgnen fratrådte 1. desember. Kari Andreassen ble konstituert direktør og satt fram til Marte Gerhardsen (47) tiltrådte 1. juni 2019.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: