Nyheter

Dette betyr regjeringens bompengeavtale for Oslo

Regjeringens bompengeavtale har skapt flere spørsmål enn den har besvart. Her er et forsøk på å komme til bunns i mysteriene.

AVTALE: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener Oslo bør takke ja til statens tilbud om å få mere penger til kollektivtrafikk, men samtidig kutte i bompengene. Foreløpig sitter Oslo-politikerne på gjerdet med mange ubesvarte spørsmål. FOTO: ASLAK BORGERSRUD

I helgen ble regjeringspartiene enige om en ny bompengeavtale. Etter ukevis med forhandlinger, dramatikk og maktkamp mellom regjeringspartiene la statsministeren fredag kveld fram en skisse alle partiene nå stiller seg bak.

Men i kjølvannet av avtalen har det dukket opp en rekke spørsmål. Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har sagt at det er umulig å vite hva avtalen betyr for hovedstaden.

Les også: Siv og Trine er uenige om hva de er enige om

Oslopakke 3

I avtalen står det blant annet at regjeringen ikke vil signere Oslopakke 3 før etter valget. Pakka inneholder alle samferdselssatsinger i Oslo de neste årene.

Flere har undret seg over hvorfor regjeringen venter med å signere pakka. Samferdselsminister Jon Georg Dale forklarer til Dagsavisen at grunnen er enkel.

– Hovedårsaken er at byvekstavtalen og kostnadene knyttet til den er ikke ferdig behandlet lokalpolitisk. Den er vedtatt i Oslo, men ikke ferdig behandlet i Akershus. Når vedtaket er på plass må vi gjennomgå den. Bompengeavtalen gjør også at det blir mer penger fra staten i den pakken enn det ble lagt opp til før sommeren. Dermed må vi også forhandle om hvordan de pengene skal brukes. Det rekker vi ikke å gjøre før valget, sier Dale.

– Så anklagene mot deg om at dette er en reåpning av Oslopakke 3 stemmer litt?

– Nei. Vi reåpner ikke forhandlingene om Oslopakke 3. Den er vedtatt av Stortinget. Men vi må se på hvordan vi skal anvende pengene vi nå tilbyr Oslo og Akershus. Og vi må se om Oslo har tenkt til å takke ja eller nei til bompengeavtalen etter valget.

Les også: Jon Georg «Goggen» Dale har slitt med bompengene lenge

Hvilke prosjekter?

I avtalen forplikter regjeringen seg å øke sin andel i de store kollektivsatsingene fra 50 til 66 prosent. Halvparten av økningen skal gå til selve prosjektet, den andre halvparten skal gå til reduserte bompenger.

– I Oslo planlegger vi mange enorme samferdselsinvesteringer de neste årene, både på vei og kollektivtrafikk. Men det er kun to av disse prosjektene som kan forvente mer penger dersom Oslo skulle takke ja til pakka, sier Dale.

– Det er Fornebubanen som har kommet ganske langt, og ny T-banetunnel som har kommet kortere i planstadiet. Det er de to prosjektene regjeringen har sagt at vi ønsker å ta en større del av regningen på. De andre prosjektene ligger i bypakken, men uten statlig finansiering i utgangspunktet, sier Dale.

I avtalen blir det satt av 8 milliarder som blant annet skal gå til prosjekter i Trondheim, Bergen og Stavanger i tillegg til de to prosjektene i Oslo.

Ny T-banetunnel er det ingen som vet hva kommer til å koste, og de fleste er enige om at det kommer til å bli veldig, veldig dyrt. Likevel mener Dale at 8 milliarder holder.

– Vi må basere oss på anslagene vi har i dag. Med de anslagene er ramma som er satt av i avtalen dekkende også for forpliktelsene for T-banetunnel. Vi må alltid basere oss på de kjente størrelsene. Det er det vi har gjort, sier han.

Les også: Lan mener regjeringens bomavtale torpederer Oslos klimapolitikk

Fornebubanen

De første pengene som kommer til Oslo er penger til Fornebubanen. Oslo får rundt 2,5 milliard ekstra både til selve banen og til reduserte bompenger.

Pengene skal komme gradvis over 10 år. Det blir altså ikke sånn at bompengene reduseres allerede neste år, men at banen først står ferdig om 10 år.

Kommunene kan også selv i stor grad bestemme hvordan de velger å kutte bompengene, sier Dale.

– Hypotetisk sett kan de finne på mye rart. Dette er ramma inn av to hensyn: Det skal komme bilistene til gode gjennom bompengekutt, og du skal samtidig nå nullvekstmålet. De to formuleringene satt sammen avgrenser mulighetene til å finne på alle tenkbare løsninger, sier han.

I avtalen legges det også opp til at kommunene selv må betale 20 prosent av alle store samferdselsprosjekter framover. Men dette vil ikke gjelde de store prosjektene i Oslo.

– Det som ligger i Oslopakke 3 er ikke ansett som en ny pakke, naturlig nok ettersom den er vedtatt i Stortinget. Ingenting som ligger i Oslopakke 3 i dag omfattes av egenandelen, sier samferdselsministeren.

Så gjenstår det å se hvor mye lavere takstene i bomringen i Oslo faktisk vil bli dersom Oslo skulle takke ja til pakka. Det er fortsatt i det blå.

Les også: Hege Ulstein om bompenger – eller sprit, smult og punkterte dekk