Nyheter

Bygger barnehager, mangler barn

Raymond Johansen har snart nådd målet om å bygge 3.000 nye barnehageplasser. Men hundrevis av plassene står helt tomme, og hele avdelinger er ikke engang åpnet.

Første desember står splitter nye Skullerudbakken barnehage ferdig sørøst i Oslo. Det blir en moderne barnehage på 2.300 kvadratmeter og 10 avdelinger med plass til 150 barn som ligger tett inntil marka i bydel Østensjø.

Problemet? Det finnes ikke nok barn til å fylle barnehagen. Derfor tar ikke bydelen en gang seg bryet med å åpne barnehagen når den står ferdig.

Når Skullerudbakken barnehage står ferdig kommer bydel Østensjø til å ha til sammen 350 barnehageplasser som ikke er åpnet, opplyser barnehagesjef en i bydel Østensjø Nina Corneliussen.

– Spørsmålet om hvorfor denne barnehagen bygges må du rette til byrådsavdelingen. Det er de som bestiller barnehageplasser. Så tar bydelen over driften når barnehagen står ferdig, sier Corneliussen.

Samtidig sier hun at barnebefolkningen i bydel Østensjø har gått noe ned sammenlignet med da barnehagen ble planlagt bygd.

– At vi bygger denne barnehagen henger også sammen med det politiske målet om å bygge 3.000 nye barnehageplasser denne valgperioden, sier Corneliussen.

Les også: Vil stramme inn

Overkapasitet

Allerede i dag har bydelen enorm overkapasitet i barnehagene. Omtrent 50 plasser står tomme på de ordinære søkerlistene. Men i tillegg til dette har bydelen allerede 150 barnehageplasser, altså hele avdelinger i enkelte barnehager, som de ikke har åpnet nettopp fordi det ikke finnes nok barn til å fylle dem.

Østensjø er ikke i noen unik posisjon. Også i bydel Nordre Aker står det hele avdelinger i barnehager tomme. 144 barnehageplasser står klare, men uten barn, ansatte og leker. Også her er grunnen til at det allerede finnes enorm kapasitet i de allerede eksisterende barnehagene, opplyser bydelen.

I løpet av høsten kommer det til å være omtrent 500 slike uåpnede barnehageplasser i Oslo. Det er rett og slett mange flere barnehageplasser enn barnehagebarn i noen bydeler.

Før valget for fire år siden gikk daværende opposisjonsleder Raymond Johansen ut med et ambisiøst løfte: Han skulle bygge 3.000 netto nye barnehageplasser i Oslo. Det løftet klarer han å holde, blant annet gjennom innføring av det han selv kaller en «moderat eiendomsskatt».

Men hvorfor bygge barnehageplasser som ikke blir åpnet?

Saken fortsetter under bildet.

Byrådsleder Raymond Johansen lovte å bygge 3.000 nye barnehageplasser.

Byrådsleder Raymond Johansen lovte å bygge 3.000 nye barnehageplasser. Foto: Mimsy Møller

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Valgløftet

Johansen peker på at det tidligere var 5.500 barn i Oslo som ikke gikk i barnehage. I dag er det tallet sunket til 4.500.

– Vi jobber for å rekruttere de 4.500 barna inn i barnehager. Og Oslo vokser med 8.000 innbyggere i året, og mange av de kan ønske seg en barnehageplass. Vi vil være i en posisjon der vi lett kan rekruttere flere unger til barnehagene. I perioder kan det være skeivheter med overkapasitet noen steder, mens det er veldig trangt om plassen andre steder. Sånn har det alltid vært, sier Johansen.

Samtidig som enkelte bydeler sitter med hundrevis av barnehageplasser de ikke åpner, sliter andre bydeler med smekk fulle barnehager. Hvis du for eksempel bor i sentrumsnære bydeler som Sagene, Grünerløkka eller Frogner finnes det kun en liten håndfull ledige plasser.

Så har Johansen bygd de 3.000 nye plassene på feil steder?

– Det har alltid vært en ujevn fordeling mellom bydeler. I bydeler som Frogner og Grünerløkka fortsetter vi å støvsuge markedet etter tomter, men plassmangel er en utfordring. Det betyr ikke at vi ikke forsøker å bygge barnehager der. Vi åpner seks nye eller utvidede barnehager i Grünerløkka, en i Frogner, tre i Sagene denne perioden. Å tegne et bilde av at vi bygger tomme barnehager blir helt galt. Vi kommer til å ha full fres på både bygging og rekruttering også i neste periode, sier Johansen.

– Har det vært viktigere å nå valgløftet på 3.000 plasser enn å bygge riktige barnehager på riktige steder?

– Nei.

Byrådslederen påpeker også at han og byrådet kjemper hardt for å få fjernet kontantstøtta, som de mener holder foreldre utenfor arbeidslivet og barn utenfor barnehagene. Dersom Arbeiderpartiet skulle få gjennomslag for dette vil Oslo plutselig risikere å få 2.300 flere barnehagebarn over natta.

Les også: Slik skal vi få 3000 flere barnehageplasser

Ledig kapasitet

– Jeg er helt enig i at det er en problemstilling at vi burde bygd flere barnehager i bydelene som opplever størst press. Samtidig er det gledelig at vi har barnehagekapasitet så vi kan rekruttere flere barn til barnehagene, sier han.

– Det er vel ikke så lett å få foreldre i Groruddalen eller på Grünerløkka å levere barnet sitt i en barnehage på Skullerud?

– Nei, men vi bygger 17 barnehager i Groruddalen. Nylig åpnet den første nye barnehagen på Stovner siden 2008, og her om dagen åpnet jeg en ny barnehage på Furuset. Vi skal fortsette å øke barnehagekapasiteten, vi skal fortsette med rekrutteringen til barnehagene, og det er bra med større barnehagekapasitet også fordi vi kan legge ned midlertidige barnehager og rehabilitere eldre barnehager, sier Johansen.

Les også: Nydalens beboere «drukner» i betong

Fakta om kapasiteten i Oslo

* Raymond Johansen gikk for fire år siden til valg på å bygge 3.000 nye barnehageplasser. Det målet ser han ut til å nå.

* Nå sliter enkelte bydeler med et helt nytt problem, nemlig overkapasitet i barnehagene. I løpet av høsten vil det stå omtrent 500 uåpnede barnehageplasser i bydel Østensjø og Nordre aker.

*Dette gjelder ikke alle bydeler. I de sentrumsnære bydelene som Sagene, Grünerløkka og Frogner er barnehagene fulle.

* Alle barn i Oslo får oppfylt den lovfestede retten til barnehageplass.

* Over 37.000 barn går i barnehage i Oslo, så dette gjelder en liten andel.

Nyeste fra Dagsavisen.no: