Nyheter

Krever omkamp om Ullevål

Alle partiene i Oslo, bortsett fra Arbeiderpartiet og Høyre, samler seg nå for å kreve omkamp om Ullevål sykehus.

Bilde 1 av 2

Det skjer ikke ofte at partier som Rødt, SV, Fremskrittspartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) samler seg om en sak.

Men i den betente sykehusstriden i Oslo er dette nettopp i ferd med å skje. Tirsdag har samtlige partier i bystyret minus Arbeiderpartiet og Høyre fått med seg FNB og Helsepartiet til å presentere en felles uttalelse om hva de mener bør være løsningen på sykehusstriden i Oslo.

I den felles uttalelsen, som Dagsavisen har fått tilgang på, slår partiene fast at de kommer til å stemme nei til ny reguleringsplan for nye Gaustad sykehus når dette kommer til behandling i bystyret til høsten.

«Det er viktig at innbyggerne i Oslo kjenner sin besøkelsestid og stemmer på et parti som vil fornye og bygge ut Ullevål sykehus kombinert med nytt lokalsykehus på Aker. Samtidig vil bystyret gi et tydelig signal til politikerne på Stortinget om at et nytt sykehus på Gaustad ikke er ønsket av beboerne i hovedstaden» skriver partiene i uttalelsen.

Les også: Kjemper for Ullevål

Tverrpolitisk

Målsettingen er blant annet å presse stortingspolitikerne til å si nei til Gaustad som nytt sykehus på bekostning av Ullevål når statsbudsjettet skal behandles til høsten.

– Målet vårt med å si nei i bystyret er å vise at et stort flertall av partiene i Oslo og befolkningen ikke ønsker å legge ned Ullevål sykehus, og i stedet krever vi en skikkelig utredning av Ullevål som fortsatt sykehus, sier leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Flere av partiene som samarbeider om utspillet pleier vanligvis ikke jobbe tett sammen, men har lagt andre konflikter til side for å kjempe for Ullevål.

– Denne alliansen går på kryss og tvers av både regjeringssamarbeid og byrådssamarbeid. Vi øyner håp om at saken kan åpnes igjen. Selv om helseforetaket har fattet et vedtak er det til sjuende og sist helseministerens ansvar, og saken skal behandles i Stortinget i forbindelse med statsbudsjett. Da har vi en mulighet til å få reist saken på nytt, sier Oslo SVs stortingsrepresentant Petter Eide.

Partiene planlegger også å komme med et felles spark til Høyre og Arbeiderpartiet, som har valgt å ikke signere den felles uttalelsen.

– Verken Høyre eller Arbeiderpartiet har vært på ballen i denne saken, som vi har holdt på med i snart halvannet år. For oss er det helt tydelig at de nye sykehusplanene ikke er gode nok, ikke tar hensyn til befolkningsveksten i Oslo og ikke tar hensyn til den fantastiske ekspertisen Ullevål allerede har, sier førstekandidat for Oslo Frp Aina Stenersen.

Ap sier nei

Det er altså Arbeiderpartiet og Høyre som står i veien for at samtlige Oslo-partier skal skrive under uttalelsen.

På sitt siste årsmøte vedtok Oslo Arbeiderparti at de ønsker en fullverdig utredning av Ullevål som fortsatt sykehus. Til tross for dette støtter de ikke oppropet.

Les også: Enstemmig Oslo Ap: - Ullevål sykehus må utredes tilstrekkelig:

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier at de er enige i at regjeringens sykehuspolitikk ikke er god nok, men at de har takket nei til å signere på oppropet fordi de ikke er enige i alle punktene.

– Det handler blant annet om å si nei til hvordan Gaustad skal reguleres på forhånd. Det kan vi ikke gjøre over bordet, uten at det er lagt noen konkrete planer og løsninger fram for politisk behandling, sier Jacobsen.

Oslo Ap frykter at nye utredninger vil føre til ytterligere forsinkelser, noe Jacobsen sier Oslo-folk ikke har tid til.

– Om sykehuset ligger på Gaustad eller Ullevål er ikke det avgjørende. For oss er det tilbudet til pasientene som er viktigst. Vi er bekymret for Oslo-folks sykehustilbud, og det haster med avklaringer, sier Jacobsen, og legger til:

– Her synes jeg de andre partiene gambler med Oslosfolks helse og er lite ærlige på hvor lang tid nok en runde kan ta.

Ønsker dagens planer

Helsepolitisk talsperson for Oslo Høyre, James Stove Lorentzen, sier at de ønsker at Helse Sør-Øst skal fortsette med sykehusplanene som ligger på bordet nå.

– Oslo Høyre er tilfreds med at regjering og storting legger opp til at det nå er Oslos tur til å få finansiert en helt nødvendig satsing på nye sykehusbygg, sier Stove Lorentzen.

Han understreker at for Oslos befolkning er det avgjørende at det bygges ut nok kapasitet til å møte befolkningsveksten.

– Som en del av løsningen er det viktig at utbyggingen på Aker-tomten til et nytt lokalsykehus for Groruddalen blir prioritert og at Helse Sør-Øst og Oslo kommune jobber tett sammen for å realisere den nye storbylegevakten på Aker, sier Stove Lorentzen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

stian.fyen@dagsavisen.no

Nyeste fra Dagsavisen.no: