Nyheter

– Favoriserer boligspekulantene

Advokat og spesialist i skatterett, Bettina Banoun mener byrådet bommer totalt med sin eiendomsskattepolitikk.

– Det som er særlig rart med den modellen som bystyret har innført, er at den fritar nesten alle utleieleiligheter fra å betale boligskatt, sier Bettina Banoun, advokat og spesialist i skatterett.

Hun reagerer på Dagsavisens intervju med ordfører Marianne Borgen (SV) 26. juli, hvor Borgen tok til orde for en endret boligpolitikk.

Feilslått

«I dag er boligpolitikken borte fra den politiske debatten, og overlatt til markedet. Vi må ta tilbake boligpolitikken», sa Borgen til Dagsavisen.

Videre sa ordføreren:

«I Oslo er forskjellene tydeligere enn noe annet sted i Norge. Mange med fast jobb har ikke råd til å kjøpe leilighet i byen. Markedet er en forskjellsmaskin, og forskjellene blir stadig større.»

Boligproblemene kommer imidlertid av at byrådet fører en helt feilslått og skjev politikk, mener advokaten og dr.juris Bettina Banoun.

Les også: «Hvordan sikre egen bolig til flere av Oslos innbyggere?»

Fritar sekundærboliger

– Dersom SV vil tenke nytt må de få med seg sine samarbeidspartnere til å endre Oslos eiendomsskattmodell. Ingen annen kommune har fritatt tusenvis av boligspekulanter fra eiendomsskatt. Det sentrale er at SV, Ap, MDG og Rødt i Oslo kommune som eneste kommune i landet, har valgt å benytte sin kommunale beskatningsmyndighet til å subsidiere og frita sekundærboliger fra eiendomsskatt. Når dette medfører delt boligmarked og vanskeligheter for unge å komme seg inn i boligmarkedet, kan de ikke skylde på andre. Som man reder ligger man, sier Banoun.

Som prosessfullmektig i gruppesøksmålet mot Oslo kommune ledet hun rettssaken som endte med at kommunen må tilbakebetale eiendomsskatt for 2016 til 55.000 Oslo-beboere.

– Tilbakebetaling til 55.000 boligeiere i Oslo blir årets sommerpresang, sa hun i et intervju med Advokatbladet.no tidligere i sommer.

Bettina Banoun har bred erfaring med arbeid innen skatterett, prosedyre, selskapsrett og EØS-rett. Hun har møterett for Høyesterett og prosederer jevnlig for norske domstoler. Hun har også prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen og har klagesaker for ESA. Hun har doktorgrad i skatterett.

Hun er også partner i advokatfirmaet Wiersholm.

Les også: Lanserer «Osloboligen» for familier med vanlig inntekt

Fordeles

Banoun ønsker at eiendomsskatten skal fordeles på flere. For å få det til vil hun ha et lavere bunnfradrag og lavere skattesats.

– I dag er det ett høyt bunnfradrag som medfører at boliger opp til 5,7 millioner kroner fritas for eiendomsskatt. Det er et skattesystem som favoriserer boligspekulantene, gjør det attraktivt å eie mange små leiligheter, og som hindrer unge å komme inn på boligmarkedet, sier hun, og legger til:

– Det er spesielt at SV som snakker om solidarisering og spleiselag legger til rette for en politikk som Høyesterett har karakterisert som på grensen til det lovlige. Det er også en politikk som politikerne selv drar nytte av og som fritar mange av dem fra skatt.

I dag har mange kommuner et bunnfradrag på om lag 300.000 kroner og varierende satser og reduksjonsfaktorer.

– En kombinasjon av et moderat bunnfradrag, en reduksjonsfaktor og lav sats er veien å gå også for Oslo kommune. Oslo kommune må forme en mer rettferdig skatt, som ikke subsidierer utleieleiligheter, sier Banoun.

Les også: Partier får millioner fra eiendomsbransjen til valgkamp

Mener Banoun bommer

- Banouns forslag tjener kun byens rikeste og mest formuende. Jeg er mer opptatt av å jevne ut de store forskjellene i byen, forteller Marianne Borgen (SV).

(saken fortsetter under bildet)

Ordfører Marianne Borgen (Ap). Foto: MIMSY MØLLER


Ordføreren har sett advokat Bettina Banouns uttalelser, og mener skattespesialistens framstilling er feil.
- Det er fullstendig urimelig å anklage oss for å subsidiere og frita sekundærboliger for eiendomsskatt. Vi vil mer enn gjerne legge økt skatt på boliger eierne ikke bor i selv, og på den måten hindre boligspekulasjon. Men det setter den nasjonale lovgivningen en stopper for, skriver Borgen i en e-post til Dagsavisen.

Hun viser til at SV har bedt om en nasjonal lovendring, men at de er blitt avvist av regjeringen.

Borgen mener lik eiendomsskatt på boligen folk bor i selv og på boliger folk investerer i for å leie ut slår usosialt ut, men at det er regjeringen som må endre dette.

- De siste årene har vi sett en vekst i antall sekundærboliger i Oslo, og det bekymrer meg, skriver Borgen.
Borgen mener det må en lovendring til som tydeliggjør og begrenser.

– Argumenter om at det vil kunne bli mange hytter i Oslo synes jeg er dårlig. Hytter kan jo ikke og skal ikke brukes som helårsbolig. Størrelsen på eiendomsskatten og bunnfradrags diskusjonen vil fortsette. For SV er det viktig at de med mest ressurser betales mest inn til fellesskapet, og i et opphetet boligmarked som i Oslo er det nødvendig med en annen modell enn det som er ellers i landet. Hver krone som kommer inn grunnet eiendomsskatt brukes til å styrke kommunnens tjenestetilbud til innbyggerne. Blant annet flere ansatte i eldreomsorgen og gratis AKS, tilbud som kommer hele befolkningen til gode, skriver ordføreren.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!