Nyheter

Mindre plass til bøker

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika åpner dørene neste år. Nå er den første kommersielle leietakeren klar.

Nye Deicmanske bibliotek begynner å ta form, og skal etter planen åpne neste år.

Nylig godkjente byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen (Ap) en leieavtale som Deichman bibliotek har inngått med Scandinavian Design Group (DSG) om leie av areal i indre driftsareal i 5. etasje og 5. etasje mesanin.

Totalt skal de leie 787 kvadratmeter, og er den første kommersielle aktøren som har inngått en leiekontrakt med Oslo kommune.

SDG er et av Skandinavias største designbyråer, og har kontorer i Oslo, København og Stockholm. I Oslo har de 46 ansatte.

Bystyrevedtak

– Bakgrunnen for at vi måtte gå ut og hente inn leietakere, er at vi høsten 2015 måtte bevilge nye 388 millioner kroner som følge av overskridelser, som det forrige byrådet sto bak. Dette fører også til økte driftskostnader, sier byråd Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.

Byrådet fikk i et bystyrevedtak i desember 2015 fullmakt til å leie ut inntil 7.500 kvadratmeter av det totale arealet på 23.500 kvadratmeter til andre formål enn bibliotek.

«Dette arealet kan enten disponeres til andre kommunale formål eller til utleie til private aktører», heter det i fullmakten.

Leien for arealene utgjør 2.518.400 per år eksklusiv mva. I tillegg kommer felleskostnader.

Leieforholdet løper fra 01.02.2020 til 01.02.2025 og kan forlenges med fem år.

Leietaker har fått seks måneders leiefritak til og med 31.07.2020 hovedsakelig på bakgrunn av risikoen for forsinkelser i byggeprosjektet og tilpasningene av lokalet, da dette er et bygg under oppføring.

– Det er biblioteketaten som jobber for å få inn leietakere. Etasjen som SDG vil leie var ikke planlagt med innhold for publikum uansett, sier byråden.

– I 1. etasje, der hvor det også vil være publikumsinngang, må vi finne leietakere som er forenelig med den virksomheten vi primært skal ha i bygget, sier Rina Mariann Hansen.

35 millioner

Byrådet har myndighet til å inngå leiekontrakter for lokaler med en leietid på til og med ti år og som har en verdi på til og med 35 millioner kroner eksklusiv mva., felleskostnader, energiutgifter og lignende.

Da saken var oppe i bystyret i desember 2015, fikk Rødt med seg byrådspartiene SV, MDG og Ap på legge føringer på hvor store arealer som kunne leies ut, og viste til at momsregler trolig ville fordyre bygget om utleien oversteg 20 prosent.

– Vi ønsker ikke et kjøpesenter på toppen av dette prosjektet, eller i bunnen av bygget. Å leie ut 7.500 kvadratmeter til kommersielle aktører, slik byrådet ønsker, er svært mye, sa Rødts Eivor Evenrud til Aftenposten da.

– Siden da har vi jobbet for å få klarhet i momsregelen, og hvilke leietakere vi kan ha for å holde oss innenfor regelverket. Hvor mye som vil leies ut vet vi ikke ennå, men vi holder oss innenfor fullmakten, sier Rina Mariann Hansen.