Nyheter

Kommunens villa er fredet, men står og forfaller

Villa Sorgenfri på Carl Berner er ikke en del av forprosjektet når Sophies Minde skal rustes opp. Naboene og byantikvaren fortviler.

Bilde 1 av 3

– Den gamle løkken Villa Sorgenfri er fortsatt et smertens barn, men vi har håp om at det skal skje noe der. Vi har tatt opp saken med Omsorgsbygg senest før sommerferien, sier byantikvar Janne Wilberg.

Bak et høyt gjerde i Trondheimsveien 132 ligger Villa Sorgenfri. Murvillaen tilhørte løkken Sorgenfri fra midten av 1800-tallet, og hadde en stor hage. Etter at villaen ble kjøpt av Omsorgsbygg i 2007, og vernet i 2008, har lite skjedd. Malingen er slitt vekk flere steder, og en del av vinduene er byttet ut med finerplater. Ugresset vokser vilt rundt, og villaen har blitt tagget på flere steder.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Planer i vasken

Styreleder i beboerforeningen «Carl Berner–Vårt nabolag», Per Gunnar Dahl, er skuffet over at byrådet fortsatt ikke har lagt en plan for Villa Sorgenfri, og at forslagene de kom med ikke har blitt brukt.

– De har forkastet innspillene våre, og vi blir usikre på om de kommer til å bruke Villa Sorgenfri til noe som helst, fortviler han.

Den gamle villaen ligger tett opp mot flere blokker og hus.

– Når den står og forfaller, bidrar den til forsøpling av nærområdet vårt, sier han.

Vet ikke

Næringsbyråd Marte Scharning Lund forklarer at byrådet ikke har avklart hva som skal skje med villaen. Men legger til:

– Det skal vi komme tilbake til når vi vet mer. Jeg sier ikke at den er ute av prosjektet, men nå må vi komme i gang med resten av Sophies Minde først. Hele området her vil se sin rett.

Les også: Spekulerer i forfall og river ulovlig

Ta ansvar

Dagsavisen har tidligere skrevet om byrådets planer for Sophies Minde, som er en del av et forprosjekt uten planer for Villa Sorgenfri.

– Det syns vi er veldig trist. Fordi da lar man det bevisst stå og forfalle. Kommunen visste hva slags behov villaen hadde da de tok over, så hvis de ikke har planer om å bevare den burde noen andre få ta over, mener byantikvaren.

Hun påpeker at siden villaen allerede hadde et rehabiliteringsbehov da Omsorgsbygg overtok i 2007, vil det bli veldig dyrt å gjøre noe nå.

– Da går det fra å være vedlikehold til et investeringsprosjekt, forteller hun.

Wilberg mener villaen har et betydelig potensial og ligger på et attraktivt sted.

Les også: Rev ulovlig. Bygger ulovlig. Nå må de rive på nytt

Mangler formål

Kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg Marte Svenneby er ikke enig i kritikken.

– Vi lar den ikke bevisst forfalle. Vi gjør nødvendige tiltak for å begrense forfallet.

Likevel har hun forståelse for frustrasjonen, særlig fra naboene.

– Jeg skjønner at de som ser den hver dag syns det er synd at den står sånn, men for at vi skal kunne gjøre noe med det, må vi vite hva bygget skal brukes til, så vi ikke bruker pengene feil.

NABO: Villaen ligger tett inntil andres hager.

Foto: Lene Sørøy Neverdal

Les også: Vil bygge koloss på Oslo hospital – og åpne hemmelig eplehage

Kulturformål

I utgangspunktet forvalter Omsorgsbygg for det meste barnehager, sykehus og brannstasjoner. Villaen ble vurdert som barnehage, men fordi den er fredet blir det komplisert. Naboene og beboerforeningen foreslo at bygget blant annet kunne brukes til aktivitetshus eller økologisk kafé, med andre ord til andre formål enn det Omsorgsbygg forvalter.

Svenneby forklarer at de har noen kulturbygg, men at etter 2015 ble de fleste byggene flyttet over til Kultur- og idrettsbygg.

– Men det betyr ikke at det er utelukket at Villa Sorgenfri kan brukes til kulturformål, opplyser hun.

Dahl i beboerforeningen kaller det en byråkratisk bagatell.

– Den må kunne brukes til noe som gangner dem sjøl og nærområdet. Villaen forfaller, og da blir veldig spesielt når de pålegger andre å ta vare på gamle hus, men så klarer de det ikke sjøl. Det sender et rart signal til de som eier privat, mener han.

Byantikvar Janne Wilberg foreslår at noen andre kan overta ansvaret.

– Dersom det ikke passer til de formålene Omsorgsbygg har må man ta konsekvensen av det. Dette handler om å ta ansvar for egen atferd.

På spørsmål om det kunne være aktuelt å selge villaen svarer Svenneby at hun ikke kjenner til slike planer.

Les også: Fikk 50.000 i bot for å rive uerstattelig trehus

Villa Sorgenfri

Murvilla på Carl Berner fra 1860, som ble kjøpt opp av Omsorgsbygg i 2007 og fredet i 2008.

Tilhører Sophies Minde, men er ikke en del av forprosjektet for Sophies Minde.

Omsorgsbygg forvalter barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer.