Nyheter

– Frp spiller på alle hester

Andreas Halse (Ap) har ingen tiltro til Frps kollektivsatsing.

Tirsdag denne uka uttalte Frps toppkandidat til bystyret, Aina Stenersen til Dagsavisen om partiets planer for kollektivtrafikken i Oslo.

Stenersen vil ha døgnåpen T-bane og lavere billettpriser, uten finansiering fra bompenger. Hun ønsker derimot at staten skal finansiere inntil 80 prosent av store prosjekter for samferdsel i Oslo.

Det fikk Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson til å reagere.

Ikke mulig

– De prøver å skape et inntrykk av at de er for kollektivtrafikk, samtidig som de ønsker å fjerne bompengene. Vi har en situasjon der det ikke er mer enn et par uker siden at Siv Jensen var ute i politisk kvarter og sa at Oslo bidrar for lite til kollektivtrafikken, selv om vi har hatt rekord økninger i budsjettene våre. Og nå kommer Aina og sier at løsningen er at staten skal betale mer. Dette er jo bare dobbeltkommunikasjon fra Frp, og et forsøk fra Frp på å spille på alle hester.

Han mener årsaken er enkel.

– Det går ikke an å få til en satsing på kollektivtrafikken hvis man er imot bompengene. Regnestykket holder ikke, selv om man hadde droppet Fornebu-banen, hadde vi ikke hatt råd til ny T-banetunnel og nytt signalanlegg for T-banen.

Les også: Siv Jensen beskylder byrådet for å gi Fornebu-regningen til bilistene

10 prosent av budsjettet

Ifølge Halse bidrar bompengene i dag til 10 prosent av Ruters budsjett, og kutter man disse forsvinner 10 prosent av tilbudet, som vil gi høyere billettpriser og færre avganger.

Halse mener det er så store summer, at Oslo kommune ikke vil kunne finne dette innenfor egne budsjetter.

– Man vil være nødt til å begynne å kutte andre steder som skole, barnehage og sykehjem.

– Men Aina Stenersen sier de har lagt inn 63 millioner mer til kollektivtrafikk i sine budsjetter enn byrådet?

– Fremskrittspartiet budsjettmagi tror jeg folk skal ha begrenset tiltro til. Særlig når Aina Stenersen i det samme intervjuet sier at man skal fjerne bompengene som i praksis betyr å kutte ti prosent av Ruters økonomi på dagen, og samtidig sier at man skal redusere billettprisene og ha døgnåpen T-bane. Det går ikke opp, og det krever flere milliarder kroner mer enn 63 millioner.

– Hvorfor vil det ikke være mulig?

– Hun har ikke helt satt seg inn i hvordan kollektivtrafikken drives. T-banen bruker 3 timer hver natt på vedlikehold, så hvis man kutter det, samler disse timene seg opp og Ruter vil måtte stenge i to uker for å drive vedlikehold.

– Redusere billettprisene, da?

– Dette henger ikke sammen. Først skal de kutte hele tilskuddet fra bompenger til Ruter, som kommer til å bety kraftig kutt i tilbudet. Så skal de gjøre det mer attraktivt å kjøre bil, som betyr at færre reiser kollektivt. Da blir det enda mindre inntekter, som igjen betyr enda større kutt. Da blir det høyere priser og færre avganger.

Les også: Kamp om tunnel

Aina Stenersen. Politiker. 
FrPs 1. kandidat i Oslo ved kommune- og fylkestingsvalget 2019. Griller i Spikersuppa.
Frps førstekandidat i hovedstaden, Aina Stenersen. Foto: Mimsy Møller 

Kommunen må bidra mer

Aina Stenersen (Frp) har blitt presentert med kritikken, og står fast på finansieringsplanene.

– Ja, vi ønsker at staten skal bidra med inntil 80 prosent av finansieringen i store samferdselsprosjekter i Oslo. Men, Siv Jensen har helt rett i at Oslo kommune bidrar med for lite av egne midler til prosjektene i Oslopakke 3.

Hun mener Oslo kan bidra med mye mer, og er sikker på at det ikke vil bli problematisk å hente penger andre steder i kommunebudsjettet.

– I våre alternative budsjett har vi satt av ca. hundre millioner mer enn byrådet totalt til kollektivtrafikken. Vi har ikke måttet kutte i verken skole, barnehager eller sykehjem slik Halse påstår.

– Midlene til kollektivtransporten kommer for det meste fra bompenger, grunneierne og kollektivbrukere.

Les også: Klar for ny T-banetunnel  

Prøveprosjekt

Ifølge Stenersen har Frp satt av nærmere 40 millioner kroner bare i år, på å forbedre kollektivtilbudet i Oslo.

– Det kan man gjøre helt uavhengig av finansiering av Oslopakke 3. Vi har et kommunebudsjett på hele 73 milliarder kroner, og da kan man prioritere kollektivtrafikken høyere, sånn som byrådet burde ha gjort.

Stenersen er ikke bekymret for at kutt i bompengene vil gjøre at færre reiser kollektivt.

– Den tanken er jeg ikke med på fordi hvis kollektivtilbudet er godt nok så ønsker folk å bruke det. De som er avhengig av bilen vil fortsatt også benytte seg av kollektivtransport ved siden av, i den grad de har muligheten til det.

– Hvordan skal man få til en døgnåpen T-bane når Ruter trenger 3 timer hver natt til vedlikehold?

– Oslo er en stor by med 15 bydeler som alle har sitt kollektivtilbud. Det å ha kunne ha døgnåpent på noen av de, som et prøveprosjekt tror jeg er fullt mulig å få til. Det er ikke vedlikehold på alle linjer samtidig. Man kan fint utarbeide en arbeidsplan, slik at man både kan vedlikeholde linjer, og ha et prøveprosjekt med døgnåpen T-bane flere steder. Det er fremtidsrettet og jeg tror det er fult mulig å kunne ha et sånt prøveprosjekt i byen vår.

Dagsavisen beklager at det i denne saken på trykk stod «kommunebudsjett på 33 milliarder» når det skulle ha stått 73 milliarder.