Nyheter

Kamp om tunnel

– Det er et historisk feilgrep å haste gjennom en tunnelløsning som er dårlig for byen, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Tirsdag markerte byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) og leder for plan og infrastruktur i Ruter Halvor Jutulstad oppstart av prosjektet, som nå skal detaljreguleres.

De håper på en byggestart i 2024.

– At byrådet legger opp til en nærmest parallell trasé til dagens T-banetunnel viser en idétørke, og manglende evne til å tenke langsiktig, som overrasker meg, sier Solberg til Dagsavisen, og tordner videre.

– Dette er et uttrykk for en småbytenkning som fremtredende i Ap og MDG, sier han.

Oslo  20180925.
Høyres Eirik Lae Solberg under lanseringen av programmet for Oslos år som europeisk miljø hovedstad 2019 tirsdag morgen.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Høyres Eirik Lae Solberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Serviett

Det eneste de frykter er at høyresiden får byrådet etter valget, og at de vraker planene til fordel for sitt eget forslag.

«Disse planene vil Høyre bremse på basis av et eget «serviettregnestykke» i strid med faglig anbefalinger fra Ruter», ifølge byråd for miljø og samferdsel.

– En flåsete kommentar som avslører at byrådet er overraskende kunnskapsløse om prosjektet, sier Solberg om betegnelsen.

Fremtidsrettet

– Høyres forslag til ny T-banetunnel er i tråd med høringsuttalelsene Sporveien hadde til byrådets forslag og er mer fremtidsrettet enn byrådets forslag til trasé nesten parallelt med den T-banen som allerede går under Karl Johans gate. Det er sannsynligvis billigere, like raskt ferdig og legger til rette for ny byutvikling i mange tiår framover, sier Solberg.

Det eneste Høyre er enige med byrådet om, er at tunnelen skal ende på Majorstuen og stasjon på Bislett.

– Bystyret var delt i to da byrådets valg av trase ble vedtatt. Dette er første gang et så stort kollektivprosjekt har hatt så stor uenighet i bystyret. Det var også første gang bystyret behandlet traseen for ny T-banetunnel og byrådet burde selvfølgelig utredet flere alternativer enn det ene det la fram, sier Høyre-politikeren.

(Saken fortsetter under illustrasjonen)

###

De borgerlige partiene ønsker å utrede en trase som går lenger nord enn hva det vedtatte forslaget gjør, og Høyre vil ha stasjoner på Øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett.

– Vi skal bygge en T-banetunnel for de neste 100 årene, og dette er et så viktig spørsmål at det fortjener å bli en hovedsak i valgkampen, sier Solberg.

Han mener at byrådets forslag, som byrådspartiene med støtte fra Rødt fikk vedtatt i bystyret, ikke bidrar til byutvikling.

– Vårt forslag vil binde indre by tettere sammen med resten av Oslo, og til rette legge for en fremtidig byutvikling, sier Solberg.

– Byrådet mener at en ny utredning vil forsinke prosjektet om dere får det som dere vil?

– Det er ingen grunn til at det vil forsinke prosjektet. De store kollektivprosjektene henger sammen og Fornebubanen er allerede blitt to-tre år forsinket under Ap-byrådet. Dessuten må ny stasjon på Majorstuen bygges før ny sentrumstunnel kan tas i bruk. Da har vi tid til å utrede en alternativ trasé uten at det skaper forsinkelser sier Eirik Lae Solberg.