Nyheter

Ny hjemmehjelp hver dag

De sykeste mottakere av hjemmehjelp i Oslo kan risikere å se så mange som 30 forskjellige fjes hver eneste måned.

Det viser en fersk rapport fra kommunerevisjonen i Oslo kommune som ser på hjemmetjenesten og bemanning.

De som får hjelp to ganger om dagen ser i snitt 16 forskjellige personer i løpet av en måned. For de aller sykeste, de som trenger hjelp flere ganger om dagen, er tilsvarende tall 29,4 (se fakta). I praksis betyr det at de kan risikere å få besøk av en ny person hver eneste dag.

Eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, er ikke fornøyd.

Tone Tellevik DahlFoto: Aslak Borgersrud

Ikke i mål

– Disse tallene gir en indikator om at vi ikke er i mål med den storstilte omleggingen av eldreomsorgen vi gikk til valg på. Men vi er på god vei, og har ansatt 426 av de 500 nye årsverkene vi har sagt vi skal tilføre hjemmetjenesten, og den nye standarden for hvordan bydelene skal jobbe med dette ble lansert forrige uke. Der er et av de tydeligste målene at de som får hjelp av hjemmetjenesten møter medarbeidere de kjenner og er trygge på. Opplæringen av alle medarbeidere starter til høsten, sier hun.

– Vi må få organisert hjemmetjenesten slik at vi får redusert antallet personer som kommer innom. Hva som er riktig antall personer er det behovet som definerer, men vi har tro på å redusere antallet personer som kommer innom. Det er viktig at brukerne er trygge på tjenestene de mottar. Bydelene har kommet veldig ulikt i arbei-det med ny organisering, men med ny standard håper jeg på fortgang i arbeidet, sier hun.

Leder for Norsk Sykepleierforbund Oslo, Line Orlund, mener tallene ikke er dramatisk høye, selv om det bør være et realistisk mål å få de ned.

Sykefravær

– Du må huske på at de som er aller dårligst må typisk få hjelp av tre vaktskift, og fra ulike fagpersoner. Ingen jobber mer enn fem dager i uka i full stilling. Og de trenger hjelp til alt fra praktisk bistand til dagligdagse ting til avansert helsehjelp. Det er ikke så rart at de aller dårligste har mange personer innom i løpet av en måned, sier hun.

Hun sier de aller sykeste skal ha en ansvarlig sykepleier og en primærkontakt i kommunen, slik at de har to personer de kan forholde seg til.

– Jeg sier på ingen måte at det er greit at så mange er innom. Det er ingen tvil om at mange pasienter opplever at det er for mange forskjellige personer innom. Det skyldes at det er for mange som jobber i reduserte stillinger, og at det er et for stort sykefravær. Det er rett og slett fryktelig vanskelig å organisere hjemmetjenestene. Jeg forventer at kommunen gir ledere opplæring i hvordan kommunen kan organisere hjemmetjenestene best mulig.

Stor andel ufaglærte

En fjerdedel av hjemmebesøk utføres av ufaglærte.

Det viser den samme rapporten. Forskjellene er store mellom de ulike bydelene og når i uka og til hvilken tid på døgnet hjemmetjenesten kommer.

Orlund i Sykepleierforbundet mener Oslo kommune først og fremst har et rekrutteringsproblem for å få nok sykepleiere.

– Oslo klarer ikke gjøre seg selv til en attraktiv arbeidsgiver. De gjør mye bra på lønn, men er for dårlige på faglig utvikling. Mange tror at sykepleiere kommer fiks ferdig utlærte fra høyskolen, men de kommer ut med en grunnkompetanse som må utvikles videre. Når sykepleierne skjønner at de ikke får gode nok muligheter til det i Oslo kommune flytter de på seg, sier Orlund.

Om undersøkelsen

Kommunerevisjonen har undersøkt bemanningssituasjonen for hjemmetjenestene i Oslo kommune.

Av alle hjemmesykepleiebesøk i perioden september – november (i alt 992.000 besøk) er 24 prosent utført av ufaglærte. I bydelene varierer tallet fra 11 til 37 prosent.

Andelen besøk av sykepleiere er 28 prosent og varierer mellom 19 og 37.

Brukere med to daglige besøk (51–70 besøk i måneden) får i snitt besøk av 24,4 ulike ansatte.

De aller sykeste brukerne, som får besøk flere ganger om dagen, kan se så mange som 30 forskjellige personer fra hjemmetjenestene i løpet av en vanlig måned.

Bydelene har lyst ut stillinger med svakere norskkrav enn det bystyret har bestemt.