Nyheter

OUS-direktør Bjørn Erikstein valgte å fratre

Direktør ved Ullevål universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein fikk styrets tillit, men valgte selv å fratre stillingen.

De tre ansatterepresentantene i styret, Aasmund Bredeli, Else Lise Skjæret-Larsen og Svein Erik Urstrømmen ved Oslo universitetssykehus (OUS) kastet seg inn i mistillitskampen mot direktør Bjørn Erikstein på det ekstraordinære styremøtet mandag formiddag.

I et brev til styret fremmet de følgende forslag.

«Styret kan ikke akseptere en sykehusledelse om ikke har en bred tillit hos de ansattes organisasjoner».

Leste du denne? Opprør mot sykehusdirektøren

Forslaget falt

Forslaget falt med tre mot fem stemmer på dagens styremøte.

Til tross for manglende tillit, både fra foretakstillitsvalgte og de tre ansatte representantene, ga et flertall i styret Erikstein fortsatt tillit.

Men han valgte selv å fratre. Noe han gjør allerede fra 1. juli.

Det første styret gjorde var å lukke møtet for alle andre enn styremedlemmer.

Dagsavisen mener: Erikstein kan ikke fortsette

Utestengt

Dermed ble også administrerende direktør Bjørn Erikstein utestengt fra møtet.

Etter to timers møtevirksomhet fattet styret ved sykehuset fattet i går et vedtak der de uttrykker tillit til Erikstein.

– Styret ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått og vil peke på at det er viktig med god og tillitsfull dialog mellom ledelsen, ansatte og brukerne i det arbeidet Oslo universitetssykehus står oppe i, heter det videre i styrevedtaket.

Arbeidet med å konstituere en ny administrerende direktør og rekruttere en ny starter nå.

Stengt ute

Politisk ble nyheten om Eriksteins avgang tatt til etterretning.

– Eriksteins avgang viser hvor dyp krisen i OUS har blitt. Dette er også et av flere eksempler fra Sykehus-Norge denne våren som viser at selve systemet for styring av sykehusene våre er i krise, sier SV-leder Audun Lysbakken til Dagsavisen.

– Vi er redd Helse Sør-Øst er i ferd med å ta en svært dyr og feil beslutning når det gjelder lokalisering av sykehus i Oslo. Helseministeren må ikke bare sikre en ordentlig utredning, men også gjenopprette tillit mellom ledelsen og leger, sykepleiere, jordmødre og alt sykepersonell. Dette viser med all tydelighet hvorfor vi må skrote helseforetaksmodellen, og erstatte direktørmakt med mer makt til folkevalgte. Slike avgjørelser må tas i demokratiske prosesser og politisk valgte ledere må ta ansvar, sier SV-lederen.

Kommentar: De ansattes opprør kan ikke lenger overhøres

Gjorde det rette

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sa i Dagsavisen i forrige uke klart ifra at Erikstein måtte gå. Nå mener han at Erikstein gjorde dette eneste rette.

– Etter at tillitsvalgte som representerer 20.000 ansatte varslet mistillit mot Erikstein, var det eneste riktige av Erikstein å gå av. Men dette løser ikke krisen. Mistilliten skyldes planen om å legge ned Ullevål, landets største akuttsykehus. En plan som betyr at fagmiljøer som er avgjørende for pasientsikkerheten ved større ulykker, katastrofer eller terrorangrep, splittes i to. Et samlet fagmiljø advarer mot de alvorlige konsekvensene dette vil få for pasientbehandlingen. Disse konsekvensene blir jo ikke mindre alvorlig bare fordi det er en ny OUS-direktør som gjennomfører planen, sier Moxnes til Dagsavisen.

– Nå må OUS-styret nullstille prosessen. De må gjennomføre en skikkelig utredning av det bærekraftige alternativet, som er å bevare og ruste opp på Ullevål. Rapporter viser at en opprusting av Ullevål som regionalt akuttsykehus, og opprettholdelse av Rikshospitalet som et høyspesialisert sykehus, vil kreve 20 milliarder mindre i investeringskapital enn den mindre egnede Gaustad-tomten. OUS-styret har ikke løst et eneste problem før de sørger for en slik utredning, sier han.

– Litt uventet

Nestleder i aksjonen «Bevar Ullevål sykehus», og og førstekandidat for Helsepartiet i Oslo Helsepartiet, Lene Haug, er fornøyd med at direktøren nå går av.

– Jeg håper at dette er spikeren i kista for Gaustad-planene. Planen er dårlig og prosessen har vært elendig. Det er lov å ha drømmer og visjoner, men å ikke lytte til ansatte og fagfolk, er ikke bra. Det er veldig bra at han nå gå, selv om jeg synes at det var litt uventet, sier hun.

Samlet vurdering

– Det er en samlet vurdering av trykket som har vært det siste halvannet året, og med de siste dagers hendelser også, som gjør at jeg har tenkt på dette en stund, og velger å be om å få fratre, sier Erikstein til NTB.

– Har de ansatte rett i at de ikke har blitt hørt av ledelsen?

– I slike prosesser som dette må man utrede på en god måte. Det mener jeg vi har gjort. Så må man ta et valg, men det valget er ikke like populært, men jeg har måttet forholde meg til det de siste årene, sier Erikstein.

Ba om svar

Forrige uke skrev Dagsavisen at Rødt ba helseminister Bent Høie (H) om å uttale seg om tillitskrisen ved OUS. Høie er nå på ferie, men statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, uttaler følgende til Dagsavisen:

- Jeg har forståelse for at han nå ønsker å trekke seg tilbake. Bjørn Erikstein har gjort en viktig jobb på mange områder i helsetjenesten. Det er viktig for fremtiden at det er god og tillitsfull dialog og at alle parter medvirker til det.

- Hva betyr dette for den videre fremdriften ved OUS?

- Nå har styret i Helse Sør-Øst akkurat vedtatt å videreføre prosessen. Sykehusutbyggingen i Oslo kommer til å fortsette som planlagt og regjeringen vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2020. Vi har merket oss at brukerutvalgene støtter de vedtak som nå er gjort. Det er nå viktig at man jobber med videre planlegging med god involvering fra alle parter.

Brevet

Mandag formiddag var det innkalt til ekstraordinært styremøte i OUS, hvor kun en sak sto på sakskartet.

I et brev fra foretakstillitsvalgte uttalte de manglende tillit til direktøren ved sykehuset.

Et brev som er underskrevet blant annet Legeforeningen, Forskerforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen.

«Organisasjonene kan ikke stille seg bak ledelsens løsningsforslag for utviklingen av sykehuset, og har bedt om at prosessen stanses, og at det utarbeides et bedre beslutningsgrunnlag som har støtte blant ansatte i sykehuset og de berørte fagmiljøene. Denne saken vil være avgjørende for organiseringen av sykehuset i flere tiår framover, og organisasjonene anser det som avgjørende at løsningen har støtte blant sykehusets mer enn 20 000 ansatte», heter det i mistillitsbrevet.

Bakgrunnen for mistilliten er Bjørn Eriksteins planer om å bygge nytt sykehus på Gaustad, utvide og bygge nytt på Aker, samt legge ned Ullevål sykehus.

Et plan som ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst sist uke, og som fikk flertall.

Nyeste fra Dagsavisen.no: