Nyheter

Alvorlig kreftsyke må vente i månedsvis på røntgen

Kreftpasienter ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier de må vente i måneder for å få tatt nødvendige røntgenbilder som CT eller MR. Også legene fortviler.

Oslo  20190405.
SLik blir de nye operasjonsstuene. Her fra Intervensjonssenteret på Rikshospitalet.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Av Bibiana Piene, NTB

– Vi har meldt fra om dette gang på gang, men lite skjer. Det oppleves svært frustrerende, sier seksjonsleder Erik Løkkevik ved seksjon for brystkreft ved OUS til NTB.

Ifølge tall NTB har innhentet fra sykehuset, står minst 845 pasienter i kø for å få tatt avanserte røntgenbilder som CT eller MR ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

Bildene er nødvendige for å vite om behandlingen har ønsket effekt, eller om kreften har spredt seg.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kapasiteten sprengt

Problemene skyldes ifølge Løkkevik manglende kapasitet, både når det gjelder å få tatt bildene og få analysert dem.

Denne flaskehalsen fører til at onkologene ikke har de verktøyene de trenger når pasientene kommer til time, som gjerne er satt opp flere måneder i forveien. Da kan legene gjøre lite annet enn å ta blodprøver og vurdere allmenntilstanden.

– Dette er ekstremt ineffektivt. Konsekvensen kan være at pasientene må fortsette med en behandling som ikke har ønsket effekt. Det kan bli dyrt i lengden, særlig for pasientene, advarer Løkkevik.

Problemene gjelder først og fremst kreftpasienter med påvist spredning og pasienter som skal sjekkes for mulige tilbakefall.

– Dette skjer hele tiden. Det er regelen heller enn unntaket at undersøkelser ikke er ferdige når pasientene kommer til konsultasjon, sier Løkkevik.

– Stor belastning

Lang ventetid er også en stor psykisk belastning, særlig for pasienter med aggressive kreftformer, understreker styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen.

– Svulster kan vokse ganske fort. Derfor er det uhyre viktig å få vite raskt om den behandlingsformen som er valgt, fungerer, sier hun til NTB.

«Anne» har brystkreft med spredning og fikk rekvisisjon til CT og MR i mars. Først for kort tid siden fikk hun vite at hun har fått time i slutten av juni – over tre måneder senere.

– Ventetiden oppleves helt forferdelig, sier «Anne» til NTB. Hun orker ikke belastningen med å stå fram, men sier hun har snakket med andre pasienter som har det på samme måte.

– Alle er fortvilet. Folk er helt avhengig av å få vite hvordan det går med dem.

Ventetid

Klinikkleder ved radiologisk avdeling Paulina Due-Tønnessen erkjenner at klinikken har ventetid på CT og MR.

– Eksempelvis har vi 281 pasienter som venter på time for CT og 262 for MR på Radiumhospitalet, men alle timene er ikke booket ennå, så en del av disse pasientene vil få time som ønsket, sier hun.

Har økt kapasiteten

Hun kommenterer saken slik overfor NTB mandag ettermiddag:

– Dette beklager vi veldig, og det er ikke noe vi er fornøyd med i det hele tatt, sier hun.

Klinikklederen påpeker at de har økt kapasiteten for antall CT- og MR-undersøkelser alle de siste årene, men at dette likevel ikke har vært nok for å ta unna flere pasienter med flere kontrollundersøkelser enn tidligere.

– Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å ha åpent hver kveld, men til slutt finnes det ikke nok ressurser, sier hun.

– Har du bedt dine overordnede om mer ressurser?

– Vi har bedt om flere maskiner og mer bemanning. Vi prøver så godt vi kan innenfor de ressursene vi her, og må vi be om mer, så gjør vi det, sier hun.

Bryter pakkeforløp

Ifølge Løkkevik er det sendt en rekke klager og avviksmeldinger oppover i systemet, uten at det har ført til noen bedring.

Ifølge OUS kom det 37 avviksmeldinger om for lang ventetid mellom januar i fjor og mai i år.

– Vi sender ikke klage hver gang, men samler heller opp saker til en felles avviksmelding, kommenterer Løkkevik.

Tidligere i år ble det også kjent at OUS bare gjennomfører seks av ti pakkeforløp for kreft innen standard forløpstid. Det er betydelig svakere enn ved andre helseforetak, ifølge Dagens Medisin.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!