Nyheter

Flytting til Aker i det blå

Ingen vet når pasienter fra hele Groruddalen kan ta i bruk nye Aker sykehus. Flytteplanene blir nå utsatt.

Nye Aker sykehus kan ikke ta imot pasienter fra Groruddalen som planlagt. Så langt har planen vært at folk fra bydel Alna kan flytte inn i nye Aker sykehus i 2029 og folk fra bydel Grorud og Stovner kan ta i bruk det nye lokalsykehuset i 2034.

Men disse fristene ryker. Det framgår av langtidsøkonomiplanen for Oslo universitetssykehus (OUS) som ble styrebehandlet i går. Der står det at de nye årstallene for innflytting blir 2031 og 2036, altså om 17 år.

– Dette er ekstremt dårlig nytt. Vi har protestert mot den opprinnelige planen, og mener alle bydelene i Groruddalen burde flyttes til Aker med en gang. Den opprinnelige planen var jo at det skulle stå ferdig i 2027, og det er veldig illevarslende at det kommer stadig nye utsettelser.

Det sier groruddøl og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jan Bøhler.

Fristene ryker

Hovedgrunnen til utsettelsen er at Aker sykehus blir større enn den opprinnelige planen.

– Tidligere var Aker beregnet å stå ferdig i 2029. Nå er prosjektet utvidet i størrelse. Det vil ta lengre tid å bygge et større sykehus. Derfor planlegger vi med at det står ferdig i 2030, sier viseadministrerende direktør ved OUS, Morten Reymert.

At sykehuset står ferdig i 2030 betyr at de kan begynne å føre inntekter og utgifter fra 2031, derfor brukes dette tallet i økonomiplanene.

Da kan folk fra Alna ta i bruk sykehuset. Men når etappe 2 står ferdig og resten av Groruddalen kan ta i bruk sykehuset er rett og slett ikke bestemt.

– Men av planleggingshensyn er det tenkt fem år etter byggefase én. Datoene kan endres. Det kan hende deler av Aker blir ferdig tidligere, slik at overføring av Alna kan skje før, sier Reymert.

– Ikke klare

I dag sokner innbyggerne i Groruddalen til A-hus i Lørenskog. Men der har de ikke hørt noe om at flytteplanene er forskjøvet.

A-hus er allerede til tider sprengfullt, og har planlagt med at groruddølene skal tilbake til Oslo som planlagt. De kjenner ikke til planene om å skyve på fristen i to år.

– På A-hus har vi planlagt vår kapasitetsutvidelse og endring av opptaksområde ut ifra at trinn én skal stå ferdig i 2029 og trinn to i 2034. Dersom OUS sier noe annet er det helt nytt for oss, og hvis dette nå blir utsatt i flere år har det svært mye å si. Innbyggerne i Groruddalen vil få et usikkert behandlingstilbud i all overskuelig framtid, sier tillitsvalgt og styremedlem ved A-hus, Ståle Clementsen.

At det også er usikkert at trinn to skal stå ferdig i 2036 mener han er bekymringsverdig.

Kommunikasjonsenheten ved A-hus skriver i en e-post til Dagsavisen at de er kjent med de nye datoene.

– Ledelsen ved Ahus er i nær kontakt med Helse Sør-Øst omkring planene om overføring av Oslo-bydelene til Oslo universitetssykehus (OUS), og er også kjent med opplysningene om at det nå legges til grunn at OUS overtar  opptaksområdet Alna i 2031 og Grorud og Stovner   i 2036. Ahus vil håndtere kapasitetssituasjonen ut i fra oppdaterte tidsplaner, skriver de.

Overlege ved OUS og tillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, rister også på hodet.

– Dette er en utvikling vi ikke er kjent med. Det vil få store konsekvenser for tilbudet til befolkningen i Akershus’ opptaksområde. Vi har allerede på etterskudd med behovsveksten vi står midt oppe i.

Mer fra Dagsavisen