Nyheter

Bred oppslutning for Oslos klimastrategi

Klimaundersøkelsen 2019 viser bred støtte fra innbyggerne i Oslo og Akershus til klimamålene for Oslo.

Undersøkelsen viser at et flertall av de spurte mener arbeidet med å nå klimamålene vil gjøre Oslo bedre å bo i.

Det er også flere som støtter at Oslo bør gå foran andre byer i sitt klimaarbeid, både i Norge og internasjonalt.

– Optimistisk for fremtiden

– Stadig flere ser at det som er bra for miljøet også er bra for oss mennesker, sier miljø- og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i Oslo.

– Mindre biltrafikk i byene betyr også at barna får tryggere skoleveier og en tryggere fremtid uten klimakrise. Det gir også ren luft å puste i. Dette slutter folk opp om, og det gjør meg optimistisk for fremtiden, legger han til.

Støtter reduksjon i utslippene

Klimaundersøkelsen 2019 ble gjennomført i mars, og over 1.000 representanter i Akershus er spurt, i tillegg til 1.500 respondenter i Oslo. Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Klimaetaten.

76 prosent av innbyggerne i Oslo støtter det overordnende målet om 95 prosents reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. I Akershus støtter 69 prosent målet, noe som er en økning på 4 prosentpoeng sammenlignet med 2018.

– Globalt står byene for 70 prosent av verdens klimautslipp. De er derfor helt sentrale for å løse klimautfordringene. På bare to år har Oslo kuttet utslippene med nesten 16 prosent. Men vi gir oss ikke der. Vi skal til null utslipp på de neste elleve årene, sier Hermstad.

– Riktige og gode tiltak

55 prosent av innbyggerne i Oslo mener det er viktig at Oslo går foran andre byer internasjonalt, en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med 2018. Blant innbyggerne i Akershus mener 44 prosent det samme.

– Bred støtte til klimaarbeidet i Oslo gjør oss trygge på at vi setter inn riktige og gode tiltak for hele byens befolkning, sier direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten.

Det er tredje året på rad at Klimaetaten i Oslo kommune gjennomfører Klimaundersøkelsen, som er en kartlegging av befolkningens holdninger og atferd når det gjelder miljø, klima og kommunens klimastrategi.

Mer fra Dagsavisen