Nyheter

Jordmor om bemanningen på fødeavdelingene på Østlandet: – Tidvis uforsvarlig

Driften på de store fødeavdelingene på Østlandet oppleves som et «flaksprosjekt», ifølge tillitsvalgt. Også nasjonalt meldes det om alvorlige utfordringer.

Av Marius Helge Larsen

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt fødetilbudet i distriktene, men også i sentrale strøk er situasjonen presset, ifølge flere tillitsvalgte.

– Situasjonen er tidvis uforsvarlig. Det gjelder fortrinnsvis på de store fødeavdelingene i østlandsområdet, sier foretakstillitsvalgt Lene Bachmann for Den Norske Jordmorforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) til NTB.

Hun mener at det er for få jordmødre på jobb og beskriver det som en «krise under utvikling».

– Jeg har den siste tiden fått flere tilbakemeldinger om at driften på fødeavdelingene oppleves som et flaksprosjekt, sier hun.

Les faktasjekk: Faktisk.no: Nei, det stemmer ikke at 45 prosent av kommuner med Sp-ordfører mangler jordmortilbud

– Får ikke gjort oppgavene

Lederen i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen bekrefter at det også nasjonalt er kapasitetsutfordringer på de største fødeklinikkene, spesielt om sommeren.

– Ansatte melder at det er for travelt. De får ikke gjort de oppgavene de er satt til å gjøre, sier hun.

– Er situasjonen uforsvarlig?

– Mor og barns helse settes i spill hvis det kuttes for mye i fødselsomsorgen. Vi har sett en rekke kutt over tid. Dette får konsekvenser, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Forverring

De jordmortillitsvalgte var onsdag invitert til Stortinget av SV for å orientere om saken, som også ble tatt opp i den muntlige spørretimen.

– Det har vært en forverring i løpet av de siste årene, men nå føler mine medlemmer at flaksen snart er brukt opp, og at det må settes inn flere ressurser for å kunne drive på en ordentlig måte, sier Bachman, som selv jobber på Oslo universitetssykehus.

Hun sier at de tillitsvalgte har gitt beskjed om dette både gjennom avviksmeldinger og i møter, men at de ikke opplever å bli hørt, og at de lokale lederne ikke har ressursene som trengs.

Les også: Kjersti Toppe fikk seks barn på 12 år: – Jeg sluttet å ringe fødeavdelingen hjemmefra

– Må vurdere å stenge

Helseminister Bent Høie (H) ble presset om saken av SVs Kari Elisabeth Kaski under spørretimen.

Høie mener at fødetilbudet i Norge er blitt tryggere de siste årene, men utelukker ikke at det kan være utfordringer på enkeltsykehus og enkeltavdelinger «som det skal tas tak i».

– Hvis noen varsler om at noe er uforsvarlig, så er begrepet «uforsvarlig» veldig sterkt i helsetjenesten. Det betyr at da må ledelsen også vurdere konkret om tilbudet må stenges, slo Høie fast fra Stortingets talerstol.

– For det skal ikke være uforsvarlige tilbud i helsetjenesten. Jeg regner med at hvis man har varslet om at tjenesten er uforsvarlig, så tas det på største alvor av ledelsen, sa Høie.

Les også: Bunadsgerilja-lederen: – Jeg gråt mye etter fødsel, men det var rom for alt. Slik bør alle bli møtt (Dagsavisen+)

– Ansvarsfraskrivelse

Kaski er ikke betrygget av svaret.

– Jeg synes egentlig det er ganske oppsiktsvekkende at helseministeren ikke tar dette mer på alvor. Han skyver egentlig ansvaret tilbake på sykehusene, men tar ikke ansvar for den økonomiske situasjonen til sykehusene og sitt overordnede ansvar som helseminister, sier SV-politikeren, som selv er høygravid.

– Er du selv bekymret for den oppfølgingen du kan få på sykehuset når du skal føde?

– Jeg vet at jeg kommer til å møte ansatte som nok har litt for mye å gjøre, og som må springe fortere enn jeg skulle ønske at de måtte. Vi har fantastisk dyktige jordmødre i dette landet, og derfor er det så viktig å lytte til dem når de er bekymret, sier Kaski til NTB.

Nyeste fra Dagsavisen.no: