Nyheter

Bane Nor anbefaler mange tiltak etter dødsulykke på Filipstad

I februar mistet en 15 år gammel gutt livet da han klatret opp på et tog på Filipstad i Oslo. Bane Nor foreslår nå flere tiltak for å forebygge slike ulykker.

En gutt mistet livet, mens en jente og en gutt ble kritisk skadd etter at de tok seg inn i en tunnel her ved Filipstad i Oslo og kom i kontakt med en strømførende kilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

15-åringen kom nær en høyspentledning 5,5 meter over da han klatret på et tog inne på togparkeringsområdet på Filipstad i Oslo 24. februar i år. Hans 16 år gamle kjæreste og en klassekamerat ble kritisk skadd.

Begge guttene var elever på 10. trinn ved Ruseløkka skole. Torsdag møtte Bane Nor foreldreutvalget på skolen for å legge fram konklusjonene fra sin interne ulykkesrapport om hendelsen.

– Det var en forferdelig ulykke, og den preger oss sterkt. Bane Nor skal forebygge ulykker på alle slike jernbaneområder. Vi var klar over at taggere hadde vært inne på området, men vi visste ikke at også vanlig skoleungdom tok seg inn der. Det har vi fått informasjon om først etter ulykken. Vi ber om at folk passer på og varsler oss, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for Infrastruktur i Bane Nor.

Ifølge rapporten skjedde ulykken da ungdommene hadde klatret opp på taket på det ene toget som sto på stedet. En av dem kom da for nær kontaktledningen, noe som førte til en eksplosjon og de to andre ble kastet ned på bakken.

Kontaktledningen har spenning på 15.000 volt.

Les også: Havarikommisjonen åpner full undersøkelse av tunnelulykken i Oslo

Anbefaler tiltak

I rapporten anbefales det elleve tiltak. Det pekes på at det er viktig med tettere dialog med naboer til slike utsatte steder.

Det bør dessuten være enklere rutiner for reparasjoner av gjerder og lignende, og det bør vurderes «klippesikre og klatrevanskelige gjerder» i særlig utsatte områder.

Det foreslås at situasjonen også ved andre togparkeringsområder i Norge skal gjennomgås, og det bør ses på hvordan man bedre kan oppdage og varsle om ulovlig ferdsel.

Bane Nor skriver at de har drevet kontinuerlige kontroller og utbedringer av gjerder, men at dette ikke har pågått så systematisk som ønsket. Rapporten konkluderer med at det ikke er avdekket andre avvik fra interne regelverk eller forskrifter.

Les også: Klassekontakt etterlyser bedre sikring etter dødsulykken

Lavere gjerder

Etter ulykken fikk selskapet kritikk for at gjerdet ved ulykkesområdet var 75 centimeter lavere enn hva Bane Nors regelverk sier det skal være. Blant annet har det kommet fram at 36 uvedkommende siden 2010 har tatt seg inn på området eller drevet hærverk ved togtunnelen på Filipstad.

I ettertid har Bane Nor festet nye og høyere gjerder rundt togparkeringsområdet på Filipstad.

I tillegg til Bane Nors interne granskning har Havarikommisjonen åpnet full undersøkelse av ulykken.

De skal ikke bare se på Filipstad-ulykken, men også om det finnes andre områder som Bane Nor må se nærmere på for å forhindre lignende ulykker.