Nyheter

Flere lærere opplever vold og trusler

Skriking, trusler, lugging, sparking og mer alvorlige hendelser er hverdagen for mange lærere i Osloskolen. Mandag ble en fersk rapport om vold og trusler mot ansatte i Osloskolen lagt fram.

Fungerende direktør Kari Andreassen i Utdanningsetaten la i går fram en alarmerende rapport om vold mot ansatte i Osloskolen.

Og den skaper grunn til bekymring.

Rapporten fra Utdanningsetaten viser at i 2018 ble nesten én av ti lærere i Osloskolen utsatt for vold eller trusler.

Les også: Nesten alle skolene får refs for ikke å kartlegge risikoen for vold

Økt

Rapporten viser at 1.383 ansatte, 8,8 prosent av lærerne, ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018. I 2017 gjaldt dette 1.164 ansatte eller 7,6 prosent.

– Mange av disse hendelsene kommer fra barn i aldersgruppen seks til 12 år, sier fungerende direktør Kari Andreassen i Utdanningsetaten til Dagsavisen.

– Barn er i utgangspunktet ikke onde, så derfor er dette ekstra bekymringsfullt, sier Andreassen.

Rapporten viser at antall hendelser nesten er doblet i løpet av de tre siste årene innenfor alle kategorier av alvorlighetsgrad:

* Antallet «svært alvorlige» hendelser har økt fra 227 i 2016 til 445 i 2018. I 2017 var antallet 436.

* Antallet «alvorlige» hendelser har økt fra 674 i 2016 til 1.299 i 2018. I 2017 var antallet 1.219

* Antallet «lite alvorlige» hendelser har økt fra 1.039 i 2016 til 2.327 i 208. I 2017 var antallet 1.515

* Totalt antall hendelser har økt fra 1.940 i 2016 til 4.071 i 2018, altså mer enn en dobling.

* Tallene omfatter både ansatte på ordinære skoler og spesialskoler.

Rapporten ble i går presentert på Tiurleiken skole på Romsås, en skole som trekkes fram som et eksempel på godt forebyggende arbeid.

– Tiurleiken har gått mye bredere i sitt arbeid, og sett mye på det forebyggende. Hvorfor barn agerer slik de gjør, og skjønne hva som ligger bak hendelsen. De har også samarbeidet tett med andre tjenester, samt tenker laget rundt eleven og den ansatte, sier hun.

Ledelsen ved Tiurleiken skole kan fortelle om gode erfaringer med sitt forebyggende arbeid.

– Vi har fra i høst har vært veldig på det å skape gode læringsbetingelser for elevene. Den viktigste innsatsen vi har valgt å gå for er å skape en trygg og varm skole. Uten trygget og varme, skjer det ikke god læring, sier inspektør Fuqraz Hussain til Dagsavisen.

Les også: Voldsutsatt lærer tapte mot kommunen

Grunnlag

Rapporten vil danne grunnlag for Utdanningsetatens videre arbeid framover.

– Det er en del av det kunnskapsgrunnlaget vi har. Det er også andre ting som gir innspill på at nå må vi inn og se på de ulike støttefunksjonene, sier Kari Andreassen.

– Er det noen skoler eller bydeler som er mer utsatt enn andre?

– Det er skoler som ligger høyere, og som ligger i området som er mer krevende. Men vi ser også at det er skoler som jobber bevisst og godt med dette, sier utdanningsdirektøren.

– Vi er i gang med et arbeid i Utdanningsetaten for å se på alle de støttefunksjonene som jobber opp mot klassemiljøet og enkeltelever, sier hun.

– Er du overrasket over tallene i rapporten?

– Ikke sånn spesielt. Vi har visst om det en stund, men det er krevende at tallene øker. Og erkjennelsen av hva det er vi gjør bra, hva det er vi gjør mindre bra, og hva vi kan gjøre annerledes, sier hun.

I 2018 ble det også registrert 1.620 hendelser med vold og/eller trusler mot elever. Det er en økning fra 2017 da det ble registrert 1.174 hendelser mot elever. De fleste elevene som både utsettes for og utfører vold eller trusler er mellom seks og tolv år, og et flertall er gutter.

59 prosent av alle hendelser mot elever er spark og slag.

– Det meste av hendelsene er rapportert i grunnskolen, og særlig på barnetrinnet. Her har vi en jobb å gjøre framover. Vi trenger et løft for motivasjon, mestring og inkludering. Barn som har det bra, går ikke løs på andre, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Les også: Endrer loven om nødvendig: Verstingelevene skal utvises