Nyheter

Oslo kommune legger til rette for grønne jobbreiser

Innen 2023 vil Oslo kommune halvere klimautslippene på kommunale jobbreiser, og innen 2030 skal de være helt utslippsfrie.

Bilde 1 av 2

For å få det til lanserte byrådet mandag støtteordningen «Grønn jobbreiseordning».

De neste to årene har kommune satte av 50 millioner kroner, som kommunale virksomheter kan søke om støtte fra, for å legge til rette for at flere sykler til jobben.

Erklæring

Mandag inngikk byrådet i Oslo og arbeidstakernes organisasjonene, Unio, YS, KAH (kommuneansattes hovedsammenslutning) og Akademikerne en felles erklæring om å jobbe sammen for at kommunens ansatte skal reise enda mer klimavennlig til og fra jobben i årene framover. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Oslo, og cirka halvparten av utslippene skyldes privatbiler. For Oslo er det anslått at jobbreiser fører til utslipp av 80.000 tonn CO2 i Oslo hvert år.

Reisevaneundersøkelsen Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte for Oslo kommune i 2018, viser at 70 prosent av reisene blir gjort med kollektivtransport, sykkel og gange. 30 prosent oppgir at de kjører bil.

I rådhusgarasjen er parkeringsplasser for biler byttet ut med sykkelstativer, vaskeplass, tørkerom, dusjer og sykkelverksted. Kun byrådets nye el-Jaguarer, noen mindre kommunale elbiler og et par andre fossilbiler står parkert i indrefileten av byens garasjeanlegg.

I forbindelse med «Grønn jobbreiseordning» har Klimaetaten inngått en avtale med Syklistens landsforening om sertifiseringsordningen «Sykkelvennlig arbeidsplass». Alle kommunenes arbeidsplasser tilbys gratis sertifisering i miljøhovedstadsåret 2019.

Les også: – Hurtiglading av elbiler dyrere enn å fylle diesel

Tråkker

Åse Røstum Norang er blant et 30-tall ansatte i Undervisningsbygg som jevnlig sykler til jobb. Trygg parkering, sykkeldusj og låsbare garderobeskap er noe av årsaken til at hun velger pedalene fra hjemmet på Nordstrand til jobben på Helsfyr.

Gjennom god tilrettelegging og opplevelser som Tour the Schools er målet å få enda flere av de 200 ansatte til å velge pedalkraft til og fra jobb.

– Uten denne tilretteleggingen ville jeg ikke ha syklet på jobb. Jeg kan parkere sykkelen tørt og trygt innendørs, før jeg skyller av den, tar en dusj og låser inn klær og utstyr i et garderobeskap, sier Åse Røstum Norang, som er seksjonsleder i det kommunale foretaket, til syklistene.no.

Hun er blant tusenvis av ansatte i Oslo kommune som gjennom året vil jobbe på nysertifisert Sykkelvennlig arbeidsplass.

Det eneste hun ikke er helt fornøyd med, er at det ikke er sykkelvei hele veien. Hun føler seg utsatt som syklist.

Les også: Byrådet i Oslo gir mindre plass til biler; lavere fart og flere fartsdempere

Redusert trygghet

– Det burde vært langt flere strekninger med sykkelveier som er atskilt fra annen trafikk. I tillegg er det krevende med byggeplasser der det sperres av inn på sykkelfelt, slik at jeg må svinge ut i ordinær veibane. I tillegg er det lite varsling på slike steder. Alt dette bidrar til redusert trygghet og framkommelighet, sier Norang.

Tilbake i Rådhusgarasjen taler både finansbyråd Robert Steen (Ap) og fungerende miljø og samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) varmt om sykkel, og hvilke tiltak som er gjort i rådhuset.

– Klimapolitikken er viktig for dette byrådet, og vi har kanskje satt oss de mest ambisiøse målene i verden, sier finansbyråd Robert Steen til Dagsavisen.

– 10 prosent av de 80.000 tonnene med CO₂ som kommer fra jobbreiser kommer fra kommunens ansatte. Det er dette vi ønsker å gjøre noe med, ved å få enda flere over fra bil til sykkel, sier Steen.

Byråden for miljø og samferdsel kunne ikke vært mer enig.

– Mange ansatte i Oslo kommune reiser allerede i dag miljøvennlig. Men vi vil ha enda flere med, sier byråd Arild Hermstad til Dagsavisen.

– Vi er helt avhengige av samarbeid for å klare å nå de ambisiøse klimamålene våre. Derfor er jeg veldig glad for at arbeidstakerorganisasjonene i Oslo kommune så tydelig støtter opp om ambisjonen om å gjøre Oslo til en nullutslippsby, og at vi sammen skal jobbe for klimavennlige arbeidsreiser. Det gjør meg optimistisk for framtida, sier Hermstad.

Les også: Høyre vil bygge skole - det kan koste Oslo sentrum 463 parkeringsplasser

Nyeste fra Dagsavisen.no: