Nyheter

Byrådet i Oslo gir mindre plass til biler; lavere fart og flere fartsdempere

Byrådet fortsetter kampen for å gi mer plass til de myke trafikantene og mindre plass til biler.

For 2019 har byrådet bevilget 54.125.000 kroner i investeringsmidler til trafikksikkerhet.

Disse pengene skal brukes til trafikksikkerhetstiltak over hele byen.

Rundt bilene

I løpet av våren skal det gjennomføres en rekke tiltak:

* 30 km/t eller 40 km/t i 18 gater.

* 54 nye fartshumper.

Fem nye opphøyde fotgjengerfelt/innsnevringer.

– Det kommer mange tiltak i Strømsveien, rundt skolene i Gamle Oslo, og flere bydeler som Østensjø og Sagene. Bymiljøetaten tar sikte på å gjennomføre tiltakene i løpet av året, sier fungerende byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) til Dagsavisen.

– I altfor mange år har vi planlagt byen rundt bilene. Det gjør byrådet noe med. Nå kommer det fartshumper, opphøyde gangfelt og lavere fartsgrense på enda flere skoleveier over hele byen. Det vil bidra til å gjøre det tryggere å gå og sykle til skole og fritidsaktiviteter, sier fungerende byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) til Dagsavisen.

Les også: Lærere vil ikke betale for parkering i gata – står heller i skolegården

Blir sneiet

Byråden møter Dagsavisen på Bøler, som er et av stedene hvor det skal gjøre bilhemmende tiltak.

– Da denne brua over ytre ringvei ble bygget, var det på bilens premisser, sier Hermstad til Dagsavisen.

Selv bor han i området, og føler ofte på kroppen at bilene fortsatt har rangen.

Nabo, og leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen kan ikke si seg mer enig.

– Jeg har gått og trillet denne veien hver dag i åtte år for å komme til skole og barnehage. Stadig vekk ble jeg sneiet her i gangfeltet av bilister som ikke tar hensyn, sier han.

– I denne fotgjengerovergangen i Utmarksveien hvor vi nå står skal det ble opphøyd gangfelt for å dempe farten. I tillegg skal krysset innsnevres for bilistene, sier de to MDG-politikerne.

Byrådet har fått mye kjeft og ros for sykkelfeltene, som er rullet ut over store deler av byen.

– Vi ønsker å gi ungene en trygg skolevei og en trygg framtid. Nå prioriterer vi de som det er flest av, nemlig syklister og fotgjengere. Så får bilistene finne seg i å bli nedprioritert, sier Arild Hermstad.

– Det vi gjør nå er en stille revolusjon, sier Einar Wilhelmsen.

Les også: Nå blir det slutt på privatbilparkering i Oslo sentrum

Lokalt engasjement

– Mange steder ser vi stort lokalt engasjement for trygge skoleveier og mindre biltrafikk. Det er et viktig bidrag til å gjøre det tryggere for fotgjengere og syklister å oppholde seg i byen, og vi er opptatt av å følge opp fra byrådet med konkrete tiltak som fartsdempere, sykkelfelt, og lavere fartsgrenser, sier byråden.

På høring

Forslagene er nå ute på høring, og blant annet Brann og redningsetaten er skeptisk til opphøyde gangfelt.

«BRE erfarer en betydelig økning av antall fartsdempere som et tiltak for å redusere hastigheten. Dette medfører lengre kjøretid fram til ulykkesstedet. Årsaken til dette er at store brannbiler må senke farten til gangfart ved passering av humper. I tillegg har store tunge brannbiler lang akselerasjonstid for å komme opp i hastighet igjen. Sekunder i en akuttfase for livreddende oppdrag kan skille mellom liv og død.

Brann og redningsetaten vil heller ha innsnevringer eller todelte humper.

Også Ruter er skeptisk.

«Vanlige humper og opphøyde gangfelt har en rekke uheldige konsekvenser for busstrafikken. Ruter mener derfor at det må vurderes alternative bussvennlige fartsreduserende tiltak», skriver de i sitt høringssvar.

Les også: Nå blir det slutt på privatbilparkering i Oslo sentrum

Her er tiltakene

1. Fartsgrense 30 km/t innføres i følgende veier og strekninger:

· Borgenveien (hele)

· Ekebergveien utenfor Nordseter skole

· Jordalgata (hele)

· Langbølgen (kort strekning ved adkomst til Lambertseter skole)

· Nordstrandveien (mellom Ekebergveien og Solveien)

· Ole Reistads vei (hele)

· Ris skolevei (hele)

· Steingrims vei (hele)

· Sørkedalsveien (fartsgrense 30 km/t ved skolen utvides frem til kirkens adkomst)

· Toftes gate (kort strekning utenfor Grünerløkka skole)

· Økernveien (eks. fartsgrense 30 km/t Hagegata utvides over kryss med Koldstadgata)

2. Fartsgrense 40 km/t innføres på følgende veier og strekninger:

· Ensjøveien mellom Økernveien og Bøgata

· Lindebergveien (mellom Lindebergåsen og Lindeberg sykehjem)

· Lindebergåsen (kort strekning på begge sider av Lindebergveien)

· Vahls gate (mellom Hausmanns gate og eksisterende fartsgrense 30 km/t ved Rudolf

Nilsens plass)

· Vitaminveien (hele)

· Økernveien (mellom ny fartsgrense 30 km/t og Kjølberggata)

· Østensjøveien (fartsgrense 40 km/t utvides fra Grågåsveien frem til parkeringplassen

ved Østensjøvannet).

3. Variabel fartsgrense endres

Hellerudveien ved Trasop skole: Tidspunkt for variabel fartsgrenser 50/30 km/t i endres til

kl. 07-20 (alle dager også helger og skoleferie).

4. Humper dimensjonert for 30 km/t etableres i følgende veier:

· Alnaparkveien (2 stk.)

· Bjørnveien (3 stk.)

· Brolandsveien (3 stk.)

· Eddaveien

· Enebakkveien (3 stk.)

· Hammergata

· Hellerudfaret

· Holgerlystveien

· Måltrostveien (2 stk.)

· Ole Reistads vei

· Priorveien

· Sondrevegen (4 humper)

· Stallerudveien (2 stk.)

· Vetlandsveien (3 stk.)

5. Opphøyd gangfelt dimensjonert for 30 km/t etableres i følgende veier

· Utmarkveien nord for Bølerskrenten

· Wetlesens vei (2 stk.). Inngår i plan for ny adkomst vei til Manglerud idrettsanlegg.

Etableres av Undervisningsbygg.

6. Tosidig innsnevring med gangfelt etableres i Haavard Martinsens vei ved adkomst til

Rommen idrettsanlegg

7. Tiltak i busstraseer som aksepteres av Ruter etableres i følgende veier:

· Etterstadsletta i svingen ved Biskop Jens Nilssøns gate. Ensidig innsnevring/samlere

kjørebane (men to kjørefelt)

· Strømsveien på Vålerenga. Sideforskjøvet (prøvetiltak) innsnevring (1 stk.). Tar forbehold

om fjerning dersom tiltak ikke fungerer tilfredsstillende.

8. Tiltak i busstraseer hvor Ruter ber om bussvennlige fartsdempere, framfor vanlige humper

og opphøyde gangfelt etableres i følgende veier (tiltak vil bli vurdert nærmere i

detalsplaner):

· Arnebråtveien ved Landingsveien

· Ekebergveien ved Nordseter skole (2 stk.)

· Hagegata ved Tøyen skole

· Holmenkollveien ved Eddaveien

· Konows gate (3 stk.)

· Kristoffer Aamots gate ved Fernanda Nissen skole (1 stk.)

· Lindebergveien mellom Lindebergåsen og Lindeberg sykehjem (2 stk.)

· Nedre Kalbakkvei ved Martin Skatvedts vei

· Nordstrandveien ved Rudolf Steiner skole (1 stk.), samt eventuell ombygging av

eksisterende humper.

· Stasjonsveien ved Bjørnveien (østre kryss)

· Steingrims vei (3 stk.)

· Svartdalsveien (3 stk.)

· Sørkedalsveien ved Sørkedalen skole

· Toftes gate ved Grünerløkka skole (2 stk.)

· Treschows gate ved Ålesundgata

· Økernveien ved Tøyen skole

· Østensjøveien ved Østensjøvannets parkeringsplass

Nyeste fra Dagsavisen.no: