Nyheter

Odd Fellow vil bygge ut Saga-kvartalet: Nordisk Film frykter for kinoens framtid

Eierne av Stortingsgata 28 vil bygge ut, men møter motstand fra naboer og Byantikvaren. Nordisk Film Kino mener Saga kino er i fare om ikke Oslo kommune gir klarsignal til et nybygg i bakgården.

OSLO  20140410.
Drosjer utenfor Saga Kino.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Den 200 år gamle Odd Fellow-losjen eier Stortingsgaten 28. En enormt verdifull bygård som ligger rett ved Nasjonalteatret i Oslo sentrum. I gården er det kontorer, butikker, servering og ikke minst en av landets viktigste kinoer, Saga.

Men nå vil Odd Fellow bygge ut. Arkitektkonkurransen er avslutta, og rett før jul var det endelige planforslaget klart. Eierne ønsker å rive en fløy inne i bakgården, og erstatte den med et 10 etasjer nytt bygg, det blir tre etasjer høyere enn det som er der i dag.

Samtidig vil de føre gatefasaden tilbake til sånn den var da bygget ble oppført i 1934. De vil pusse opp hele gården og bevare inne på Saga kino, og de vil lage en stor takterrase med servering. Som ekstra sukker på pilla vil de ha grønne tak som kan ta unna regn.

Les også: To norske filmer på kinotoppen – se hele lista (DA+)

Rik nabo mister lys

Men det er ikke alle som liker. Nabogården i Haakon VIIs gate eies av eiendomsselskapet Pecunia, og de har i flere brev til Oslo kommune advart mot planforslaget. Pecunia har fått gjort en analyse som viser at nybygget vil gi nabokontorene mye dårligere lysforhold. Mellom 100 og 250 arbeidsplasser vil få mindre dagslys, står det i rapporten.
Naboene antyder også, med ganske så klare ord, at eierne bruker oppussing av gården som brekkstang for å få gjennom hele nybygget.

SÅNN? Denne illustrasjonen viser hvordan arkitektene ser for seg fasaden sett fra Johanne Dybwads plass, rett foran Nasjonalteatret.

Slik kan Stortingsgata 28 bli sett fra plassen foran Nasjonalteatret.

«Stortingsgaten 28 bruker som tilleggsargument for å få tillatelse til påbygget at de er avhengig av å få bygge på for å kunne finansiere oppgradering av hele eiendommen», skriver Pecunia i et brev til byrådet, og fortsetter:

«Dette må være så langt fra sannheten som det er mulig å komme.»

Videre skriver de at eiendommen er verdt 1,3 miilliarder kroner, og tilnærmet gjeldfri. Dessuten gikk gården i overskudd i 2017 med hele 11,8 millioner kroner, skriver naboen.

«Nå, ett år senere er det all grunn til å tro at overskudd fra driften i 2018, og videre verdistigning på eiendommene i et godt eiendomsmarked har bidratt ytterliggere til selskapets meget betydelige formue. Dette til orientering.»

Brevet er signert Petter Neslein, administrerende direktør i Pecunia, et selskap som heller ikke akkurat sliter med å ha råd til salt i såret. I 2017 hadde Pecunia, som lever av å eie eiendom, et resultat før skatt på saftige 277 millioner kroner.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Redd for kinoens framtid

Men nå har også Nordisk Film blandet seg inn. Selskapet som drifter kinoene i Oslo har også sendt et brev til byrådet. Administrerende direktør i Nordisk film Kino, Jannicke Haugen, skriver at de er positive til reguleringsforslaget fra Odd Fellow.

«I planen ligger også oppgraderinger av kinoen, som vil kunne sikre bærekraftig drift i overskuelig framtid», skriver Haugen.

Hun mener det aller viktigste er at planen sikrer kinodrift på eiendommen.

«Om forslaget stanses er vi bekymret for at det kan sette vår leiekontrakt i spill», skriver hun.

Sier nei til høyt

Byantikvaren er kritisk til planforslaget, og har laget et eget alternativ som settes opp mot Odd Fellows. Der tillater de også et nybygg i bakgården, men ikke at det skal være høyere enn sidefløyene på gården.

Et sånt høyt bygg ville, ifølge Byantikvaren, «dominere og konkurrere med gårdens opprinnelige tårn, forringe gårdens arkitektur og tre uheldig frem i taklandskapet.»

Les også: Oslo-ordføreren: – Forskjellene øker i byen vår

Også naboen på nedsida, Hotel Continental, er mot det nye tietasjers bygget i en uttalelse. De mener et høyt bygg vil ødelegge utsikten for noen av de fineste rommene på hotellet.

Plan- og bygningsetaten støtter Byantikvarens alternative forslag. De mener det nye tårnet vil «svekke stedets identitet og bebyggelsens egenart og bevaringsverdi.» I tillegg mener de tårnet vil ta mye lys fra nabobygget i Haakon Vs gate.

Til slutt blir det politikerne i Oslo bystyre som skal avgjøre saken.