Nyheter

Frp sier nei til forslag om å utrede Ullevål, men advarer Helse sør-øst

Fremskrittspartiet frykter at de nye sykehusplanene i Oslo kan velte økonomien til Helse Sør-Øst og advarer om at de kan sette foten ned for lånesøknaden til prosjektet.

Gardermoen  20180427.
Åshild Bruun-Gundersen på FrPs  landsmøtet på Gardemoen fredag.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Av Birgitte Iversen og Sofie Dege Dimmen

Tirsdag skal Stortingets helse- og omsorgskomité ta stilling til et forslag fra Rødt, SV og Sp om at Ullevål sykehus-tomten må få fullverdig utredning som en alternativ lokalisering for det nye storsykehuset i Oslo som er planlagt på Gaustad.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier partiet ikke vil støtte forslaget, som hun omtaler som «altfor snevert», men sier Frp vil komme med tydelige signaler til Helse sør-øst i merknadene i innstillingen fra komiteen.

– Vi i Frp er bekymret for langt mer enn valg av tomt. Prosjektet har en anslått kostnad på 40 milliarder kroner, og det skal finansieres ved hjelp av driftseffektiviseringer på hele 2,1 milliarder kroner. Vi trenger å være trygge på at dette faktisk lar seg gjøre og ikke går utover pasienttilbudet i hele helseregionen. Derfor må disse tallene kvalitetssikres bedre, sier Bruun-Gundersen til NTB.

Les også: Nytt storsykehus splitter regjeringen

Må trygges

Blir ikke Frp trygget av svarene fra helseforetaket, kan partiet ende med å stemme nei til lånesøknaden til prosjektet, som er ventet å komme i forbindelse med statsbudsjettet til høsten, fastslår Bruun-Gundersen.

– For Frp er det viktig å gi de signalene allerede nå, så Helse sør-øst kan få anledning til å tenke nøye gjennom prosjektet og sørge for at de legger fram et prosjekt som gir et best mulig pasienttilbud, sier Bruun-Gundersen.

Hun sier Frp både er bekymret for både økonomien i prosjektet, om det planlegges for nok kapasitet og reguleringsrisikoen knyttet til Gaustad-tomten.

– Vi mener at reguleringsrisikoen må reduseres og at belysningen av Ullevål som alternativ må gi et realistisk sammenligningsgrunnlag. Vi ber også om at de ideelle sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet innlemmes i den nye strukturen, og at kapasiteten hos dem utnyttes i større grad og at ansvarsområdet utvides. Det igjen vil få betydning for dimensjoneringen av det nye offentlige sykehuset i Oslo, sier Bruun-Gundersen.

– Hvorfor kan dere ikke da støtte forslaget om en fullverdig utredning av Ullevål-tomta?

– Det er altfor snevert. Jeg registrerer at Sp, SV og Rødt er mest opptatt av å utrede Ullevål-tomta, men vi er bekymret for langt mer enn valg av tomt, sier Bruun-Gundersen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Skuffet Moxnes

Rødts leder Bjørnar Moxnes er skuffet over at Frp ikke vil støtte forslaget.

– Hvis Frps bekymringer skal ha noen troverdighet og betydning må de stemme for forslagene som ligger på bordet om å utrede Ullevål som alternativ og prioritere Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen, sier Moxnes til NTB.

Han sier han frykter Frp heller begrenser seg til å legge ved «mindre forpliktende og tydelige merknader».

Det var i juni 2016 at helseminister Bent Høie (H) vedtok Helse sør-østs plan som går ut på å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad.

Den siste tiden har debatten rundt sykehuset blusset opp på ny. Både fagfolk, ansattes representanter og flere partier ønsker en ny utredning av Ullevål sykehus som et alternativ til Gaustad før en endelig beslutning fattes.

(NTB)

Les også: Raymond Johansen «blåser i» om det blir Ullevål eller Gaustad