Nyheter

Morten (62) lå i egen avføring og oppkast i helsehus

Fylkesmannen i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak etter at Morten (62) mistet 11 kilo på én uke. Familien beskriver behandlingen som «hårreisende».

Oppholdet på Ryen helsehus har vært belastende for Morten Jensen (61). – Har vært på bedre steder, sier han. Foto: Martin Jacob kristoffersen / ABC Nyheter

Av Martin Jacob Kristoffersen - ABC Nyheter

– Det verste er ventingen. Jeg skjønner jeg ikke er alene her. Det er mange andre pasienter, men synes ting tar til tider unødvendig lang tid, når man ligger i egen avføring i halvannen time, så er det litt i overkant, forteller Morten Jensen (62) til ABC Nyheter.

Episoden Jensen viser til inntraff etter han kom rett fra infeksjonsavdelingen på Ullevål sykehus.

– Dette syntes vi var rett og slett hårreisende, forteller kona Marit Jensen. Datteren Cathrine Jensen er enig.

En lignende situasjon skjedde én gang til. Da skal Jensen ha fått forklart at de ansatte måtte avlegge morgenrapport først.

– Av og til ser du ingen i gangene i det hele tatt, forteller kona, som har besøkt mannen ofte.

Les også: «Ukjente Bjørnar» skal erstatte Giske – men hvem er han? (DA+)

Flere tilsynssaker mot Ryen helsehus

Fylkesmannen i Oslo og Viken opprettet en tilsynssak mot helsehuset på bakgrunn av varslene fra familien. Saken er fremdeles ikke avgjort.

I tillegg har fylkesmannen flere andre tilsynssaker om Ryen helsehus til behandling.

Det finnes ingen klar definisjon på helsehus. Konseptet har i økende grad blitt tatt i bruk etter den såkalte samhandlingsreformen, som skal effektivisere helsetjenesten.

Et helsehus er ment å samle helsetjenester i ett og samme bygg for å skape større fagmiljøer og redusere driftskostnader.

Ryen helsehus ligger i dag på Økern i Oslo. Alle korttids- og rehabiliteringsplasser på sykehjem ble i Oslo samlet på fire helsehus fra 2015.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Folk kan dø her

Familien forteller blant annet om feilmedisinering, fraværende leger og alarmsnorer som ikke fungerer. De forteller at de ble bedt av andre gråtende pasienter om å dra i snoren for dem da de var på besøk.

– Hva skjer hvis noen pasienter får hjerteproblemer, for eksempel? Folk kan dø her lenge før noen oppdager det, sier Marit Jensen.

– Har vært på bedre steder

De opplever at det elektriske har generelt problemer, persiennene går ned og mørklegger rommet i tide og utide, mens lampene fungerte delvis. Ikke alle pleiere kan det norske språket heller.

Morten Jensen havnet på Ryen etter en operasjon ved Ullevål sykehus for lårhalsbrudd. På helsehuset fikk han lungebetennelse og mageinfeksjon og måtte hastes tilbake til Ullevål til infeksjonsavdelingen etter å ha blitt funnet i sitt eget oppkast.

Da han kom tilbake til helsehuset etter infeksjonen påpekte familien at han ikke har fått sårskift på én uke.

Morten Jensen har også problemer med tennene og har opplevd å få kun tørt brød etter en undersøkelse på Ullevål.

Gikk ned 11 kilo på én uke

Jensen forteller at han gikk ned 11 kilo på én uke i løpet av rehabiliteringsperioden på helsehuset.

– Jeg har vært på bedre steder, svarer Morten Jensen på spørsmål om hva han synes om rehabiliteringen, mens familien må le litt.

Morten Jensen jobbet sist i 17 år som driftstekniker i Oslo kommune,blant annet i diverse sykehjem, før han fikk helseproblemer.

– Har du sett noe til legen her?

– Jeg har hørt at han finnes. Jeg så ham forrige mandag (ni dager siden).

– Han presenterte seg, sa han skulle følge meg opp, men siden har jeg ikke sett ham.

Les også: Riksrevisjonen: For mange piller og for lite næring i norsk eldreomsorg

– En trist plass

Flere ganger måtte Morten Jensen ringe til familien fordi det var ingen å få tak i på helsehuset.

– En gang så måtte vi ringe direkte til institusjonssjefen fordi telefonen ikke fungerte på helsehuset, sier datteren Cathrine Jensen.

– Vi pårørende blir fysisk slitne av å hele tiden klage på alt fra A til Å, slåss for å få medisiner og slåss for å få mat.

– Det er en trist plass, konkluderer Morten Jensen.

– Den eneste som gjør jobben tilfredsstillende, er fysioterapeuten, som møter opp punktlig og gjør så godt hun kan, forteller familien.

Morten Jensen ville helst inn på en rehabiliteringspost på et sykehus, for eksempel Aker.

– Men beskjeden jeg fikk var at jeg var for syk, sier han.

Familiens inntrykk er at det rett og slett er for få ansatte og for få ressurser.

– De er jo hyggelige å snakke med, men det ser ikke ut til at de har tid, ressurser eller kunnskaper til å gjøre folk friske.

Les også: Eldreomsorg i Oslo: – Pinlig at de kamuflerer virkeligheten

– Bra at det opprettes tilsynssak

ABC Nyheter har spurt Ryen helsehus om behandlingen som denne pasienten fikk er noe noe vi og andre Oslo-borgere kan forvente hvis vi trenger å komme oss etter en tung operasjon.

– Er dette normalt?

– Vi beklager at pårørende har en dårlig opplevelse av pasientens opphold på helsehuset. Dette er ikke inntrykket og opplevelsen de skal ha etter oppholdet. Vi har høy oppmerksomhet på å øke ansattes kompetanse og kvaliteten på tilbudet til våre pasienter. Det er bra at Fylkesmannen har opprettet tilsynssak slik at fakta i saken blir grundig belyst. Tilbakemeldingene som kommer fra Fylkesmannen når saken er ferdigbehandlet, er ett av flere områder som er viktige i vårt løpende forbedringsarbeid, svarer institusjonssjef ved Ryen helsehus, Johnny Jakobsen.

– Dessverre gjør vi noen ganger feil. Vi arbeider derfor løpende med å lære av dette og forbedre helsetilbudet til våre pasienter, svarer Jakobsen.

ABC Nyheter har innhentet fullmakt til at helsehuset eller kommunen uttaler seg om saken, men helsehuset ønsker ikke å kommentere helseopplysninger i mediene.

Jakobsen kommenterer heller ikke vårt spørsmål om det foreligger ressursmangel direkte.

Les også: Sykehjem kutter ned på eldremat

Overarbeidet Fylkesmann brukte tre uker på å svare

ABC Nyheter har bedt Fylkesmannen i Oslo og Viken om tall på hvor mange bekymringsmeldinger det har kommet fra pasienter og pårørende mot Ryen helsehus, og hvor mange avvik det er per beboer på helsehusene i Oslo.

Helsehusene i Oslo er utelatt fra Oslo kommunes beboerundersøkelse for sykehjemmene fra 2016.

Fylkesmannen brukte tre uker på å si at de ikke har tid til å komme med slike tall og at de må bruke ressursene på andre ting.

«Vi beklager lang saksbehandlingstid. Det har vært en kraftig økning av innsynskrav til Fylkesmannen den siste tiden. Dette er årsaken til at behandling av innsynskrav hos oss for tiden tar lengre tid enn vanlig. Ressursene vi bruker til dette arbeidet må balanseres mot våre andre oppgaver, spesielt våre oppgaver som handler om å sørge for at enkeltmenneskers rettigheter blir oppfylt eller der det vil være fare for liv og helse og utsette vårt arbeid,» svarer Fylkesmannen i brevet.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter