Nyheter

Frykter uthuling av markagrensen

Et forslag fra regjeringen om lettere å kunne innskrenke markagrensen, høster storm.

«Kongen (i praksis regjeringen, journ. anmrk.) kan gi forskrift om innskrenkende justeringer av markagrensen dersom vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig», heter det i dette forslaget til endring av markaloven, som skal behandles samtidig med forslaget om elsykler.

– Men hva er «vesentlige samfunnsinteresser»? Det defineres ikke i lovforslaget, påpeker styreleder Hans-Petter Aas i Oslo og Omland Friluftsråd.

Les også: Snart er «el-vete» løs i Marka

Mange justeringer

I dag kan Klima- og miljødepartementet godkjenne justeringer av markagrensen hvis berørte kommuner melder inn ønske om dette.

I september 2015 ble markagrensen justert 47 steder i 11 kommuner.

– Det dreide seg blant annet om barnehager og idrettsanlegg som lå både innenfor og utenfor markagrensen, forteller Aas, som ikke har noe problem med slike justeringer.

– Det har vært en svært streng praksis som er god og forutsigbar, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Unødvendig debatt

Aas mener denne praksisen er godt innarbeidet og bør videreføres, og at regjeringens forslag knyttet til «vesentlige samfunnsinteresser» derfor bør stemmes ned av Stortinget når det voteres over dette 12. mars.

– Regjeringens forslag åpner for krevende fortolkninger og inviterer til en helt ny og unødvendig debatt, som kan skape forventninger i markakommunene om at de kan endre på markagrensen uten å gå veien om Stortinget, advarer Aas.

– Vi har allerede eksempler på dette i et par kommuner, påpeker han.

– Regjeringens poeng er at den ønsker å avbyråkratisere og forenkle prosedyrer, men det vi i stedet fort kan få er en utvikling i retning av en uthuling av markagrensen i markaloven.

Nyeste fra Dagsavisen.no: