Nyheter

– Få fart på Aker nå

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ha fortgang i utbyggingen av Aker sykehus som lokalsykehus. – Vi har ikke råd til å vente lenge, tordner han.

– Mitt hovedutgangspunkt er at Oslo trenger nye sykehusbygg. Det er for å sikre Oslos innbyggere den beste behandlingene som er å få, sier Johansen til Dagsavisen.

– Jeg er sterkt bekymret over kapasiteten som er på sykehusene i Oslo i dag. Mange av innbyggerne får ikke de sammenhengene tjenester de har krav på, og de blir sendt mellom sykehus i Oslo og Akershus. Kapasiteten på Ahus er sprengt, og pasientene må ligge på gangen og ansatte løper beina av seg. I tillegg har nå Ahus ansvar for pasienter fra Kongsvingerdistriktet, sier en engasjert byrådsleder.

Les også: Venstre vil utrede fortsatt bruk av Ullevål sykehus

Han minner også om at bygging av ny storbylegevakt på Aker er på trappene, og at den skal stå ferdig i 2023.

– For at den skal bli best mulig for pasientene, trenger vi også sykehuset, sier han.

– Å starte med Aker er fullt mulig gitt dagens investeringsplaner. Det vi venter på nå og som har blitt en dragkamp uten like, er hvorvidt Høie og HSØ skal gå videre med Gaustad eller Ullevål. Aker er så å si klart, så vi kan begynne der. 2029 er allerede lenge til, vi tåler ikke en utsettelse der, sier han.

Les også: Mot nedleggelse av Ullevål: Moxnes reagerer kraftig

Helse Sør-Østs styre har vedtatt en fremtidig sykehusstruktur, der det bygges et stort nytt sykehus på dagens Rikshospital på Gaustad, oppbygging av Aker som lokalsykehus, og at Ullevål sykehus legges ned, og tomten selges.

– Om det blir Ullevål eller Gaustad blåser jeg i. Hva som er best får belysningen gi svar på, og de som skal beslutte må beslutte, sier byrådslederen.

– Oslo trenger nye sykehusbygg. Nå er det moment for å få dette på plass og sikre Oslos innbyggere den beste behandlingen når de blir syke. Hvis dragkampen fortsetter og belysningen i juni ikke lander det beste alternativet for Oslo, blir innbyggerne Svarteper, sier Johansen.

Les også: - Dette provoserer meg voldsomt og er rett og slett arrogant

Vil ha handling

Byrådslederen er lei alle utredninger og omkamper når det gjelder sykehusstrukturen.

Nå vil ha han handling.

– De som roper på en utredning vil forsinke prosessen ytterligere. Det blir ikke bedre for Groruddalen eller de som pendler til A-hus for å følge opp diabetesen sin bare man får utredet mer, sier han.

– Vi har vært ufravikelige i våre krav om at Aker skal komme først og at hele dalen må på plass i første etappe. De som sier at utredning skal komme først, sier ja til mer papirer og utsetter nye bygg. Det er vanskelig å se hvor enkelte partier tar pengene til å bygge og drive fra, med mindre de vil ta en FRP og bevilge penger under streken. Det er vi imot, fortsetter Johansen.

– Faktum er at det er Aker som gir oss mer kapasitet. Det blir et splitter nytt lokalsykehus for Oslos innbyggere. Det må være første delmål.

Jeg overlater planleggingen, beregningene og tegningen av dette til de som kan det. Akkurat som vi gjør med bygging av sykehjem, barnehager og skoler. Vi politikere bestiller, viser retning, bevilger og sier hva som er målet. Jeg forventer intet mindre av landets helseminister. Han er også minister for Oslos innbyggere og det er faktisk slik at det er opp til sittende politiske ledelse å beslutte, lande, og bestemme, avslutter han.