Nyheter

– Fire av fem får et dårligere tilbud

Fire av fem nyfødte i Oslo kommer ikke lenger til å ha et høyspesialisert beredskapsteam rundt seg slik de har i dag, hvis landets største fødeavdeling legges til Aker sykehus i det nye OUS.

Jordmødre, sykepleiere og leger som i dag tar imot de mest sårbare nyfødte på Ullevål og Rikshospitalet, er ikke i tvil:

Faren for at en kritisk situasjon oppstår med den følge at en akutt dødssyk baby dør, vil øke.

– Som overlege på nyfødt har jeg opplevd å ta imot et veldig sykt barn som ikke kunne puste. Alarmen gikk. På et øyeblikk var et høyspesialisert team på plass i en situasjon der veldig mye må gjøres på en gang for å redde babyens liv. Det ble satt innganger i blodårer og navle for væske og adrenalin, tube i luftrøret og gitt hjertekompresjon. Dette var veldig kritiske minutter, forklarer overlege Tone Nordvik på nyfødtavdelingen ved Ullevål sykehus.

– Både etter denne hendelsen og i flere andre tilfeller, har jeg i etterkant tenkt at vi ikke hadde greid å redde barnet uten denne innsatsen fra høykompetente kolleger som er trent i å takle nettopp disse akuttsituasjonene, sier Tone Nordvik til Dagsavisen.

Les også: - Ved å splitte opp tilbudet, er det en reell fare for at babyer kan dø

Særstilling

Hvis Helse Sør-Øst sin plan for nye Oslo universitetssykehus (OUS) blir en realitet, vil en sjettedel av alle fødsler her i landet i løpet av et år, skje på en ny fødeavdeling uten en fullverdig nyfødtintensiv. Og uten tilgang på annen barnefaglig ekspertise i umiddelbar nærhet.

Flertallet av fødslene i Oslo, 10.000, vil skje på Aker sykehus. Kun mellom to og tre tusen fødsler følger med det nye storsykehuset til Gaustad der all barnefaglig ekspertise befinner seg. Kritisk syke babyer som trenger rask og tett oppfølging må flyttes i ambulanse, slik Dagsavisen tidligere har skrevet. Erfaring viser at det minimum vil dreie seg om 100 akuttransporter i året. Dette setter Oslo i en særstilling blant de store norske byene.

Både Haukeland universitetssykehus i Bergen og universitetssykehuset i Stavanger har avansert nyfødtintensiv med spesialistfunksjoner. Begge de to sykehusene tar årlig imot rundt 5.000 fødsler, som er halvparten så mange som HSØ legger opp til at skal skje på Aker der det ikke vil finnes et tilsvarende akuttilbud.

– Helseministeren, OUS-ledelsen og styret i Helse Sør-Øst forsvarer dette ved å si at det ikke blir dårligere enn det tilbudet man har mange andre steder i landet. Man planlegger altså å lage Utkant-Norge i Oslo, og gi 10.000 nyfødte et dårligere tilbud enn de har i dag, sier Tor Einar Calisch, overlege ved nyfødtintensiv og klinikktillitsvalgt ved Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken ved OUS.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kvinnefiendtlig

– Aker vil selvsagt ha gode gynekologer og jordmødre til å ta seg av forløsningen, men fire av fem babyer vil få et dårligere tilbud. De mister det sikkerhetsnettet rundt seg som et lite fåtall vil være så heldig å ha på Gaustad, sier Calisch.

Ifølge ledelsen i helseforetaket skal noen av de høykompetente legene og sykepleierne rullere med vakter både på Rikshospitalet og Aker for å bøte på situasjonen. Dette er en løsning ansatte har liten tro på:

– Som spesialsykepleier er jeg veldig bekymret for kompetansen hos sykepleierne på Aker. Ansatte med spesialkompetanse ønsker jo å jobbe i et tverrfaglig og høykompetent miljø med én arbeidsplass. Ingen ønsker å rullere og i tillegg risikere å bli stående alene som spesialist når krisen oppstår, sier Vibeke Hesselberg, spesialsykepleier ved nyfødtintensiv på Ullevål sykehus.

Til tross for at styret i Helse Sør-Øst nylig vedtok å gå videre med planene om å plassere det nye gigantsykehuset på Gaustad, mot de ansattes vilje, og mot alle faglige råd fra aktuelle planmyndigheter, er gemyttene på ingen måte i ferd med å roe seg. Tvert om.

Etter at Rødt-leder Bjørnar Moxnes tirsdag denne uka møtte ansatte fra føde- og nyfødtintensiv på Ullevål og Rikshospitalet for å høre deres synspunkter og bekymring, er han krystallklar:

– Forslaget som nå ligger på bordet er både nyfødt- og kvinnefiendtlig. Gaustad har for liten plass og gir et dårligere tilbud. Dette blir direktørenes helsevesen, og ikke pasientenes, sier Bjørnar Moxnes, som kommer med følgende utfordring til Arbeiderpartiet og Frp:

– Byrådsleder Raymond Johansen og Frps helsepolitiker på Stortinget, Sylvi Listhaug, er politisk feige. De må ta seg en tur opp hit og snakke med dem som vet hva dette handler om. Jeg mener det er utilgivelig dersom de to, og deres partier, med åpne øyne svekker fødetilbudet og dermed rammer de mest sårbare nyfødte.

Saken fortsetter under bildet.

– Med én gang noe skjer vet alle hva de skal gjøre. Akuttberedskapen fra et samlet fagmiljø er uvurderlig, sier spesialsykepleier Vibeke Hesselberg ved nyfødtintensiv på Ullevål sykehus.

Les også: – Vi ønsket oss flere fødsler til Gaustad

Høring og fakkeltog

Tirsdag 12. februar arrangerer LO i Oslo sammen med en rekke andre aktører, deriblant Fagforbundet og Den norske jordmorforening, fakkeltog med kravene: «Utred Ullevål sykehus», «Stopp Gaustad-utbyggingen» og «Bygg Aker sykehus for Groruddalen».

Tirsdag 5. mars blir det arrangert høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om sykehusplanen i hovedstaden. På bordet ligger allerede et representantforslag fra partiene Rødt, SV og Senterpartiet som krever at Ullevål-tomta utredes som et fullverdig alternativ til Gaustad. Dernest at Aker sykehus skal være lokalsykehus for hele Groruddalen.

Les også: Stortinget ba regjeringen "sikre dagens fødeinstitusjoner". Flere av dem kan ble nedlagt