Nyheter

Oslo-politiet oppsummerer 2018: Utfordringer med unge lovbrytere

Oslo-politiet trekker fram unge lovbrytere og kriminelle nettverk som utfordringer som preget 2018. Unge i alderen 10–17 år sto bak flere lovbrudd enn året før.

Av Marius Helge Larsen

Totalt ble det anmeldt 71.388 lovbrudd i Oslo i fjor, en økning på 2,5 prosent fra året før. Siden 2013 har imidlertid antall anmeldelser gått ned med 24,9 prosent, ifølge Oslo politidistrikts årlige statistikk.

– Lang tids nedgang i anmeldelser av barne- og ungdomskriminalitet ble brutt allerede i 2016. Overordnet er antall gjerningspersoner under 18 år redusert fra 2017 til 2018, mens antall straffbare forhold økte noe, skriver politiet i rapporten.

Kriminelle miljøer i Oslo øst og sør og ungdomskriminelle nettverk beskrives som utfordringer.

197 unge gjengangere

I løpet av året ble 1.533 personer under 18 år registrert med straffbare forhold. 197 av dem karakteriseres som «gjengangere» og er registrert med fire eller flere lovbrudd.

– Det er nok en hard kjerne der som vi må bruke mer oppmerksomhet på. Det er unger som vi gjerne skulle hatt inn på «den gode vei». Vi må sørge for at de ser en god mening med livet, sier politimester Hans Sverre Sjøvold til TV 2.

Totalt ble det registrert 3.298 lovbrudd på personer under 18 år i fjor, mot 3.123 i 2017.

– Økningen er fordelt på lovbruddskategoriene narkotika, skadeverk, trafikk, vinning, vold og annen. Økningen er størst for vold og narkotika. Det er registrert færre seksuallovbrudd og økonomilovbrudd, slår politiet fast.

Mange av lovbruddene begås av gjenger.

– Vi har for eksempel disse slagsmålene som initieres i sosiale medier. Da kan det være ti stykker som går løs på én person, sier politimesteren, som påpeker at det trengs tålmodighet for å løse utfordringene, og at det ikke er gjort fra det ene året til det andre.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

«Uendelig» mengde overgrepsmateriale

Ser man på tallene for hele befolkningen, ble det anmeldt 7.310 voldshendelser i Oslo politidistrikt i fjor. Tallet er omtrent det samme som året før, etter en betydelig vekst over lengre tid. Det var seks drap i Oslo i 2018.

Antall seksuallovbrudd har økt med 51 prosent fra 2013 til 2018, selv om det var en nedgang på 8 prosent i fjor.

– De store variasjonene i antall anmeldelser kan knyttes til en tilsiktet økt avdekking av seksuelle framstillinger av barn som spres på internett. Digital massespredning av overgrepsmateriale beskrives av etterforskere som «uendelig» i antall, skriver politiet.

«Sextortion»

Antall anmeldelser av utpressing har økt fra 23 i 2013 til hele 215 i 2018. To metoder går ifølge Oslo-politiet igjen:

1. Virus låser datamaskinen. Man blir avkrevd betaling, gjerne i form av kryptovaluta, for å få åpnet den igjen.

2. Såkalt «sextortion». Trusler om at intimbilder/intimvideoer blir publisert dersom det ikke blir utbetalt en bestemt sum.

– Mørketallene er trolig fremdeles høye for slik utpressing, og det ventes ytterligere vekst i antall anmeldelser framover, skriver politiet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: