Nyheter

Vil endre husleieloven

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) reagerer sterkt på historien om funksjonshemmede Kristoffer Væhle Rodriquez som får mer enn doblet husleia. Nå vil hun endre husleieloven.

– Saken om Kristoffer viser hvor umulig det nå er for folk med små inntekter å bo trygt, sier Karin Andersen til Dagsavisen.

Hun er leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Les historien om funksjonshemmede Kristoffer: Han ble offer for «gjengs leie»

– Går ikke an

Kristoffer bor i en kommunal, tilrettelagt leilighet på Tåsen. Fram til nå har han betalt 5.500 av trygden på 20.000 kroner i husleie. Men nå tar kommunen gjengs leie, det vil si tilnærmet markedsleie for tilsvarende leiligheter i området. Dermed har de skrudd opp husleia til 11.900 kroner.

– Men nå som leia er doblet, blir det ikke mye igjen, når faste utgifter som strøm, mat, internett og telefon er betalt. Det vil gå ut over fritidsaktiviteter, sa han til Dagsavisen i går.

– Husleia er for høy, bostøtten og inntektene for lave. Det går rett og slett ikke an å bo trygt for folk som Kristoffer, sier Karin Andersen.

I løpet av februar vil SV fremme et forslag til ny boligpolitikk for Stortinget.

– Jeg håper på bred støtte, men kan vel ikke regne med Høyre og Frp, sier hun.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Forskjellsmaskin

Hun mener at boligpolitikken er sterkt svekket.

– Boligmarkedet er blitt en forskjellsmaskin, hvor de som leier er med på å øke formuene til de som leier ut, sier hun.

Hun mener at staten må på banen, og øke den statlige boligstøtten.

– For bostøtten er i kroner på samme nivå som i 2009. I praksis betyr det at bostøtta er minst en milliard kroner mindre i året, sier Andersen.

– Den statlige bostøtten må kraftig opp og husleieloven endres, sier hun.

Husleieloven gir kommunene muligheter til å ta gjengs leie, det vil si i praksis markedsleie.

– En kan si de gis lov til å opptre som enhver annen utleier som driver forretningsmessig utleie. Det er jo ikke derfor kommunene har boliger til utleie. Det er fordi de er pålagt å sikre de som ikke klarer å skaffe seg boliger i markedet et trygt hjem, sier hun.

Les portrett med Karin Andersen: – Jeg har en historie fra barndommen jeg kan fortelle deg (Dagsavisen+)

Tar ikke sosiale hensyn

– Markedet tar ikke sosiale hensyn, det skal både kommunene og staten gjøre og på begge feltene sviktes det nå, sier SV-representanten.

SV bruker en dansk lovmodell for en regulert utleiesektor.

– I en slik lov kan en også ta med kommunale boliger, hvor kommunen ikke har lov til å drive butikk på utleie, sier hun.

– I Oslo, hvor boutgiftene er så store, vil svært mange ha større utgifter enn de kan få dekning for. I Oslo så er det beregnet at inntektsgrensen for bostøtte for en familie med to voksne og tre barn var om lag 362.000 kroner per år, eller 71 prosent av lavinntektsgrensen for en slik familie, sier Andersen.

Tom Vestreng

Journalist