Nyheter

Nå må Inga Marte Thorkildsen svare på hvorfor samarbeidet med Utdanningsetaten var vanskelig

– Enten har vi en etat som ikke lar seg styre eller så har vi en byråd som ikke klarer å styre etaten, og begge deler er like alvorlig, sier Saida Begum (H). Torsdag blir det åpen høring.

Torsdag skal det være åpen høring om politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen, etter krav fra kultur- og utdanningskomiteens medlemmer fra Høyre og Venstre. De ønsker mer informasjon fra byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) etter uttalelser hun har gitt i media, i et notat og som muntlig redegjørelse til komiteen 11. oktober.

I tillegg må tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen og konstituert direktør Kari Andreassen svare på spørsmål fra komiteen.

Høringen kommer bare to dager etter at det ble lagt fram en rapport som beskriver arbeidsmiljøet hos utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune som preget av kontroll, redsel og detaljstyring.

– Vanskelig over flere år

Det er særlig denne uttalelsen fra Thorkildsen til flere medier i september som er bakgrunnen for at opposisjonen har krevd høringen torsdag:

«– På generelt grunnlag kan jeg si at det over tid har vært et vanskelig samarbeidsforhold med Utdanningsetaten. Slik har det vært over flere år, også under tidligere politisk ledelse. Kommunikasjonen har til tider vært svært krevende. Jeg har savnet åpenhet, og imøtekommenhet om nye faglige innspill og politiske føringer. Det kan alltid være faglige uenigheter, men det må aldri være tvil om hvem som sitter med ansvaret for å følge opp politiske prioriteringer. Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen.»

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Det er bystyrets jobb

– Vi opplever at ansvarlig skolebyråd går svært langt i å si at Utdanningsetaten er illojal og ikke følger opp politiske beslutninger. Da er det bystyrets jobb å finne ut om dette stemmer, om det er etaten eller byråden som ikke gjør jobben sin, sier Begum.

Hun sitter i kultur- og utdanningskomiteen og er i tillegg Høyres ordførerkandidat i Oslo ved valget i år.

Saida Begum, ordførerkandidat for Høyre, krever svar fra Inga Marte Thorkildsen på hvordan hun mener Utdanningsetaten ikke følger opp politiske beslutninger. Foto: Frøydis Falch Urbye

Også tidligere har Inga Marte Thorkildsen måttet redegjøre for kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre om vanskelige samarbeidsforhold mellom henne og Utdanningsetaten. Komiteen var ikke fornøyd med svarene den fikk i oktober.

Spørsmål til Søgnen

– Hva vil dere at tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen skal svare på?

– Vi kommer til å kreve at hun svarer på mange av de samme spørsmålene som vi stiller til byråden: Hvilke politiske føringer eller beslutninger er det etaten ikke har fulgt opp? Men dette handler egentlig ikke om Søgnen, for byråden har kritisert hele etaten, sier Begum.

I november i år gikk Søgnen av som direktør, etter 18 år i stillingen. I forkant av dette hadde det vært mye oppmerksomhet rundt arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten og samarbeidsforholdet mellom etaten og skolebyråd Thorkildsen.

Dagsavisen skrev i sommer om at det i 2014 ble varslet mot Astrid Søgnens lederstil. Varselet kom fra noen av Søgnens nære og mest betrodde medarbeidere i toppledergruppa i Utdanningsetaten – alle ansatt på direktørnivå. Dette sa Søgnens nærmeste sjef om saken.

I en rekke saker i Dagsavisen ble det avdekket at det dårlige arbeidsmiljøet fortsatt var et problem blant ledelsen i administrasjonen i Oslo-skolen. Det førte til at skolebyråd Inga Marthe Thorkildsen (SV) iverksatte en ekstern arbeidsmiljøundersøkelse. Det er resultatet av denne som ble presentert for de involverte mandag.

Varsler mot Thorkildsen

I høst kom det fram at det var kommet en rekke varsler også mot skolebyråd Thorkildsen. Etter seks ukers intervjuer og bistand fra konsulentselskapet Deloitte og kommuneadvokaten, slo byrådsleder Raymond Johansen (Ap) imidlertid fast at han hadde full tillit til skolebyråden.

Begum vil ikke uttale seg om arbeidsmiljørapporten som ble lagt fram i går.

– Jeg har ikke rukket å lese rapporten. Den er dessuten helt på siden av hva høringen handler om.

Les også: Det står i stillingsbeskrivelsen til Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, at det kan blåse opp til storm i kastene. 

Dette vil Høyre og Venstre ha svar på

* Hvilke formelt gitte politiske føringer og beslutninger som ikke er gjennomført etter intensjonen.

* Hvilke formelt gitte politiske føringer etaten ikke har møtt med åpen­­het og imøtekommenhet.

* Hvilke beslutninger forankret i vedtak i byråd­­­et, beslutninger fattet av fagbyråden eller forankret i byråds­erklæringen som etter formelt gitt instruks ikke er fulgt opp.

* Hvilke deler av byrådets politikk på oppvekstområdet som etter formelt gitte styringssignaler ikke har blitt iverksatt som følge av manglende samarbeid med ledelsen i Utdanningsetaten.

* Når og hvordan ovennevnte føringer er kommunisert til etaten.

Kilde: Kultur- og utdannings­komiteen