Nyheter

Slik skal Oslo bruke miljømillionene

I år skal kommunen svi av 118 millioner kroner når Oslo markerer at byen er europeisk miljøhovedstad. De første millionene brukes fredag.

Når byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i ettermiddag tar imot dronning Sonja og kronprins Haakon i spissen av en rekke gjester under åpningsseremonien i Oslo rådhus, brukes de første par millionene.

Les også: Iman åpner miljøåret

Storstilt åpning

I ettermiddag markerer åpningsseremonien åpningen på miljøåret 2019. I tillegg til de rojale gjestene, ordfører Marianne Borgen, byrådsleder Johansen og byråder, vil EU-kommissær for miljø, fiskeri og maritime spørsmål Karmenu Vella, samt Hubert Bruls ordfører i nederlandske Nijmegen, som er europeisk miljøhovedstad i 2018, og Fernando Medina, ordfører i Lisboa, som er europeisk miljøhovedstad i 2020, være til stede.

Etter den offisielle åpningen i rådhuset, vil gjestene forflytte seg til vinterlandsbyen Salt på Langkaia. Her vil Raymond Johansen foreta den offisielle åpningen av miljøhovedstadsåret. Det blir minikonsert av Nosizwe Baqwa, og resten av kvelden kan publikum oppleve konsert med Ingrid Olava, Sustain: The Concert, sauna talks, kunstinstallasjoner og underholdning.

Programmet på Salt fredag, lørdag og søndag er åpent for alle og det meste er gratis.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

EM i miljø

Prislappen på åpningsseremonien er anslått til rundt tre millioner kroner, og Oslo skal bruke 118 millioner kroner på hele prosjektet. Tilsammen er det 180 samarbeidspartnere.

Byrådsleder Raymond Johansen har gjentatte ganger forsvart pengebruken.

– En investering for framtida, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i et tidligere intervju med Dagsavisen.

Les mer her: Miljøår for hele Oslo

Dans for frø

En rekke små og større prosjekter har fått støtte fra kommunen i forbindelse med miljøhovedstadsåret. Her er noen eksempler:

35.000 kroner til produksjon av brettspill om biologisk mangfold i Sagene bydel.

200.000 til et «trashaton» på Norway Cup, hvor barn og unge skal lage bedre løsninger for bruk av engangsplast.

150.000 til nettsiden «Ta vare på det du har», klesbyttekvelder og fiksekvelder arrangert av Norges Naturvernforbund.

32.000 til gjennomføring av morgenturer i Oslos grønne lunger. Norsk Ornitologisk Forening.

100.000 til gjennomføring av busstur som skal besøke utvalgte lokasjoner i Oslo med stort biologisk mangfold.

150.000 til et moteprosjekt med utvikling av bærekraftige kolleksjoner, åpne seminarer og moteforestilling.

150.000 til en omreisende «mobil hub» som skal fokusere på urban dyrking og «det spiselige Oslo».

150.000 til Urban Legend-tegneserie om klima og miljøutfordringer.

150.000 til Stordalens Eat Foundation for en forelesning i Universitetets aula.

50.000 til et pilotprosjekt om bærenett med pant.

150.000 til en danseforestilling med fokus på biologisk mangfold og frø, på Dansens hus.

Vant over 13 byer

Oslo vant konkurransen mot 13 andre europeiske byer fordi Oslo kunne vise til noen av de beste resultatene og løsningene for en mer klima- og miljøvennlig by.

Søkerbyene konkurrerte i 12 kategorier, blant annet arbeidet for å redusere klimautslipp, bedre vann- og luftkvalitet, miljøinnovasjon, øke tilgang til grøntarealer, sikre biologisk mangfold og tilrettelegge for syklende og gående.

I begrunnelsen peker juryen på helheten i Oslos byutviklingsarbeid, altså at klima og miljø går som en rød tråd gjennom alle politikkområder i byen vår – fra folkehelse til integrering.

– Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, og byene står for mesteparten av klimautslippene. Byene sitter derfor med nøklene til å løse klimautfordringene. Vi er den første generasjonen som med egne øyne kan se de dramatiske konsekvensene av klimaendringene, og vi er den siste generasjonen som kan gjøre noe med det. Vi kan ikke overlate til noen andre å kutte klimautslipp og sørge for renere byluft. Det ansvaret må vi ta her og nå, sa Raymond Johansen da programmet for miljøåret ble kjent.

Les også: Byløvenes beste spiseopplevelser i 2018 (Dagsavisen+)

118 miljømillioner

* 27 millioner til kommunikasjon, kampanjer og synlighet i byrom (inkludert infomateriell på norsk og engelsk tilpasset ulike medier, kanaler og arenaer).

* 16 millioner til gjennomføring av sentrale arrangementer (inkludert åpningsseremoni og lokale, nasjonale og internasjonale konferanser).

* 30 millioner til «sektorenes bidrag og studiebesøksprogram» (blant annet aktiviteter for barn og unge, næringslivsprogram, studiebesøksprogram for norske og internasjonale gjester).

* 4 millioner til internasjonal profilering (deltakelse på større internasjonale profileringssatsinger, utarbeide engelskspråklig magasin).

* 22 millioner til nabolagsprogram (bydelene) og tilskudd til frivillig aktivitet (involvere bydelene og sikre folkelig aktivitet i hele byen, tilskuddsordninger til frivillige og ideelle organisasjoner).

* 19 millioner i utgifter til sekretariatet.

Kilde: Byrådslederens kontor

Nyeste fra Dagsavisen.no: