Nyheter

Klagene har falt med 95 prosent etter Veireno: – Ligg unna søpla vår, Høyre

Etter to år er søpla i Oslo nesten friskmeldt. Renovatørene i Oslo kommune reagerer kraftig på Høyres forslag om å igjen sette søppelhentinga på anbud.

– Alle renovatørene som er igjen sier det samme: Nå begynner vi å bli stolte av jobben vår igjen.

Det sier hovedtillitsvalgt i Renovasjonsetaten Anne Sandborg til Dagsavisen.

Les også: : Oslo Høyre vil privatisere søpla igjen. Da tente miljøbyråden: - Etter å ha brukt måneder på å rydde opp i de borgerliges søppelkaos, blir jeg faktisk forbanna (for deg som er abonnent)

Ordna forhold

Brakkeanlegget på Alnabru der Oslos renovatører holder til ser umiddelbart svært enkelt ut. Men sammenlignet med forrige gang private hadde ansvar for å kjøre søpla i Oslo var det langt verre.

Oslo kommune har hatt private selskaper som har tatt seg av søppeltømminga i 25 år. Men i 2016 gikk alt galt. Det nye selskapet Veireno vant anbudet om å få henta søpla i hele byen. Resultatet ble 30.000 klager på manglende søppelhenting og gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven. Eieren av selskapet Jonny Enger ble i høst dømt til 1 år og 3 måneders fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Han har anket dommen.

Plasstillitsvalgt for Fagforbundet Emil Gasparovyc forteller om doble skift, utenlandske sjåfører uten hansker og vernesko som tømte søppel i joggebukse og joggesko. 180 mann hadde én dusj og et toalett å dele på, hvis de i det hele tatt rakk innom brakka i løpet av arbeidsdagen da.

Før jul foreslo Oslo Høyre i sitt alternative budsjett for 2019 å igjen konkurranseutsette søppelhentinga. Det fikk de tillitsvalgte til å sette kaffen i halsen.

– Det eneste som er mulig å konkurrere på er lønn, pensjon og arbeidsforhold, sukker Sandborg.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Søppelskandalen

Et av hovedargumentene for å igjen konkurranseutsette søppelhentinga er at private tilbydere vil tenke kreativt og komme med innovative løsninger som gjør at søpla kan hentes smartere og mer effektivt. Men det argumentet fnyser Terje Strømnes av. Han er leder i Fagforbundet Teknisk fagforening i Oslo.

– Det hevdes at innovasjon bare kan skje hvis private overtar. Men det er ikke de selskapene som driver innovasjon. Det er det Renovasjonsetaten som gjør gjennom å sette krav i kontraktene til nye entreprenører.

– Hvis man kommer med en ny konkurranse nå, forsvinner all den kompetansen vi har bygd opp, og du må begynne på nytt igjen. Da får du aldri videreført kompetansen. Det er den største forskjellen mellom konkurranse og å drive i egen regi, sier nestlederkollega Håvard Ingebretsen.

Langt færre klager

I dag er situasjonen en annen ikke bare for renovatørene, men også for Oslos befolkning. Tall fra Renovasjonsetaten viser at antallet klager har gått ned fra rundt 4.000 i uka før jul for to år siden til mellom 150 og 200 klager i uka i dag.

I tillegg, skryter renovatørene, har de gått fra ukentlige brudd på arbeidsmiljøloven til å ikke ha et eneste lovbrudd siden mai i år.

Renovatørene er nå livredde for at det skal oppstå et nytt kaos dersom Oslo kommune igjen vil sende søpla på anbud.

– Vi kan ikke gamble med dette. Det er snakk om kritisk infrastruktur med enorme ringvirkninger dersom det ikke fungerer. Da er det bedre at kommunen eier og drifter dette selv, sier Engebretsen.

– Nå har vi brukt mange timer og millioner på å rydde opp. Lønn og pensjon er ryddet opp i. Før visste vi ikke hvem som kjørte eller hvor de kjørte eller hva som ble gjort. Bilene var aldri på service, og alkolåser ble ikke byttet. Nå er vi «hands on», sier Sandborg.

Les også: Roser Oslo Høyre for søppelforslag

Småpenger å spare

Det er 48 millioner å spare på å sette innsamling av avfall ut på anbud ifølge Oslo Høyres alternative budsjett for neste år. Delt på hver husstand blir det likevel bare småpenger å spare, skrev Fagbladet rett før jul – mer presist mindre enn 12 kroner i måneden.

Kommunen har ikke lov til å tjene penger på renovasjon siden det er en gebyrfinansiert tjeneste, skrev Fagbladet. Innsparingen kan derfor bare brukes til å redusere renovasjonsgebyret.

Les også: - Rødgrønne kommuner er en brannmur mot høyresidas iver etter å konkurranseutsette

Nyeste fra Dagsavisen.no: