Nyheter

Vil tvinge norsksvake elever på sommerskole

Programkomiteen i Oslo Høyre vil gjøre sommerskolen obligatorisk for elever under den kritiske grensa i norsk.

Programkomiteen i Oslo Høyre vil gjøre sommerskolen obligatorisk for elever under den kritiske grensa i norsk.

– En av Oslo Høyres viktigste visjoner er at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at ingen skal gå ut av 10. klasse uten å mestre det å lese og skrive. Det kan være en positiv kickstart for elevene om de får språkopplæring i ukene før de begynner på skolen. Det blir også lettere å se hvilke språkutfordringer elevene har og sette inn tiltak allerede første skoledag.

Det sier leder i programkomiteen i Oslo Høyre Mathilde Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

For Tvang: Mathilde Tybring-Gjedde går inn for obligatorisk sommerskole. 	 FOTO: NTB SCANPIX

Mathilde Tybring-Gjedde går inn for obligatorisk sommerskole. Foto: NTB scanpix

Tvang og frivillighet

I disse dager jobber hun og kollega James Stove Lorentzen med å forberede hvilken politikk Høyre skal gå til valg på til høsten for å vinne tilbake byrådskontorene de mistet for fire år siden.

Et av punktene det vil bli debatt rundt på årsmøtet på nyåret er forslaget om å innføre obligatorisk sommerskole for elever under den kritiske grensa i norsk. Et flertall i programkomiteen ønsker dette. Samtidig har et mindretall med Lorentzen i spissen tatt ut dissens mot punktet.

De ønsker ikke at sommerskolen skal bli obligatorisk, men at alle skal få tilbud om sommerskole.

– Ingen i Oslo Høyre er mot sommerskole. Dissensen handler om ordet «obligatorisk». Jeg mener at vi ikke bør gjøre sommerskole obligatorisk, fordi obligatorisk betyr tvang. Hvis noen bryter med noe som er obligatorisk og ikke stiller opp må kommunen ha en form for reaksjon. Da er jeg heller for holdningskampanjer, insentiver og gulrøtter, sier Lorentzen.

Språk som valgkampsak

Selv om det kan oppleves som kjedelig for de elevene det gjelder å måtte gå på skole i sommerferien kan det være en svært god idé med obligatorisk sommerskole.

Det mener forsker ved Statped Robin Ulriksen.

– Sommerskolen i dag blir brukt av mange elever, men dessverre ikke av de elevene som faktisk trenger det. Hvorfor skal vi ha en sommerskole som er med på å gjøre forskjellene mellom elevene større? Mitt forslag er da å gjøre sommerskolen obligatorisk, sier Ulriksen.

Han understreker at det ikke er meningen at elever skal bruke hele sommeren på skolen eller at det ikke er snakk om å tilby et ordinært skoletilbud for skoleleie elever. Det er viktig at tilbudet som gis er tilpasset elevene som får det.

– Utfordringen er at alle elever har et kunnskapssvinn i lange ferier, og en del elever har større svinn enn andre. Tiltak i USA har vist at hvis vi gir sommerskole til ressurssvake elever kan det motvirke den prosessen. Studier viser også at faglig svake elever som får et tilbud om sommerskole har forbedring av kunnskapene sammenlignet med dem som ikke får det, sier forskeren.

Mer fra Dagsavisen